รู้จัก 4Hs ของ PTT Polymer Marketing เครื่องมือเพื่อการก้าวสู่องค์กรระดับโลก

0

smmagonline – บริษัท พีทีที โพลีเมอร์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด หรือ PTTPM (PTT Polymer Marketing Company Limited)เป็นบริษัทในกลุ่มปตท.รู้จักในฐานะผู้ขายเม็ดพลาสติกเพื่อใช้ในผลิตภัณฑ์ต่างๆ รอบตัว ก่อตั้งมาได้เพียง 12 ปี แต่เนื่องจากเป็นเครือข่ายบริษัทชั้นนำของประเทศและมีวิสัยทัศน์ในการก่อตั้งขึ้นเป็นผู้ให้บริการด้านการค้าผลิตภัณฑ์โพลีเมอร์ระดับโลก บริษัทจึงเน้นการสร้างและพัฒนาบุคลากรเพื่อตอบสนองความท้าทายขององค์กรอย่างจริงจัง
ณรงค์ชัย พิสุทธิ์ปัญญา กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โพลีเมอร์มาร์เก็ตติ้ง จำกัดกล่าวว่า จากเป้าหมายทำให้ผู้บริหารจะมีการสื่อสารวิสัยทัศน์องค์กรกับพนักงานทุกวัน รวมทั้งมี Vision Talk ก่อนการประชุมเพื่อสื่อสาร วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ของบริษัท

“เราสื่อสารตั้งแต่คำว่าโกลบอล (Global) คืออะไร พูดภาษาไทยเป็นโกลบอลไหม ทำงานอยู่แต่ในออฟฟิศเป็นโกลบอลไหม เพราะฉะนั้นทุกหน่วยงานของบริษัทต้องมีโอกาสได้ไปต่างประเทศ แล้วการจะเป็นผู้ให้บริการโพลิเมอร์ (Polymer Solution) ก็ต้องมีหลักสูตรพัฒนาคนให้รู้จักโพลิเมอร์ทั้งหมด ไม่ว่าจะมีตำแหน่งใดในบริษัทอย่างน้อยต้องรู้พื้นฐาน ต้องรู้แวลูเชน เพื่อจะได้เข้าใจ”

ความกระตือรือร้นของ PTTPM เกิดขึ้นจากวิสัยทัศน์ขององค์กรที่กำหนดไว้ เป็นเป้าหมายที่จะพัฒนาคนที่ปัจจุบันมีอยู่จำนวน 150คนให้พัมนาพร้อมรับมือการแข่งขันจากคู่แข่งซึ่งมีอยู่ทั่วโลกและส่วนใหญ่เป็นบริษัทขนาดใหญ่กว่าประเทศไทย เพราะในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีไม่มีคำว่ารายเล็ก ๆ การพัฒนาคนจึงถือเป็นเรื่องสำคัญที่สุด และคนในที่นี่นอกจากบุคลากรของบรัทแล้ว ยังรวมถึงกลุ่มผู้ถือหุ้น ผู้ค้า ลูกค้า และชุมชน
“ในฐานะผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นของผมคือพนักงาน พนักงานทุกคนเป็นผู้ถือหุ้น โดยผมย้ำว่าพวกเขาคือถือหุ้นใหญ่กว่าผม เพราะผมเหลือเวลาอีกเพียง 4-5 ปี ผมก็จะไปแล้ว แต่พวกเขาเหลืออีก 20 ปี เป็นผู้ถือหุ้นด้านอนาคตทั้งชีวิต ที่มีที่นี่เป็นบ้าน เป็นบริษัท ซึ่งผมต้องสร้าง engagement ให้เขามา link กับ vision ของผมให้ได้” ณรงค์ชัยกล่าว
โดยเครื่องมือสำคัญที่ PTTPM สร้างขึ้นซึ่งผู้บริหารเชื่อว่าจะช่วยตอบสนองความท้าทายขององค์กรในการพัฒนาบุคลากรได้ตามเป้าหมาย ถูกกำหนดไว้ภายใต้คำ 4 คำ ได้แก่ Head, Hand, Heart และ Health หรือ 4Hs

4Hs การพัฒนาบุคลากรของ PTT PM

  • Head : เป็นเรื่องของ Knowledge การให้ความรู้แก่พนักงาน เพราะวิวัฒนาการการทำงานเปลี่ยนไป ทฤษฎีเปลี่ยน ความรู้ตามสาขาที่เรียนมาไม่เพียงพอบริษัทต้องเพิ่มเติมความรู้ผ่านการฝึกอบรมนอกจากอบรมในขั้นเรียน จะมีการทำ PM Academy ที่นำองค์ความรู้ในองค์กรมากำหนดเป็นหลักสูตรภายใน ระดับพื้นฐานจะใช้คนในองค์กรเป็นวิทยากร ซึ่งการอบรมต้องใช้ทั้งfunctional training และ corporate training เพื่อหล่อหลอมคนให้ไปตามวิสัยทัศน์ขององค์กรในทุกด้าน ดังนั้นการคัดค้นเบื้องต้นบริษัทจะเน้นเลือกจากคนที่มีทัศนคติที่ดีก่อน เพราะการทำงานสามารถหล่อหลอมได้ด้วย skill training และ knowledge
  • Hand : คือการพัฒนาทางด้าน skill โจทย์คือ ทำอย่างไรจะพัฒนาคนผ่านกระบวนการเครื่องมืออื่น เช่น job enlargement, job assignment หรือ job rotation ดังนั้น ฝ่ายจัดการต้องตั้งเป้า 10% ของ workforce ต้องมีการ rotation เพื่อให้เกิดการเรียนรู้หลายหน้างาน เพราะถ้าทำอยู่หน้างานเดียว ก็จะเห็นปัญหาเป็นเรื่องปกติ แต่ถ้าเราไม่ยอมรับปัญหา ก็จะก่อให้เกิดแนวคิดทางด้านนวัตกรรม ดังนั้นการพัฒนาบุคลากรของ PTT PM ก็จะพัฒนาให้ความคิด ให้เขาเกิดแนวความคิดด้านนวัตกรรม
  • Heart : เป็นเรื่องของการสร้างความผูกพัน ซึ่งจะเกิดได้องค์กรต้องtrust พนักงาน และสร้างความศรัทธาต่อกัน เช่น การอนุญาตให้พนักงานทำงานที่บ้านได้ในกรณีเหตุฉุกเฉิน ฝนตกน้ำท่วม บริษัทจะส่งข้อความผ่านมือถือให้ทำงานที่บ้าน เป็นต้น สิ่งสำคัญผู้นำต้องเป็นต้นแบบ (Role mode)l ถ้าผู้นำไม่ทำ องค์กรก็ไม่สามารถ training อะไรได้ บริษัทจึงมีกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างความผูกพัน นอกจากนี้ยังต้องสร้างให้คนให้เป็นคนดีด้วย ผ่านกิจกรรมที่ทำให้เป็นผู้ให้ เพื่อไม่ให้เห็นแก่ตัว
  • Health : ดูแลเรื่องสุขภาพของพนักงานอาทิการจัดกิจกรรมออกกำลังกาย การสร้างบรรยากาศในการทำงานให้เป็น mobile office เพื่อให้พนักงานรู้สึกไม่เครียด นอกจากนั้นมีการดูแลเรื่องสวัสดิการ และมีความยืดหยุ่นโดยให้พนักงานสามารถเลือกสวัสดิการได้อย่างเหมาะสมกับตนเองเช่น บางคนไม่ได้แต่งงานก็เลือกสวัสดิการการรักษาให้พ่อแม่แทน เป็นต้น
Share.