โครงการ e-Donation จากธ.กรุงไทย นำร่องออกใบอนุโมทนาบัตรดิจิทัล

0

ธ.กรุงไทย นำร่องออกใบอนุโทนาบัตรอิเล็กทรอนิกส์ในโครงการ e-Donation ที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร (วัดใหญ่) จ.พิษณุโลก พร้อมติดตั้ง KRUNGTHAI QR Code และแอปฯ เป๋าตุง กรุงไทย ให้กับร้านค้าต่างๆ ในงานตลาดบุญวัดใหญ่ อุ่นใจไร้เงินสด

งานนี้ อภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานเปิดงาน ร่วมด้วย ดร.สมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานกรรมการธนาคารกรุงไทย และผู้บริหารธนาคารกรุงไทย เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2560

อภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ กล่าวตอนหนึ่งในการเปิดงานว่า รัฐบาลและกระทรวงการคลังมุ่งผลักดันแผนยุทธศาสตร์ National e-Payment จากนโยบาย Thailand 4.0 เพื่อวางโครงสร้างพื้นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมระยะยาวของประเทศ และขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ Digital Economy

โดยงานตลาดบุญวัดใหญ่ อุ่นใจไร้เงินสด นับเป็นอีกหนึ่งความร่วมมือครั้งสำคัญของหน่วยงานรัฐภายใต้กระทรวงการคลังในการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลอย่างจริงจัง เพื่อมุ่งสู่สังคมไร้เงินสด โดยการนำร่องรูปแบบการชำระเงินรูปแบบใหม่ให้กับร้านค้าต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้มีทางเลือกในการชำระค่าสินค้าอย่างสะดวกและรวดเร็ว รวมถึงลดความยุ่งยากของร้านค้าในการบริหาร จัดการเงินสด โดยธนาคารกรุงไทยมีส่วนร่วมในการผลักดันโครงการต่างๆ ให้สำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม

ดร.สมชัย สัจจพงษ์ เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการ e-Donation ว่า

หลังจากที่ธนาคารได้ริเริ่มพัฒนาแอปพลิเคชั่นเป๋าตุง เติมบุญ เพื่ออำนวยความสะดวกในการรับบริจาคเงินเข้าบัญชีวัดทันที ไม่ต้องเป็นกังวลในเรื่องการบริหารจัดการเงินสด เกิดประโยชน์ในภาพรวมกับทุกภาคส่วน ซึ่งได้ให้บริการในหลายพื้นที่ เช่น วัดน้อยนพคุณ วัดครึ่งใต้ จ.เชียงราย วัดมหาธาตุแหลมสัก จ.กระบี่ ในวันนี้ได้พัฒนาไปอีกขั้นหนึ่ง โดยนำร่องออกใบอนุโทนาบัตรอิเล็กทรอนิกส์ให้กับผู้บริจาคเงินให้กับวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร (วัดใหญ่) จ.พิษณุโลก ผ่านอีเมลเป็นแห่งแรก และในอนาคตผู้บริจาคเงินยังจะสามารถหักลดหย่อนภาษีจากการบริจาคเงินได้อัตโนมัติตามความสมัครใจของผู้บริจาคอีกด้วย

ทั้งนี้ ที่ผ่านมา ธนาคารกรุงไทยได้นำ KRUNGTHAI QR Code ไปให้บริการในหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานราชการ กว่า 30 แห่ง เช่น ศูนย์อาหารและสันทนาการกระทรวงการคลัง โรงอาหารกระทรวงพาณิชย์ โรงอาหารกรมศุลกากร รวมถึงงานสำคัญต่างๆ เช่น ครม. สัญจร ที่ตลาดสามชุกและตลาดกิมหยง ตลาดนัดคลองผดุงฯ ตลาดกรุงศรี จ.พระนครศรีอยุธยา ตลอดจนตลาดเซฟวัน จ.นครราชสีมา สามแยกอู่เรือ ถนนต่อเรือ จ.พังงา ตลาดตองแปด จ.ขอนแก่น ถนนคนเดิน จ.กระบี่ ตลาดกิมหยง จ.สงขลา และพื้นที่ต่างๆใน จ.เชียงใหม่ นอกจากนี้ยังมีแผนสร้างถนนไร้เงินสด ทุกจังหวัดทั่วประเทศภายในปี 2561

 

Share.