กสทช.ใช้เงินใครซื้อ พาวเวอร์แบงก์ แจกประชาชน 4,500 คน

0

smmagonline- สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. ออกมาประกาศเชิญชวนให้ประชาชนร่วมกันแจ้งร้องเรียนพื้นที่ ที่มีการพาดสายสื่อสาร หรือสายไฟที่มีความเสี่ยงให้เกิดอันตราย โดยเปิดช่องทางให้ร้องเรียนเข้ามา 2 ช่องทางคือ Line @NBTC1200 และโทรฟรีสายด่วน 1200 ซึ่ง 4,500 คนแรก ที่ร้องเรียนเข้ามาแล้วตรวสอบว่าพื้นที่นั้นเสี่ยงจริง จะได้รับ พาวเวอร์แบงก์ ขนาดความจุ 12000 mAh

กสทช.ใช้เงินใครซื้อ พาวเวอร์แบงก์

คงเป็นคำถามที่คาใจใครหลายคนว่า กสทช.เอาเงินของสำนักงานมาซื้อพาวเวอร์แบงก์แจกประชาชน หรือนี่จะเป็นวิธีการสร้างภาพใจดีที่มีต่อประชาชน เพราะเรียกได้ว่าหน่วยงานนี้ ค่อนข้างมีภาพจำที่ติดลบมาตลอด ทำอะไรก็แลดูไม่ถูกใจมหาชน

แต่สำหรับกิจกรรมของฟรีแลกแจ้งภัยครั้งนี้ ถือว่าเป็นกลยุทธ์ที่ไม่มีใครเสีย แต่ทุกคนได้พอๆ กัน เพราะงบประมาณในการจัดซื้อนั้น มาจากผู้ประกอบการล้วนๆ ซึ่งก็เป็นสิ่งที่ต้องรับผิดชอบร่วมกัน เพราะสายสื่อสารที่พาดบนเสาไฟฟ้านั้น ดำเนินการโดยบริษัทที่เป็นเจ้าของสายทั้งสิ้น

ฐากร ตัณฑสิทธิ์

โดย ฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. เล่าว่า สำนักงานมีการเรียกประชุมผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม และผู้ประกอบกิจการเคเบิ้ลทีวี เพื่อย้ำถึงมาตรการบังคับใช้ในการพาดสายสื่อสารในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม รวมถึงทำความเข้าใจ เพื่อให้การพาดสายสื่อสารของผู้ประกอบการทุกรายเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ซึ่งผู้ให้บริการทั้ง AIS ,TRUE ,3BB และ Symphony ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ในการเชิญชวนประชาชนให้ร่วมใจกันเตือนภัย

กสทช. มองว่า สิ่งที่จะช่วยให้เกิดความรวดเร็วในการแก้ไขปัญหาสายสื่อสารที่เป็นอันตราย นั่นคือสำนักงาน กสทช. ต้องได้รับความร่วมมือจากประชาชนในการแจ้งเตือนภัย เนื่องจากประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่สายสื่อสารพาดผ่าน จะเป็นผู้ใกล้ชิดและน่าจะเป็นผู้ที่พบเห็นเหตุการณ์ปัญหาสายสื่อสาร หย่อน ขาด รกรุงรัง ที่ที่อาจเกิดอันตรายต่อชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนได้เร็วกว่า

โดยประชาชนที่แจ้งข้อมูลปัญหาสายสื่อสาร พร้อมทั้งระบุสถานที่ที่พบปัญหา มายังศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำนักงาน กสทช. โทรฟรี 1200 พร้อมทั้งถ่ายภาพสายสื่อสารที่เป็นปัญหาส่งมายัง Line ID : @nbtc1200 สำหรับ 4,500 อัน สายแรกที่แจ้งข้อมูลเข้ามา เมื่อสำนักงาน กสทช. ทำการตรวจสอบว่าสายสื่อสารที่แจ้งเข้ามานั้น ก่อให้เกิดปัญหาเป็นอันตรายกับประชาชนจริง สำนักงานจะส่งพาวเวอร์แบงก์ไปให้โดยเร็วที่สุด

โดยจะแจกให้กับประชาชนมีจำนวนทั้งสิ้น 4,500 อัน แบ่งเป็น ภาคเหนือ 1,000 อัน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1,000 อัน ภาคกลาง 1,000 อัน ภาคใต้ 1,000 อัน และกรุงเทพมหานคร 500 อัน

มาตรฐานการพาดสาย

สำหรับมาตรการบังคับใช้ในการพาดสายสื่อสารของกสทช. ผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมทุกราย จะต้องดำเนินการพาดสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ได้ตกลงกับการไฟฟ้าฯ รวมถึงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการใช้สิทธิในการปัก หรือตั้งเสา หรือเดินสาย วางท่อ หรือติดตั้งอุปกรณ์ประกอบ หรือหลักสิทธิแห่งทางของกสทช.

โดยมาตรฐานการพาดสาย กรณีที่เป็นถนนหลัก ทางหลวงแผ่นดิน ไม่ให้มีการพาดสายข้ามถนนต้องดันท่อร้อยใต้ดินเท่านั้น กรณีถนนสายรอง ซอย การพาดสายข้ามถนนการพาดสายต้องพาดในระดับความสูงกว่าผิวจราจร 5.5-5.9 เมตร และสายสื่อสารทุกประเภทต้องมีสี และชื่อของเจ้าของระบุอย่างชัดเจนเพื่อแสดงตน.

ติดตามข่าวสารอื่นๆ ไดที่ https://www.smmagonline.com

Share.

mother-day-2563-smmagonline