บ้านปู เปิดตัว SE School แพลตฟอร์มเรียนรู้ออนไลน์ เพื่อสังคมแห่งแรกในไทย

0

smmagonline –  บ้านปู และ สถาบัน ChangeFusion ร่วมกันสร้าง SE School (https://se.school/) แพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์แห่งแรกในประเทศไทยสำหรับผู้ที่มีใจรักที่จะเป็นผู้ประกอบการไปพร้อมกับสร้างผลกระทบเชิงบวกแก่สังคมขึ้น โดยมีจุดมุ่งหมายหลักที่จะสร้างคลังความรู้สำหรับกลุ่มคนรุ่นใหม่และบุคคลทั่วไปที่สนใจในกิจการเพื่อสังคม พร้อมเคล็ดลับความสำเร็จจากตัวอย่างกิจการเพื่อสังคมที่โดดเด่น เพื่อนำองค์ความรู้เหล่านั้นไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ และก้าวผ่านความท้าทายสู่ความสำเร็จ

SE.School คืออะไร 

กิจการเพื่อสังคม หรือ Social Enterprise(SE) หนึ่งในรูปแบบกิจการที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับธุรกิจสตาร์ทอัพ แต่มาพร้อมกับจุดมุ่งหมายในการสร้างผลกระทบเชิงบวกและแก้ไขปัญหาสังคมยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจากผลสำรวจโดยสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) พบว่ากลุ่มคน Gen Y มีแนวโน้มที่อยากทำธุรกิจส่วนตัวหรือเป็นเจ้าของกิจการเองเพิ่มมากขึ้นทุกปี ซึ่งคนกลุ่มนี้ถือเป็นกลุ่มที่มองหาความอิสระในการใช้ชีวิตและการประกอบอาชีพ มีความตั้งใจอยากจะมีธุรกิจส่วนตัวส่งผลให้กิจการเพื่อสังคมเป็นหนึ่งในทางเลือกที่ได้รับความสนใจจากกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่อยากเป็นผู้ประกอบการ เพราะนอกจากจะตอบโจทย์ด้านการสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ตัวเองโดยไม่จำเป็นต้องเป็นลูกจ้างใครแล้ว ยังเปิดโอกาสให้พวกเขาได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสังคมได้อีกด้วย

 

อุดมลักษณ์ โอฬาร (ซ้าย) – สุนิตย์ เชรษฐา(ขวา)

อุดมลักษณ์ โอฬาร ผู้อำนวยการสายอาวุโส – องค์กรสัมพันธ์ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า“ด้วยแนวคิดของบ้านปูฯ ที่ว่า ‘พลังความรู้ คือ พลังแห่งการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา’ เราจึงเห็นความสำคัญในการสร้างโอกาสการเรียนรู้ และการเชื่อมต่อเครือข่ายและองค์ความรู้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งด้านธุรกิจและสังคมมาโดยตลอด

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมานี้มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ด้านพฤติกรรมการสื่อสารและบริโภคข่าวสาร โดยสื่อออนไลน์เริ่มมีบทบาทมากขึ้นอย่างต่อเนื่องเราจึงร่วมกับสถาบัน ChangeFusion สร้าง SE.School แพลตฟอร์มเรียนรู้ออนไลน์สำหรับผู้ที่มีใจรักที่จะประกอบกิจการเพื่อสังคมนับเป็นแห่งแรกในประเทศไทย

บ้านปูฯ หวังว่า SE.School จะเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้ผู้ประกอบการกิจการเพื่อสังคมจัดการกับความท้าทายที่จะเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ เราหวังว่าคลังความรู้นี้จะก่อให้เกิดสังคมออนไลน์เพื่อการแบ่งปันความรู้และประสบการณ์การทำกิจการเพื่อสังคมตลอดจนสนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายกิจการเพื่อสังคมในประเทศไทยและเป็นประโยชน์ต่อการแก้ไขปัญหาของสังคมไทยในภาพรวมได้อย่างยั่งยืนต่อไป”

บนแพลตฟอร์ม SE.School ผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปศึกษาและทำแบบทดสอบเพื่อวัดผลโดยไม่มีค่าใช้จ่ายจาก 12 บทเรียน ตั้งแต่พื้นฐานความรู้เกี่ยวกับกิจการเพื่อสังคมไปจนถึงข้อมูลเชิงลึกในการดำเนินกิจการดังกล่าว

นอกจากนั้นยังจะได้รับการถ่ายทอดความรู้ เคล็ดลับความสำเร็จมากมายจากรุ่นพี่ในโครงการ“พลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคมหรือ“Banpu Champions for Change(BC4C)” ในหลากหลายกิจการและเจ้าของกิจการเพื่อสังคมชั้นนำที่ประสบความสำเร็จระดับประเทศผ่านบทเรียนต่างๆ

เช่น การเข้าใจปัญหาสังคม โดยตัวแทนจาก Toolmorrow นักผลิตไวรัลวีดีโอทดลองกรณีศึกษาประเด็นทางสังคมเพื่อแก้ปัญหาความเชื่อและพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องในสังคมของไทยการทดสอบตลาดและโมเดลธุรกิจเพื่อสังคม โดยตัวแทนจาก TP Solution กิจการบรรจุภัณฑ์รักษ์โลกที่สามารถย่อยสลายได้ การนำสินค้าเข้าตลาด โดยตัวแทนจาก NokHook Group การพัฒนานวัตกรรม การส้รางความร่วมมือกับภาครัฐ-เอกชนโดย หมอพูลชัยแห่ง S.H.E. (Social Health Enterprise) การพัฒนาทีมเพื่อการทำงานและการเติบโตขององค์กร โดยตัวแทนจาก Siam Organicการสื่อสารสินค้า บริการ และตัวตนของกิจการเพื่อสังคม โดยตัวแทนจาก CreativeMove เป็นต้น

สุนิตย์ เชรษฐา ผู้อำนวยการสถาบัน Change Fusion กล่าวว่า“ต่อจากนี้ เรามีความตั้งใจที่จะขยายฐานข้อมูลสำหรับการเรียนรู้ใน SE.Schoolเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นคอนเทนต์วิดีโอ บทความสร้างแรงบันดาลใจ กรณีศึกษาจากกิจการเพื่อสังคมที่มีชื่อเสียง และแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่นอกจากจะช่วยให้กิจการเพื่อสังคมสามารถดำเนินงานได้อย่างยั่งยืนและช่วยแก้ไขปัญหาความท้าทายในหลากหลายด้านแล้ว ยังจะเป็นพื้นที่ที่เปิดโอกาสให้บุคคลที่สนใจและประชาชนทั่วไป ได้ศึกษาและนำมาปรับใช้กับกิจการที่ตัวเองกำลังดำเนินอยู่ได้อย่างไร้ขีดจำกัด”

กิจกรรมต่างๆ ของโครงการพลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคมปีที่ในอดีต

ส่วนหนึ่งของผู้ที่เข้าร่วมเรียนบนแพลตฟอร์มออนไลน์นี้ ได้สมัครเข้าร่วมโครงการ “พลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม ปีที่ 8”หรือ “Banpu Champions for Change 8 (BC4C#8)”ประจำปี 2561 เรียบร้อยแล้ว

โดยปัจจุบันอยู่ในช่วงการคัดเลือก20 แผนธุรกิจที่มีศักยภาพให้เข้าเวิร์คช็อปเพื่อบ่มเพาะการพัฒนาแผนธุรกิจให้แข็งแกร่ง จากนั้น 10 แผนธุรกิจที่โดดเด่น จะได้รับเลือกเพื่อรับทุนเบื้องต้นตลอดจนเข้าร่วมอบรมเพิ่มความรู้และทักษะที่จำเป็นต่อการประกอบกิจการเพื่อนำไปต่อยอดและดำเนินกิจการจริงเป็นระยะเวลา 3 เดือน ท้ายที่สุด 5 กิจการที่มีความโดดเด่นในเชิงธุรกิจและสังคมมากที่สุด จะได้รับคัดเลือกเพื่อรับทุนสนับสนุนให้ดำเนินกิจการต่อเนื่องในระยะยาว รวมทุนสนับสนุนตลอดโครงการฯ มูลค่ากว่า 2 ล้านบาท

 

Share.

mother-day-2563-smmagonline