ศรีปทุมจับมือ 7 แบรนด์ดีไซน์เปิดต้นแบบเรือนไม้ประหยัดพลังงาน ตามเทรนด์ Eco

SMmagonline- มหาวิทยาลัยศรีปทุมลงนามร่วมกับบิ๊ก คาเมร่าและแบรนด์ดีไซน์ 7 แบรนด์ เปิดตัวต้นแบบ “เรือนไม้ประหยัดพลังงาน” รับเทรนด์บ้าน Eco สู่ความยั่งยืน “เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง” เป็นคอนเซ็ปต์หลักที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมยึดถือจึงดึงผู้มีประสบการณ์ะเขี่ยวชาญด้านๆ ต่างมาจับมือกันผลิต “ต้นแบบเรือนไม้ประหยัดพลังงาน (Japanese Tea Pavilion)” คือการก่อสร้างที่ใช้ไม้เป็นเอกลักษณ์ ผสมกับนวัตกรรมการลดใช้พลังงาน “ในการร่วมมือครั้งนี้ เรามุ่งสู่ความก้าวหน้าของรูปแบบการศึกษายุคใหม่ ที่เน้นองค์ความรู้ควบคู่ไปกับการฝึกปฏิบัติจริง ซึ่งจะก่อให้เกิดพัฒนากิจกรรมสร้างสรรค์และการสร้างนวัตกรรมเชิงผลิตภัณฑ์ ที่ในปัจจุบันมีบทบาทสำคัญและมีมูลค่ามากถึง ร้อยละ 5.61 ของ GDP  โดยปี 2560 มีมูลค่าถึง 1.4 ล้านล้านบาท ดังนั้นการที่นักศึกษาได้เรียนรู้ลงมือปฏิบัติจริงจะช่วยเพิ่มพูนทักษะและประสบการณ์ ซึ่งจะส่งผลดีต่อความก้าวหน้าในวิชาชีพเมื่อจบการศึกษา” ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม กล่าว ต้นแบบเรือนไม้ประหยัดพลังงาน (Japanese Tea Pavilion) ตั้งอยู่ที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประกอบด้วย 2 อาคาร คือ อาคารศาลาพักผ่อน ที่สามารถดัดแปลเป็นบ้านเรือนพักอาศัยได้ และอาคารดื่มน้ำชา เพื่อสะท้อนถึงวัฒนธรรมการดื่มน้ำชาของญี่ปุ่น โดยนำเข้าไม้สนจากญี่ปุ่นชื่อว่า “ไม้สุกิ” มาก่อสร้างทั้งหมด ซึ่งไม้นี้มีลักษณะพิเศษคือมีกลิ่นหอมและมีคุณค่าเทียบเท่าไม้สักไทย นวัตกรรมและวัสดุเด่น ประกอบด้วย นวัตกรรมป้องกันแผ่นดินไหว อุปกรณ์ป้องกันปลวก แผ่นป้องกันเสียง วัสดุด้าน Insulation ป้องกันความร้อนและความเย็น การร่วมมือแบบรอบด้าน เพราะวิกฤตที่เกิดขึ้นมันเกินกำลังกว่าการทำคนเดียว 1.ร่วมมือกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยจากประเทศญี่ปุ่น  ประกอบด้วยมหาวิทยาลัย Sugiyama, วาเซดะ, Ryukyus เมืองมิตซึเอะ จ.นาระ และภาคเอกชนประเทศญี่ปุ่น จัดตั้งการฝึกอบรม “ทักษะช่างไม้ในงานก่อสร้างแบบญี่ปุ่น (Wood Training…

เฮลท์ตี้บอท หุ่นยนต์ขนส่ง ลดความเสี่ยงติดเชื้อ

SMmagonline-ในสภาวะที่เกิดการระบาดของโรค อย่างเช่น COVID-19 วิธีหนึ่งที่ช่วยลดการติดเชื้อได้คือการเลี่ยงการสัมผัสผู้ป่วย การเลือกใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์อัจฉริยะ เข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกเรื่องระบบการขนส่งในโรงพยาบาล เป็นหนึ่งทางเลือกที่ช่วยลดความเลี่ยงของบุคลากรทางการแพทย์ต่อการสัมผัสหรือติดเชื้อได้ เฮลท์ตี้บอท วิฑูรย์ อุทัยกรณ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ทางไกล บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ หรือ เอ็นเฮลท์ ผู้ให้บริการด้านการสนับสนุนทางด้านการแพทย์และธุรกิจโรงพยาบาล เปิดเผยว่า หุ่นยนต์เฮลท์ตี้บอท หุ่นยนต์บริการด้านการขนส่งสำหรับโรงพยาบาล สามารถช่วยอำนวยความสะดวกกับบุคลากรทางการแพทย์ในการทำหน้าที่ส่งยา เวชภัณฑ์ อาหาร น้ำดื่ม รวมถึงสิ่งของอื่นๆ ให้กับผู้ป่วยในพื้นที่เสี่ยงได้ เฮลท์ตี้บอท สามารถให้ความปลอดภัยต่อบุคคลากรการแพทย์ เนื่องจากเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อการสัมผัสผู้ป่วยโดยตรง จึงเชื่อว่า เฮลท์ตี้บอท จะตอบโจทย์ต่ออุตสาหกรรมทางการแพทย์มาก เพราะสามารถเคลื่อนที่เข้าไปถึงจุดที่มีข้อจำกัด หรือไม่สามารถเข้าไปถึงตัวผู้ป่วยแบบระยะประชิดได้ เอ็นเฮลท์ เอ็นเฮลท์เป็นผู้ให้บริการที่มีประสบการณ์ทางด้านการแพทย์ทางไกล หรือ เทเลเมดิซีน กว่า 7 ปี และมีบุคลากรทางด้านวิศวกรรมทางการแพทย์มากกว่า 300 คน ได้เล็งเห็นประโยชน์และต่อยอดด้วยการพัฒนาระบบเทเลเมดิซีนให้กับหุ่นยนต์เฮลท์ตี้บอท เพิ่มความสามารถในการสื่อสารระหว่างบุคลากรทางการแพทย์กับผู้ป่วย ใส่โปรแกรมสื่อสารพูดคุยผ่านจอมอนิเตอร์ ที่ติดตั้งไว้บนตัวหุ่นยนต์ ควบคุมโดยเครือข่ายสัญญานอินเตอร์เน็ต ปัจจุบัน เฮลท์ตี้บอท ทดลองให้บริการกับโรงพยาบาลในเครือกรุงเทพดุสิตเวชการ หรือ บีดีเอ็มเอส อย่าง โรงพยาบาลกรุงเทพ โรงพยาบาลสมิติเวช และ โรงพยาบาลนอกเครืออย่าง โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ โดยบริษัทฯ พร้อมให้บริการสนับสนุน นวัตกรรมหุ่นยนต์ เฮลท์ตี้บอท ให้กับโรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ อ่านข่าวธุรกิจและการตลาดเพิ่มเติม คลิก Website Smmagonline Facebook Sm Magazine Youtube Sm Magazine

ราช กรุ๊ป – เอเอ็มอาร์ เอเซีย หนุนรัฐเร่งพัฒนาธุรกิจรถไฟฟ้าระบบราง

SMmagonline- บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และ บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเซีย จำกัด ประกาศความร่วมมือศึกษาความเป็นไปได้การพัฒนาธุรกิจรถไฟฟ้าระบบราง ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงด้านโครงสร้างพื้นฐานรวมถึงการพัฒนาอุตสาหกรรมรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน เพื่อขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายประเทศไทย 4.0 ต่อยอดการลงทุน กิจจา ศรีพัฑฒางกุระ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า เรามีเป้าหมายสร้างการเติบโตมูลค่ากิจการ ไม่เพียงเพิ่มการลงทุนในธุรกิจหลัก คือ ผลิตไฟฟ้าและพลังงานเท่านั้น แต่ยังมุ่งขยายฐานธุรกิจระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานเพิ่มขึ้นอีกด้วย โดยมองว่า แผนยุทธศาสตร์ชาติที่มุ่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้มีความมั่นคงเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ ทั้งด้านพลังงาน โทรคมนาคมและคมนาคมขนส่งเป็นโอกาสที่มีศักยภาพ โดยเราสามารถนำความรู้ความเชี่ยวชาญด้านไฟฟ้าและพลังงานเข้าไปต่อยอดการลงทุน พร้อมทั้งจับมือกับพันธมิตรที่เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ขยายการลงทุนสนับสนุนนโยบายของภาครัฐได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะธุรกิจขนส่งมวลชนระบบราง ซึ่งได้ร่วมลงทุนในรถไฟฟ้าสายสีชมพูและสายสีเหลืองร่วมกับกลุ่มบีทีเอส และ กลุ่มชิโนไทย และยังมีโครงการลงทุนร่วมกันในอนาคตอีกด้วย สำหรับความร่วมมือกับ บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเซีย จำกัด เป็นความพยายามสร้างโอกาสขยายธุรกิจขนส่งมวลชนระบบรางแบบครบวงจรการ ด้วยการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งโรงงานผลิตและประกอบรถไฟและรถไฟฟ้าที่ใช้ชิ้นส่วนในประเทศไม่น้อยกว่า 40% ของราคารถไฟและรถไฟฟ้ารวมถึงการซ่อมบำรุง ตามแผนพัฒนาอุตสาหกรรมรถไฟฟ้าขนส่งมวชนของภาครัฐกำหนดเป้าหมายไว้ในปี 2567 นอกจากนี้ยังจะมีการศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตระบบอาณัติสัญญาณ การผลิตระบบสายส่งไฟฟ้าเหนือหัวสำหรับรถไฟฟ้า และการผลิตชิ้นส่วนหลักที่สำคัญ ได้แก่ ระบบตัวรถ ระบบช่วงล่างของโครงสร้างตัวรถ และระบบขับและควบคุมการประกอบการซ่อมบำรุง และพัฒนาอุปกรณ์เกี่ยวกับระบบรถไฟฟ้าที่ผลิตในประเทศทั้งหมด รวมถึงการผลิตไฟฟ้า ระบบกักเก็บและจำหน่ายพลังงาน และระบบประหยัดพลังงานที่ผลิตจากตู้รถไฟฟ้าเพื่อเชื่อมต่อเข้าระบบส่งและจำหน่ายไฟฟ้า ซึ่งเป้าหมายตามแผนพัฒนาอุตสาหกรรมรถไฟฟ้าขนส่งมวชนของภาครัฐกำหนดไว้ในปี 2568 “เราจะนำประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านไฟฟ้าเข้ามาศึกษาด้านการผลิตไฟฟ้า ระบบกักเก็บและจำหน่ายพลังงาน ระบบประหยัดพลังงานที่ผลิตจากตู้รถไฟฟ้าเพื่อเชื่อมต่อเข้าระบบส่งและจำหน่ายไฟฟ้า รวมถึงวิเคราะห์การลงทุน ความคุ้มค่าด้านเศรษฐศาสตร์และการเงิน เงื่อนไขและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาธุรกิจเชิงพาณิชย์ ตลอดจนพิจารณาผู้ผลิตเทคโนโลยีต่างประเทศที่มีศักยภาพเข้าร่วมเป็นพันธมิตรในโครงการด้วย สำหรับการศึกษาเบื้องต้นคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 1 ปี” กิจจา ศรีพัฑฒางกุระ กล่าว พัฒนาธุรกิจรถไฟฟ้าระบบราง…

กลยุทธ์ซุปเปอร์มาร์เก็ต กูร์เมต์ มาร์เก็ต ดักชิงกำลังซื้อคนเมือง ท็อปส์เปิดรุกแนวรบดิจิทัล

SMmagonline- ตลาด “ฟู้ดรีเทล” มีมูลค่าสูงถึง1 ล้านล้านบาทโดยช่องทางในการขับเคลื่อนสินค้าสู่ผู้บริโภคแบ่งเป็น 2 ช่องทางคือเทรดดิชั่นนอลเทรดและโมเดิร์นเทรด ที่น่าสนใจคือสัดส่วนของโมเดิร์นเทรดได้ขยับขึ้นอย่างมีนัยสำคัญจาก 55% ในปี 2559 เป็น 60% ในปี 2561 จากการกระจายสินค้าผ่านซุปเปอร์มาร์เก็ต ไฮเปอร์มาร์เก็ต และคอนวีเนียนสโตร์ ซึ่งตลอด 2 ปีที่ผ่านมา ซุปเปอร์มาร์เก็ตมีระดับการขยายตัวสูงอย่างต่อเนื่อง*คือ 5% ในปี 2560 ขยับเป็น 6.5% ในปี 2561และจะอยู่ราว 6.0-7.0% ในปี 2562 ซึ่งเป็นระดับที่สูงสุดในตลาดค้าปลีกโดยรวม ฉะนั้นในปี 2563 น่าจะได้เห็นการเปิดเกมดุในตลาดซุปเปอร์มาร์เก็ตอย่างแน่นอน เดอะมอลล์ เล็งโอกาส “ฟู้ดรีเทล” ยังมีสูง ในสถานการณ์ที่หลายปัจจัยนั้นเอื้อให้ตลาดฟู้ดรีเทลมีแนวแนวโน้มการเติบโตที่ดีไม่ว่าจะเป็นทำเลที่เปิดกว้างมากขึ้น หรือการขยายตัวของสังคมเมือง รวมถึงพฤติกรรมการเปิดรับในบริการเดลิเวอรี่ และเทรนด์สุขภาพที่ยังขยายตัวต่อเนื่องหากกูร์เมต์ มาร์เก็ต ยังอิงอยู่กับสาขาของบริษัทแม่อย่างเดอะมอล์ กรุ๊ป ซึ่งแต่ละปีจะมีสาขาใหม่เฉลี่ย 1-2 แห่ง จะเท่ากับการเสียโอกาสในการช่วงชิงแรงซื้อในตลาดฟู้ดรีเทลซึ่งมีมูลค่ามหาศาลไปอย่างน่าเสียดาย สำหรับ “กูร์เมต์ มาร์เก็ต” อยู่ในตลาดมากว่า 10 ปี ซึ่งยกระดับจาก “โฮม เฟรช มาร์ท” ซุปเปอร์มาร์เก็ตระดับกลางให้เป็นพรีเมี่ยม ตอบโจทย์การใช้ชีวิตแบบคนเมือง ชูจุดเด่นด้านสินค้าเพื่อสุขภาพ เน้นการจำหน่ายอาหารสดที่มีสัดส่วนถึง 40% อาหารแห้งอีก 40% อีก 20% เป็นสินค้าของใช้ทั่วไป และมีความโดดเด่นในการคัดสรรสินค้าที่ไม่จำกัดเฉพาะซัพพลายเออร์ขนาดใหญ่ แต่จะมีซัพพลายเออร์ที่แตกต่างหลากหลาย ทำให้มีสินค้าแปลกใหม่ที่สามารถตอบสนองความต้องการเฉพาะกลุ่มได้รวมถึงเป็นแบรนด์แรกที่นำผัก ผลไม้ปลอดสารจากเกษตรกรเข้ามาจำหน่ายโดยตรง ปัจจุบันกูร์เมต์ มาร์เก็ตมีส่วนแบ่งในตลาดฟู้ดรีเทลเฉพาะช่องทางตลาดโมเดิร์นเทรดประมาณ 2% จากมูลค่ารวม 6…

LINE ปรับวิชั่น จาก Life on Line สู่ Life Infrastructure

SMmagonline- LINE ปรับวิสัยทัศน์ เปลี่ยนจาก Life on Line มุ่งเป็น Life Infrastructure โฟกัสการสร้างออริจินัลคอนเทนต์ หวังดึงลูกค้าโฆษณา ส่งสัญญาณยุคทุกคอนเทนต์ต้องสร้างรายได้อย่างแท้จริง  “สำหรับปี 2563 นี้ ถือเป็นทศวรรษใหม่ที่เต็มไปด้วยความท้าทาย และเป็นครั้งแรกในการแถลงวิสัยทัศน์ของธุรกิจคอนเทนต์ของไลน์ประเทศไทย ทั้ง Line TV (ไลน์ทีวี) และ Line Today (ไลน์ทูเดย์) จึงทำให้ไลน์ยิ่งมั่นใจที่จะพัฒนาและยกระดับคุณภาพและบริการด้านคอนเทนต์ให้ตอบโจทย์และความสนใจของผู้ใช้งานยุคใหม่ ที่เติบโตและมีไลฟ์สไตล์บนโลกดิจิทัลอย่างแท้จริง” ดร.พิเชษฐ ฤกษ์ปรีชา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไลน์ คอมพานี (ประเทศไทย) กล่าวเดินหน้าสู่เป้าหมายภายใน 3 ปี “ตลอดเวลา 5 ปีที่ผ่านมา ธุรกิจคอนเทนต์ของไลน์ ทั้งไลน์ทีวีและไลน์ทูเดย์ เติบโตอย่างก้าวกระโดดและเราได้พบพฤติกรรมการเสพคอนเทนต์ของคนดูรูปแบบใหม่ นั่นคือ Missing Out “Now” is My Option [MONMO] คืการที่ผู้บริโภคในปัจจุบันจริงๆ แล้วไม่ต้องการพลาดคอนเทนต์ดังๆ และเป็นกระแส แต่ต้องการเป็นผู้นำด้วยตัวเองว่า จะเสพคอนเทนต์ทีทสนใจตอนนั้นทันทีหรือไม่ เมื่อไหร่ อย่างไร” กณพ ศุภมานพ รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรกิจคอนเทนต์ กล่าว ขณะที่ Line Today มีเป้าหมายจะเป็น Personalized Infotainment Portal หรือศูนย์รวมข่าวสารและบทความที่มีสาระประโยชน์และความเพลินเพลิดจากแหล่งน่าเชื่อถือ โดยจะเสิร์ฟคอนเทนต์ที่เฉพาะเจาะจงบุคคลมากขึ้น ด้วยการนำ AI มาใช้ประมวลพฤติกรรมผู้ใช้  โดยปีที่ผ่านมาพบว่า ผู้อ่าน Line Today (ไลน์ทูเดย์)…

เช็คพฤติกรรม Gen Z ทั่วเอเชียแปซิฟิก มองโลกบวกแค่ไหน!?

เช็คพฤติกรรม Gen Z ทั่วเอเชียแปซิฟิก มองโลกบวกแค่ไหน!?

SMmagonline- Gen Z เข้าใจเรื่องการเมืองมากขึ้น มีความตระหนักเรื่องสิ่งแวดล้อมมากขึ้น และพร้อมที่จะมีส่วนร่วมกับสังคมมากกว่าคนรุ่นก่อนพวกเขา โดยเฉพาะกลุ่ม Gen Z ในเอเชียแปซิฟิก ซึ่งไทยเป็นหนึ่งในหนึ่ง และเป็นภูมิภาคที่ถือว่ามีการเติบโตเร็วที่สุดในโลก เป็นภูมิภาคที่มีประสบการณ์การเปลี่ยนแปลงด้านการเมือง สงครามการค้า แม้กระทั่งกรณีพิพาทเรื่องเขตแดน นั่นหมายความว่า Gen Z ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนี้ค่อนข้างเป็นคนมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับอนาคตของพวกเขา มีส่วนร่วมอย่างสูงในประเด็นเศรษฐกิจและสังคมและเปิดกว้างมากกว่าเดิมเมื่อพูดถึงประเด็นเรื่องเชื้อชาติ ศาสนา และความสัมพันธ์ งานวิจัยของ Wunderman Thompson พบว่า 74% ของ Gen Z บอกว่า คนรุ่นพวกเขาดีกว่าคนรุ่นพ่อแม่ของเขา โดยพบว่า Gen Z ในประเทศจีน มองโลกในแง่ดีที่สุด (94%) เกี่ยวกับการมีชีวิตที่ดีกว่าคนรุ่นพ่อแม่ ตามมาด้วยประเทศอินโดนีเซีย (91%) ประเทศไทย (88%) เวียดนาม (84%) ฟิลิปปินส์ (78%) สิงคโปร์ (74%) ฮ่องกง (71%) ไต้หวัน (60%) และญี่ปุ่น (28%) ขณะที่การสำรวจพฤติกรรมด้านการใช้สมาร์ทโฟนของ Gen Z พบว่า 76% บอกว่าพวกเขาใช้สมาร์ทโฟนหลายครั้งต่อวัน 87% ยอมรับว่าพวกเขาใช้เวลามากเกินไปกับการใช้อุปกรณ์ดิจิทัล 89% ยืนยันว่าพวกเขาระมัดระวังดีแล้วก่อนโพสต์ออนไลน์ พฤติกรรมการช็อปปิ้งออนไลน์ของ Gen Z 76% บอกว่ารู้สึกสะดวกในการช็อปปิ้งออนไลน์พอๆ กับออฟไลน์ 88% คือตัวเลขของ Gen Z ในจีนที่สูงกว่าค่าเฉลี่ย ที่คิดว่าช็อปปิ้งออนไลน์สะดวกพอๆ กับออฟไลน์ 62% ตัวเลขรวมของ Gen…

PEOPLE

ซัมซุง แต่งตั้ง สุพัฒน์ ลายระยะพงศ์ คุมธุรกิจโทรคมนาคมและไอที

SMmagonline-ซัมซุงประกาศแต่งตั้ง  สุพัฒน์ ลายระยะพงศ์ ดำรงตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มธุรกิจโทรคมนาคมและไอที บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัดมีผลตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม ที่ผ่านมา โดยมีภารกิจหลักในการรับผิดชอบส่วนการบริหารและวางแผนกลยุทธ์ของธุรกิจโทรคมนาคมและไอทีเพื่อสานต่อการเป็นผู้นำตลาดอันดับหนึ่งในประเทศไทยและสร้างการเติบโตของธุรกิจอย่างต่อเนื่อง สุพัฒน์เป็นผู้มีประสบการณ์ด้านการบริหารธุรกิจอย่างรอบด้าน ในฐานะผู้บริหารองค์กรชั้นนำต่างๆ อาทิ หัวหน้ากลุ่มลูกค้าธุรกิจ ของโทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (ดีแทค)และผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัทในกลุ่มธุรกิจ สยามซีเมนต์ กรุ๊ป สุพัฒน์ เข้าร่วมงานกับไทยซัมซุง เมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2561ในตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายขาย ด้านธุรกิจ ผู้ให้บริการเครือข่าย โดยในระหว่างที่ดำรงตำแหน่ง ได้สร้างผลงานอันโดดเด่นในการพัฒนาแผนธุรกิจร่วมกันกับ ผู้ให้บริการเครือข่ายเพื่อส่งมอบประสบการณ์การใช้งานสู่ผู้บริโภคที่ดีที่สุด รวมถึงการพัฒนาศักยภาพของทีมให้แข็งแกร่งส่งผลให้ไทยซัมซุงเติบโตในช่องทางผู้ให้บริการเครือข่ายอย่างต่อเนื่องในช่วง2ปีที่ผ่านมา ในฐานะหัวหน้ากลุ่มธุรกิจโทรคมนาคมและไอที สุพัฒน์จะมีหน้าที่รับผิดชอบภารกิจที่สำคัญ เพื่อต่อยอดความสำเร็จธุรกิจโทรคมนาคมและไอทีของไทยซัมซุงตามวิสัยทัศน์ The Next 10 Years ในการก้าวสู่ทศวรรษใหม่ของสมาร์ทโฟนซัมซุง กาแลคซี่ ที่มุ่งมั่นจะสร้างนิยามใหม่ของประสบการณ์การใช้งานสมาร์ทโฟนของผู้คนทั่วโลก สุพัฒน์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพจังหวัดเชียงใหม่ และได้ผ่านหลักสูตรอบรมสำหรับการบริหารธุรกิจและผู้นำองค์กรจาก London Business School, INSEAD และ Thai Institution of Director Association ติดตามข่าวธุรกิจและกลยุทธ์การตลาดที่ได้รับในนิตยสารและ www.smmagonline.com

LIFESTYLE

ชวนไปสัมผัส สเปน ผ่านมื้ออาหารที่ UNO MAS

SMmagonline-ช่วง Covid-19 ระบาด เดินทางไม่สะดวก ใครอยากสัมผัสบรรยากาศแปลกใหม่ ช่วงนี้ต้องอาศัยลองเปลี่ยนบรรยากาศผ่านเมนูกันไปก่อน สำหรับคนชื่นชอบเมืองที่เต็มไปด้วยสีสันของชีวิตอย่างสเปน ลองไปสัมผัสประสบการณ์อาหารสเปนที่ UNO MAS ชั้น 54 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ กันไหม บอกเลยที่นี่มีหลายบรรยากาศให้เลือก โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ เปิดตัวห้องอาหาร อูโน มาส (UNO MAS) บนชั้น 54 มานานสักระยะหนึ่ง โดยเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 16.00 น. – 01.00 น.  ไฮไลต์ของที่นี่ นอกจากให้คนมาสัมผัสรสอาหารที่แตกต่างจากมื้อปกติ ยังเด่นที่วิวของห้องอาหาร ที่จัดแต่งแบบทั้งอินดอร์เอาท์ดอร์ให้ผู้มารับประทานได้เห็นวิวกรุงเทพฯแบบน่าติดตาตรึงใจจากมุมที่สามารถมองเห็นเส้นขอบฟ้ามหานครกรุงเทพในแบบพาโนรามา ก่อนจะเติมเต็มด้วยรสชาติหลากเมนูของอาหารสเปนที่คัดสรรวัตถุดิบอาหารทะเลจากทะเลเมดิเตอร์เรเนียน พร้อมไวน์นานาชนิด ขออีกหนึ่ง ที่ อูโน มาส  “อูโน มาส” มาจากภาษาสเปน หมายถึง “ขออีกหนึ่ง” ถูกเลือกใช้เป็นชื่อห้องอาหารสเปนของโรงแรมฯ ที่ชั้น 54 ใจกลางกรุงเทพฯ บริเวณแยกราชประสงค์ เน้นออกแบบให้สะท้อนความรู้สึกของการเดินทางไปสู่ดินแดนมหัศจรรย์แห่งคาบสมุทรไอบีเรีย และทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ความโดดเด่นขององค์ประกอบด้านดีไซน์และการตกแต่งที่อบอวลด้วยศิลปะแบบมัวริช เชื่อมโซนทั้ง 3 โซนเข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัว พร้อมด้วยการใช้แสงไฟในเฉดสีฟ้าอันเป็นสีสันของผนังดินเผาที่ถูกแต่งแต้มไปทั่วเมืองเชฟชาอูนในโมร็อคโค ช่วยตอกย้ำที่มาของคอนเซ็ปต์ห้องอาหารได้อย่างดี ไวน์เซลล่า: 16.00 น. – 01.00 น. ภายในพื้นที่ส่วนต้อนรับมีพื้นเคลือบสีฟ้าอันชวนให้นึกถึงทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ส่วนผนังหุ้มไม้ไผ่จะนำคุณไปสู่ไวน์เซลล่าที่เหมือนหอคอยไวน์ความสูง 8 เมตร ใช้เก็บไวน์จำนวน 36 ชนิด ทั้งไวน์โลกเก่า และไวน์โลกใหม่จำนวนมากกว่า 2,000 ขวด  โดยมีไวน์แองเจิ้ลที่จะโบยบินขึ้นไปหยิบไวน์ขวดที่ต้องการ เคล้าด้วยเสียงเพลงละตินจากแผ่นของดีเจมากฝีมือ…

ASEAN+
Korean Food SM Cover

ไก่ทอด เนื้อย่าง รามยอน 3 เมนูที่ทำให้ซีรีย์เกาหลีสมบูรณ์ตามกลยุทธ์ K-Food Marketing

SMmagonline- ในซีรีย์เกาหลีภายใต้การเผยแพร่เคคัลเจอร์ (K-Culture) ผ่านสื่อบันเทิง ยังแยกเซ็กเมนท์ในการทำตลาดที่เด่นๆ และมักจะสอดแทรกสาระเพื่อสร้างภาพจำเกี่ยวกับ เคฟู้ด (K-Food) เคบิวตี้ (K-Beauty) รวมถึงเคป็อป (K-Pop) ที่ดึงเอาไอดอลจากวงดังมาเป็นองค์ประกอบ ซึ่งใช้ได้ผลอย่างต่อเนื่อง เพราะเป็นการดึงฐานแฟนคลับแต่ละประเภทให้มาเจอกันโดยมีซีรีย์เกาหลีเป็นตัวกลาง ทำให้เคบิสซิเนส (K-Business) เป็นที่รู้จักมากขึ้น  สำหรับกลยุทธ์ของเคฟู้ด เชื่อว่าทุกคนจะต้องมีโอกาสได้เห็นฉากเหล่านี้อยู่ในซีรีย์แทบทุกเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นฉากสั่งไก่ทอดมากินที่บ้าน ใช้ตะเกียบพลิกเนื้อย่าง ต้มรามยอนในหม้อสีทอง ดื่มโซจู คลุกพิบิมบับ รวมไปถึงคีบกิมจิเข้าปาก เรียกได้ว่าเป็นภาพที่คุ้นตาสุดๆ และนั่นก็คือหนึ่งในกลยุทธ์ของเคฟู้ดที่ต้องการป้ายยาให้ทุกคนได้รู้จักอาหารเกาหลีผ่านซีรีย์จนถึงขั้นอยากลองรับประทานไปตามๆ กัน ซีรีย์เกาหลีจะไม่สมบูรณ์แบบเลยถ้าไม่มีฉากกินอาหารเกาหลี จากเมื่อก่อนที่ในประเทศไทยมีเพียงภาพของร้านฟาดฟู้ดในประเทศเท่านั้น กลับกลายเป็นว่าในปัจจุบันเมื่อโลกเปิดกว้างเข้าหากันมากขึ้น รับวัฒนธรรมกันและกันมากขึ้น ทำให้เราได้มีโอกาสสัมผัสอาหารจากนานาชาติมากขึ้น อาหารเกาหลีก็เป็นอีกหนึ่งประเภทอาหารที่ตอนนี้ผุดขึ้นเต็มประเทศไทยและค่อนข้างเป็นที่นิยมมากๆ น้อยคนนักที่จะไม่เคยลิ้มรสหรือรู้จัก ไก่ทอดอิสนัมเบอร์วัน ไก่ทอดเกาหลีเป็นอีกหนึ่งภาพจำที่ชัดเจนและขายดีอย่างต่อเนื่องทั้งในประเทศและต่างประเทศ มาดูกันดีกว่าว่าท็อป 3 แบรนด์ไก่ทอดที่ได้รับความนิยมในเกาหลีใต้มีแบรนด์ไหนบ้าง (ข้อมูลเมื่อเดือนวันที่ 10 ตุลาคม ปี 2019) Kyochon Chicken  Mom’s Touch  BHC  ที่มา: http://www.reputation.kr ตัดภาพมาดูอาหารเกาหลีในไทย ฝั่งไทยเองร้านอาหารเกาหลีก็ได้รับความนิยมไม่น้อยกว่าประเทศบ้านเกิดเลย ยกตัวอย่างไก่ทอดเกาหลีที่เข้ามาทำตลาดในไทยโดยอาศัยช่วงจังหวะฮอตฮิตจนชื่อติดหูชาวไทย ทั้งบอนชอนที่คนไทยคุ้นเคยดี หรือเคียวชอนร้านที่มีความนิยมอันดับ1 จากประเทศเกาหลีใต้ เป็นต้น หรือแม้กระทั่งแบรนด์ดังอย่าง The Red Sun แบรนด์อาหารนำเข้าสัญชาติเกาหลี ที่แลนด์ดิ้งสู่ไทยเมื่อปี 2557 เรียกได้ว่าประสบความสำเร็จในไทยจนเข้าตาบริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด และถูกเทคโอเวอร์ไปเมื่อปี 2562 ที่ผ่านมา เนื้อย่างและรามยอนก็คืออีกตัวละครหลัก ส่วนเนื้อย่างและรามยอนก็ประสบความสำเร็จในไทยอย่างไม่น่าสงสัย ลองสังเกตดูง่ายๆ ว่าร้านเนื้อย่างเกาหลีเป็นที่รู้จักกันดีพอๆ กับร้านหมูกระทะ อย่างรามยอนเองก็เข้าไปเบียดพื้นที่ของบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแบรนด์ไทยหลายๆ…

CSR
SeaYouTomorrowCamp Singha estate Sm cover

คอลแลปไอเดียรักษ์โลก Singha Estate ดึงอเล็กซ์ ดาราสายกรีนร่วมโปรเจค CSR

CSR

SMmagonline- เรากำลังอยู่ในยุคที่การดูแลสิ่งแวดล้อมไม่ใช่แค่กระแสแบบฉาบฉวยหรือเทรนด์ที่ผ่านมาแล้วไปแค่นั้น แต่มันคือวิกฤติที่เราต้องลงมือทำมากกว่าแค่นั่งตระหนักถึงปัญหาเฉยๆ ทำให้สิงห์ เอสเตท (Singha Estate) ดึงอเล็กซ์ เรนเดลล์ร่วมโปรเจ็ครักษ์โลก SeaYouTomorrowCamp: Fighting Climate Crisis ร่วมด้วยตัวแทนของคนรักษ์สิ่งแวดล้อมได้แก่ โอปอล์ ปาณิสรา ดาราที่ควบตำแหน่งคุณแม่ที่ให้ความสำคัญต่อการปลูกฝังลูกๆ เรื่องสิ่งแวดล้อม ผศ.ดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและประชาสัมพันธ์ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดตัวโครงการ SeaYouTomorrowCamp : Fighting Climate Crisis ที่ผ่านมามันช่วยโลกได้จริงๆ หรอ กับการขับรถสร้างคาร์บอนไดออกไซด์ไปเพื่อปลูกต้นไม้ช่วยโลก 1 ต้น “โลกร้อนมันเป็นวิกฤติมานานแล้ว และคนไทยเองก็เริ่มทำมันมาได้ดีขึ้นเรื่อยๆ แต่การต้านวิกฤติโลกร้อนนี่จำเป็นต้องร่วมมือกันทุกภาคส่วน ผมเห็นด้วยกับโครงการ SeaYouTomorrowCamp ที่เปิดโอกาสให้เด็กๆ ได้เรียนรู้เรื่องความสัมพันธ์ของป่าและทะเลได้รู้รักและห่วงแหนจนนำไปสู่การอยากปกป้องรักษา ผมเชื่อว่าจุดประสงค์หลักของโครงการนี้คือ วันผู้ใหญ่อย่างเราตายตาหลับ เพราะเราไม่ต้องห่วงแล้วว่าเราทำลายโลกไปเท่าไหร่เพราะเราก็ได้ชดเชยมันมาอย่างสม่ำเสมอเช่นกัน” ผศ.ดร. ธรณ์กล่าว เด็กคือครูที่ดีของผู้ใหญ่ เด็กสามารถถ่ายทอดให้เราเข้าใจได้ง่ายด้วยภาษาของเขา ”ผมค่อนข้างอินกับเรื่องของธรรมชาติมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้ว โดยเฉพาะการทำกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมร่วมกับเด็กๆ เช่น พาเขามาสัมผัสกับธรรมชาติจริงๆ ว่าอะไรต้องพึ่งพาอาศัยกันบ้าง เมื่อพวกเขาเห็นพวกเขาจะเข้าใจไปอัตโนมัติเอง ผมก็ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญโดยตรงมีหลายครั้งที่ผมเองก็งงกับศัพท์เทคนิค แต่เด็กๆ กลับเป็นคนที่เข้าใจและสื่อสารออกมาด้วยภาษาของเขาทำให้ผมเข้าใจได้ไม่ยาก ผมเลยคิดว่าถ้าเด็กเข้าใจเขาจะสะท้อนไปยังเพื่อนๆ และผู้ใหญ่รอบๆ ตัวเขาได้โดยไม่ยากเช่นกัน ส่วนโครงการที่ร่วมกับสิงห์เอสเตทครั้งนี้เราเน้นทั้งภูเขาและทะเล เราอยากให้เด็กๆ โดยเฉพาะเด็กในพื้นที่เข้าร่วม เพราะพวกเขาน่าจะเห็นถึงปัญหาและมีความรู้สึกอยากร่วมกันแก้ไขมากที่สุด” อเล็กซ์ เรนเดลล์ ผู้ร่วมก่อตั้ง EEC Thailand กล่าว EEC Thailand เป็นองค์กรที่ดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาและมีความเชี่ยวชาญในการออกแบบและจัดการค่ายเยาวชนที่ให้ความรู้ควบคู่ไปกับความสนุกแบบบูรณาการ ต้องคิดเผื่อคนรุ่นหลัง เมื่อเรามีลูกมีหลานเราจะอยากรักษาสิ่งดีๆ ไว้ให้เขาในอนาคต “เราก็เป็นอีกคนที่เคยส่งอลินอลันไปเข้าค่ายกับอเล็กซ์ ซึ่งเราก็ไม่ได้คาดหวังอะไรแค่อยากให้เขาได้เรียนรู้ แต่อเล็กซ์และทีมกลับมีวิธีการสอนเด็กๆ ที่เราฟังแล้วก็เออมันดีนะ มันทำให้เด็กๆ…