ทีม Data Mining จากสปป.ลาว ชนะเลิศ DATATHON II Drone as a Service

0

โครงการ DATATHON II Drone as a Service โดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานดรีม ออฟฟิต ซีอาเซียน ผู้ก่อตั้งโครงการฯ และบริษัท ทีซีซี เทคโนโลยี จำกัด (ทีซีซีเทค) ได้ผู้ชนะเลิศในโครงการ  DATATHON II Drone as a Service ได้แก่ ทีม Data Mining จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ผู้ชนะ

โดยบริษัท ทีซีซี เทคโนโลยี จำกัด (ทีซีซีเทค) ในฐานะพันธมิตรให้การสนับสนุนด้านความรู้ ผู้เชี่ยวชาญและเทคโนโลยีคลาวด์ ( ลีพ จีโอ พับลิก ) สำหรับให้ผู้เข้าแข่งขันใช้ทดลองและพัฒนาไอเดียได้จริงบนคลาวด์แพลตฟอร์มในระหว่างการแข่งขัน รวมถึงได้รับความร่วมมืออันดีจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยโครงการ DATATHON II Drone as a Service ภายใต้โจทย์ Drone as a Service จัดขึ้นโดยมีเป้าหมายเพื่อการพัฒนาอากาศยานไร้คนขับ (Drone) ร่วมกับเทคโนโลยีเด่นอย่าง Cloud และ Big Data Analytics สร้างคุณค่าให้โดรนเป็นมากกว่าของเล่นหรือแค่ FLY-INGCamcorder

พร้อมกันนี้มุ่งผลักดันการเติบโตของสตาร์ทอัพทั้งไทยและต่างประเทศ โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ ณ สำนักงานดรีม ออฟฟิต ซีอาเซียน กรุงเทพฯ

ทีมได้รับรางวัลโครงการ DATATHON II Drone as a Service ประกอบด้วย

ทีม DATA MINING คว้ารางวัลชนะเลิศ (The Winner) และ รางวัลโมเดลธุรกิจ Sustainability

ด้วยแนวคิดการสร้างแพลตฟอร์มออนไลน์ที่สามารถประยุกต์ใช้ในธุรกิจการทำแผนที่และเขื่อน ซึ่งทีมดังกล่าวชนะการตัดสินของคณะกรรมการด้วยแนวทางการพัฒนา วิเคราะห์ และต่อยอดข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงรูปแบบการนำเสนอที่ตอบโจทย์มากที่สุด สอดคล้องกับแนวคิดของ UNSDG หรือ UN Sustainable Development Goals

ทีม Uniqtek รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง (2nd Place)

จากแนวคิดการประยุกต์ใช้โดรนสำรวจภูมิประเทศที่มีจุดเด่นที่ด้าน Software ที่มีความแม่นยำด้านค่าพิกัดในมุมสูงและพื้นราบสูง

ทีม Saykhum Production ได้รางวัล Popular Vote ด้าน Marketing

โดยเป็นทีมที่โดดเด่นด้านแผนการตลาด และความสามารถในการดึงดูดความสนใจของลูกค้ามากที่สุด

ทีม Eagle service ได้รางวัล Innovation

จากแนวคิดการพัฒนาโดรนเพื่อการบริหารจัดการตู้คอนเทนเนอร์ทั้งในท่าเรือและเขตอุตสาหกรรมที่ทันสมัยโดยคำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเป็นหลัก ซึ่งถือเป็นความคิดริเริ่มที่สำคัญและน่าสนใจ (New Initiative Plan)

ทั้งนี้ เป้าหมายของโครงการ DATATHON II Drone as a Serviceที่นอกเหนือจากรางวัล คือประสบการณ์ ความรู้และมิตรภาพ โดยเชื่อมโยงความสามารถของสตาร์ทอัพและประสิทธิภาพของเทคโนโลยีเข้าไว้ในเวทีเดียวกัน เพื่อสร้างคุณค่าให้โดรนเป็นอะไรที่มากกว่าการใช้งานในด้าน Commercial ตลอดจนผลักดันให้สตาร์ทอัพในระดับภูมิภาคคิดนอกกรอบเพื่อค้นหานวัตกรรมใหม่ๆ

Share.