CAT ปรับโฉมสู่ ดิจิทัล โพวายเดอร์ คอมพานี ตอบโจทย์ไทยแลนด์ 4.0

0

smmagonline- CAT ต่อยอดจุดแกร่งโครงสร้างพื้นฐานโครงข่ายโทรคมนาคมมาตรฐานสากลสู่ผู้ให้บริการดิจิทัลครบวงจร ปูพรมหนุนหน่วยงานภาครัฐขับเคลื่อนไทยแลนด์ 4.0  เสริมทัพภาคเอกชนสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทย

CAT สู่การเป็น ดิจิทัล โพวายเดอร์ คอมพานี

ดร.ดนันท์  สุภัทรพันธุ์  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่  สายงานธุรกิจและบริการ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT กล่าวถึงการปรับเปลี่ยนบทบาทขององค์กรจากผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมสู่ผู้ให้บริการด้านดิจิทัลครบวงจร หรือเป็น ดิจิทัล โพวายเดอร์ คอมพานี เพื่อต่อยอดจากศักยภาพและจุดแข็งที่มีอยู่เดิม

โดยร่วมพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศไทยในภาคส่วนต่างๆ ให้สามารถนำเทคโนโลยีใหม่ เข้ามาตอบโจทย์การพัฒนาภารกิจให้มีประสิทธิภาพและรวดเร็วเพิ่มขึ้น และช่วยให้ต้นทุนลดลง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนไทยแลนด์ 4.0

ดร.ดนันท์  สุภัทรพันธุ์

บทบาท CAT ผู้ให้บริการดิจิทัลครบวงจร

สำหรับบทบาทใหม่นี้ เราต่อยอดจากจุดแข็งที่มี เพราะเป็นองค์กรด้านการสื่อสารของชาติ จึงต้องเตรียมพร้อมและรองรับการนำเทคโนโลยีที่พัฒนาและเปลี่ยนแปลงใหม่มาให้บริการตามความต้องการของภาครัฐและเอกชนที่นอกเหนือจากโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมที่มีอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นการให้บริการวงจรสื่อสารทั้งในประเทศและระหว่างประเทศในรูปแบบต่างๆ รวมถึงบริการอินเทอร์เน็ต

โดยยังรวมถึงโครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ซึ่งได้สำเร็จดำเนินการให้กับจังหวัดภูเก็ตแล้วเสร็จด้วยการวางโครงข่ายสื่อสารความเร็วสูง Free Wi-Fi 1.000 จุด และอุปกรณ์ Beacon 2,000 จุด การนำโครงข่ายสื่อสารไร้สาย LoRaWan (Long Range Wide Area Network) มาให้บริการ IoT ครอบคลุมพื้นที่ใช้งานของประชาชนทั่วจังหวัดภูเก็ต พร้อมจัดทำแอพพลิเคชัน Smart Phuket 4.0 ซึ่งทำให้ทั้งประชาชนในภูเก็ตและนักท่องเที่ยวได้รับความสะดวกและเข้าถึงข้อมูลที่สำคัญ

นอกจากนี้ยังมีบริการ Big Data Sandbox สำหรับทดลองวิเคราะห์ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ผ่านคลาวด์ที่ CAT ได้นำเสนอหน่วยงานภาครัฐเพื่อให้นำมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ต่อการนำมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างรวดเร็วและสะดวกมากขึ้น

เราได้ร่วมมือกับพันธมิตรในภาคเอกชนเพื่อเป็นการสนับสนุนและสร้างสรรค์บริการใหม่ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์กับภาพรวมในการพัฒนาประเทศ ที่ทุกภาคส่วนต้องก้าวเดินไปด้วยกันโดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีมากขึ้น

อีกทั้งเรายังพัฒนาด้านความรู้และการป้องกันในทุกมิติผ่านศูนย์ปฏิบัติการ Security Operation Center (SOC) ที่มีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพื่อเฝ้าระวังภัยคุกคามระบบเครือข่ายและพร้อมตอบสนองต่อทุกเหตุการณ์อย่างทันท่วงทีตลอด 24 ชั่วโมง เรามั่นใจว่าจะสามารถให้บริการและดูแลทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ที่ต้องการปรับเปลี่ยนและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่าอย่างแน่นอน

ติดตามอ่านข่าวธุรกิจและกลยุทธ์การตลาดได้ที่ http://www.smmagonline.com

Share.