ETDA เดินหน้า “สคูลแคมป์” ฝึกเด็กไทยให้เป็นครู สอนสูงวัยเล่นโซเชียลมีเดีย ดึงโมเดลความรู้ LINE ญี่ปุ่น เข้าร่วมทีม

0

smmagonline- ETDA จับมือ LINE นำโมเดลบทเรียนการเข้าใช้ไลน์ในญี่ปุ่น มาปรับใช้ในสังคมไทย เพื่อป้องกันและรับมือภัยไซเบอร์ รวมถึงเพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต โดยใช้กลุ่มเด็กเป็นผู้รับและส่งต่อความรู้ไปสู่กลุ่มผู้ปกครองและผู้สูงวัย ซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงถูกล่อลวงในอันดับต้นๆ

สุรางคณา วายุภาพ

สุรางคณา วายุภาพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ ETDA หน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือ ดีอี เล่าว่า เราได้จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตและโซเชียลมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการลงนามบันทึกความร่วมมือ หรือ เอ็มโอยู กับ บริษัท ไลน์ คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น ในครั้งนี้ จะช่วยให้การต่อยอดโครงการเผยแพร่ความรู้ต่างๆ ที่เราดำเนินงานอยู่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ETDA – LINE เร่งสร้างความรู้ทันภัยไซเบอร์

โดยจะร่วมกันผลักดันการพัฒนาเนื้อหาและสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัยไซเบอร์ (Cybersecurity) ด้วยวิธีการแลกเปลี่ยน ร่วมพัฒนา และสร้างความรู้ด้านทักษะการปฏิบัติงานและประสบการณ์ รวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนบุคคลากรในเรื่องที่เป็นประโยชน์

ลงนามเอ็มโอยู

สำหรับความร่วมมือครั้งนี้กับ จะขยายเป้าหมายออกไปยัง กลุ่มเบบี้บูมเมอร์ เนื่องจากผลการสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตที่ ETDA ทำทุกปี ชี้ชัดว่ากลุ่มผู้สูงอายุนั้น มีสถิติการใช้อินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเป็นวัยที่อาจถูกหลอกลวงทางออนไลน์ได้ง่าย การนำความรู้ที่เคยสอนเด็กๆ จากญี่ปุ่นมาปรับใช้ เพื่อพัฒนาสื่อสำหรับคนวัยเบบี้บูมเมอร์

ซึ่งในปี 2560ที่ผ่านมา เราเคยทำงานร่วมกันโดยนำเนื้อหาการเรียนรู้ดังกล่าวมาแปลเป็นภาษาไทย พร้อมทั้งปรับปรุงเนื้อหาบางส่วนให้เหมาะกับสังคมไทย เพื่อนำร่องไปใช้ในโครงการ เอ็ตด้า สคูล แคมป์ (ETDA School Camp) ใน 10 โรงเรียน โดยได้รับการตอบรับที่ดีมาก จากทั้งผู้ปกครอง เด็กที่เข้าร่วม และโรงเรียน รวมทั้งมีเสียงเรียกร้องจากโรงเรียนอื่นๆ ให้มีการจัดอย่างต่อเนื่อง

ETDA School Camp

เป็นกิจกรรมที่ให้เด็กมัธยมศึกษาตอนต้นได้เข้ามาร่วมอบรม ซึ่งเป็นการอบรมที่ใช้กิจกรรมสันทนาการเป็นสื่อในการสอน มีทีมงานเป็นพี่เลี้ยงในการให้คำแนะนำการเข้าใช้โซเชียลมีเดีย

การที่เลือกเด็กกลุ่มนี้ก็เพราะเด็กเป็นช่วงวัยที่พร้อมรับรู้ข้อมูล คำสอน อีกทั้งเด็กเหล่านี้จะเป็นครูที่ดีให้กับกลุ่มผู้ปกครองและผู้สูงอายุ

เนื่องจากหากให้ผู้ใหญ่ไปสอนผู้ใหญ่การรับรู้จะค่อนข้างยาก เกิดการต่อต้านได้ง่าย ความสดใสของเด็กจะทำให้ผู้ใหญ่ไม่เขินอายในการถามข้อสงสัย

นอกจากนี้ สื่อที่จะร่วมมือกันจัดทำขึ้นภายใต้ความร่วมมือนี้ ยังสามารถนำไปใช้เผยแพร่ในโครงการ Internet For Better Life ซึ่งมีเป้าหมายในการส่งเสริมให้เยาวชนและผู้สูงอายุในภูมิภาคต่างๆ สามารถใช้อินเทอร์เน็ตพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น โดยตั้งเป้าหมายปีนี้ไว้ที่จำนวนรวม 2,000 คน แบ่งเป็นผู้สูงอายุ 1,400 คน และเด็ก 600 คน

คิโยทากะ อีกุชิ เจ้าหน้าที่บริหารแผนกนโยบายสาธารณะ ไลน์ คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น กล่าวว่า LINE ได้พัฒนาโปรแกรมและเนื้อหาเพื่อการเรียนรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ตั้งแต่ปี 2557 และได้มีการนำไปใช้กันอย่างแพร่หลายในสถาบันการศึกษาทั่วประเทศญี่ปุ่น

โดยในปี 2560 ที่ผ่านมา ได้นำไปฝึกอบรมและบรรยายไปแล้วมากกว่า 2,500 ครั้ง ซึ่งนำมาสู่ความร่วมมือกับ ETDA ในเวลาต่อมา และนำมาสู่ความร่วมมือในวันนี้.

Share.