แบงก์กสิกรไทย ยกระดับ SME-วิสาหกิจชุมชน เข้าถึงตลาดออนไลน์ เปิดพื้นที่บนแอพฯ K PLUS เป็น E-MARKET

smmagonline – ธนาคารกสิกรไทย ผลักดันสินค้าและบริการ SME เข้าสู่อี-มาร์เก็ตเพลส จ…

Banner
Banner