สำนักงานพาณิชย์ จังหวัดจันทบุรี ชวนเยี่ยมบ้าน เที่ยวงานใหญ่ “จันทบุรี เจมส์ แอนด์ จิวเวลรี่ แฟร์ 2018″

0

smmagonline- จังหวัดจันทบุรีและสำนักงานพาณิชย์จันทบุรี ร่วมจัดงาน “จันทบุรี เจมส์ แอนด์ จิวเวลรี่ แฟร์ 2018” ระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2561 เพื่อโชว์ความเป็น นครแห่งอัญมณี โดยรวบรวมผู้ประกอบอัญมณีและเครื่องประดับของจังหวัดกว่า 80 ราย พร้อมด้วยกิจกรรมมากมาย เพื่อผลักดันให้อุตสาหกรรมนี้เติบโต

จันทบุรี นครแห่งอัญมณี

ดร.กานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เล่าว่า “จันทบุรี เจมส์ แอนด์ จิวเวลรี่ แฟร์ 2018” Chanthaburi Gems and Jewelry Fair 2018 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2561นี้ ที่จังหวัดจันทบุรี ในศาลาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช หรือที่รู้จักกันในนามศาลากระต่าย บริเวณชั้น 2 โดยงานครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์จังหวัด เพราะจันทบุรีได้รับขนานนามว่า นครแห่งอัญมณี

ดร.กานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์

ทั้งนี้ ต้องการให้เกิดการรับรู้ รวมทั้งเป็นการส่งเสริมและผลักดันอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของจังหวัดจันทบุรีให้สามารถขยายตัวเพิ่มมากขึ้น ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการส่งเสริมและสนับสนุนการเป็นผู้นำด้านอัญมณีของไทย และส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับโลกภายในปี 2564 

จังหวัดจันทบุรีจึงได้ให้ความสำคัญในการตอบสนองต่อนโยบายดังกล่าว เนื่องจากเรามีความพร้อมในทุกด้านตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำและปลายน้ำ ที่จะสามารถต่อยอดและพัฒนาศักยภาพในด้านอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไปยังระดับโลกได้ ไม่ว่าจะเป็น พลอยเมืองจันท์ที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับ

ผนวกกับมีช่างฝีมือที่มีความเชี่ยวชาญและมีการสั่งสมภูมิปัญญาท้องถิ่นส่งต่อมารุ่นสู่รุ่น ทั้งด้านการเจียระไน การเผาพลอย และการขึ้นตัวเรือนที่มีความเป็นอัตลักษณ์ของชาวจันท์ ซึ่งถือเป็นจุดแข็งที่สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้

จันทบุรี เจมส์ แอนด์ จิวเวลรี่ แฟร์ 2018

นิพัทธา จันย่อง  พาณิชย์จังหวัดจันทบุรี  กล่าวว่า ภายในงานจะมีผู้ประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับของจันทบุรีเข้าร่วมออกบูธ โดยคัดเลือกผู้ประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับของจันทบุรี จำนวน 80 ราย พร้อมด้วยกิจกรรม มากมาย เช่น การจัดประกวดเจียระไนและประกวดออกแบบเครื่องประดับ ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 40,000 บาท การแสดงแฟชั่นโชว์อัญมณีและเครื่องประดับ นิทรรศการอัญมณีและเครื่องประดับ การแสดงจากศิลปินนักร้อง รวมทั้งมีห้องปฏิบัติการ ตรวจสอบอัญมณีและเครื่องประดับ

รวมถึงมีการออกใบรับรองคุณภาพสินค้าจากผู้เชี่ยวชาญสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (GIT) ภายใต้โครงการซื้อด้วยความมั่นใจ Buy with confidence (BWC) และรถเชื่อมโยงไปยังเส้นทางสายอัญมณีที่เป็นเสน่ห์ของนครอัญมณี 

โดยเราได้จัดประชาสัมพันธ์ไปยังสื่อต่างๆ เช่น สื่อโทรทัศน์ สื่อวิทยุ สื่อโซเชียลมีเดีย และจัดกิจกรรมเชื่อมโยงการท่องเที่ยว เพื่อให้เกิดการรับรู้และเชิญชวนผู้คนให้มาเยี่ยมชมงานมากยิ่งขึ้น

รวมถึงการจัดกิจกรรมเชื่อมโยงเส้นทางสายอัญมณีที่สำคัญของจังหวัด 3 จุดหลักๆ ได้แก่ ตลาดพลอยจันทบุรี, เคพี จิวเวลรี่ เซ็นเตอร์ และศูนย์ส่งเสริมอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี ซึ่งได้มีการจัดรถบริการฟรีตลอดงาน นอกจากนี้ยังได้เชิญกลุ่มนักธุรกิจจากประเทศกัมพูชาที่มีชายแดนติดกับจันทบุรี มาร่วมงานเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ไปยังต่างประเทศ

อีกทั้ง เชิญกลุ่มผู้มีชื่อเสียงในวงการอัญมณีและเครื่องประดับจากจังหวัดอื่นเข้าเยี่ยมชมงานอีกด้วย  ซึ่งคาดว่าการจัดงานในครั้งนี้จะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี  ส่งเสริมและผลักดันอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของจังหวัดจัให้มีการเติบโต สามารถขยายช่องทางการตลาดได้เพิ่มมากขึ้นและก้าวสู่ระดับโลกอย่างมีศักยภาพ

ติดตามอ่านข่าวธุรกิจและกลยุทธืการตลาดได้ที่ http://www.smmagonline.com                 

 

Share.