รพ. สมิติเวช พร้อมให้บริการชาวญี่ปุ่นในประเทศไทยด้วยมาตรฐานในด้านคุณภาพและความปลอดภัยทางการแพทย์ โดยได้รับคำแนะนำโดย Japan Council for Quality Health Care (JCQHC) นอกประเทศญี่ปุ่นแห่งแรกในโลก

0

smmagonline – โรงพยาบาลสมิติเวช เดินหน้าพัฒนาคุณภาพการให้บริการชาวญี่ปุ่นที่อาศัยและทำงานอยู่ในประเทศไทยและในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้อย่างมุ่งมั่นเนื่องจากโรงพยาบาลสมิติเวชเป็นโรงพยาบาลอันดับ 1 ที่ให้บริการผู้ป่วยชาวญี่ปุ่นที่อยู่นอกประเทศมากที่สุด ได้มีการเปิดศูนย์ Japanese Medical Center ที่ รพ.สมิติเวช สุขุมวิท และ Japanese Hospital ที่ รพ.สมิติเวช ศรีราชา และในปัจจุบันโรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท ได้ขยายขอบเขตงานโดยกำลังก่อสร้างตึกใหม่เพื่อให้บริการชาวญี่ปุ่นได้รับความสะดวกสบายมากขึ้นด้วยการบริการแบบครบวงจรโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพร้อมพยาบาลที่สามารถสื่อสารภาษาญี่ปุ่นและเข้าใจวัฒนธรรมของชาวญี่ปุ่นซึ่งจะเสร็จประมาณปลายปี 2561 เมื่อวันที่ 3 – 8 กรกฎาคม 2560 องค์กรประเมินคุณภาพทางการแพทย์ของประเทศญี่ปุ่น (Japan Council for Quality Health Care : JCQHC) ได้มาเยี่ยมชมสำรวจระบบงานคุณภาพของโรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิทและสมิติเวช ศรีราชาซึ่งเป็นครั้งแรกของ JCQHC ที่ออกมาเยี่ยมสำรวจงานคุณภาพนอกประเทศญี่ปุ่น ปัจจุบันมีโรงพยาบาลประมาณ 30% ทั่วประเทศญี่ปุ่นได้รับการรับรองดังกล่าว โดยประเมินผลจาก

  • การบริหารโครงสร้างโรงพยาบาล และบทบาทหน้าที่ในชุมชน
  • สิทธิประโยชน์ของผู้ป่วยและระบบรักษาความปลอดภัย
  • สภาพแวดล้อมสำหรับการพักฟื้นและการบริหารผู้ป่วย
  • ระบบและการบริหารงานทางการแพทย์
  • ขั้นตอนการดูแลเพื่อควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยทางการแพทย์
  • ความสมเหตุสมผลในการบริหารงานโรงพยาบาล

 

Share.

mother-day-2563-smmagonline