AIS ประกวดใช้แอพพลิเคชั่น อสม.ออนไลน์ ปีที่ 2

0

smmagonline- AIS จับมือกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สานต่อ อสม. 4.0 จัดประกวดการใช้งานแอพพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ ปีที่ 2 ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย

AIS จัดประกวดการใช้แอพฯ อสม.ออนไลน์ ปี 2

วิไล เคียงประดู่

วิไล เคียงประดู่ หัวหน้าฝ่ายงานประชาสัมพันธ์ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส (AIS) กล่าวว่า แอพพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ เป็นเครือข่ายสังคมออนไลน์เฉพาะกลุ่ม เพื่อเป็นเครื่องมือสื่อสารในการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขชุมชนเชิงรุกของหน่วยบริการสุขภาพ รพ.สต.และ อสม. ด้วยการสื่อสารข้อมูล ภาพ เสียง วิดีโอ ข้อความ และพิกัดแผนที่ เพื่อรับทราบข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวให้ทันต่อสถานการณ์ในการดูแลสุขภาพของคนในชุมชนทั่วประเทศ

AIS มุ่งสู่ อสม. 4.0

ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมศักยภาพของอสม.ให้มีความรู้ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในงานสาธารณสุขชุมชนเชิงรุกไปสู่ อสม. 4.0 เอไอเอส ได้ร่วมมือกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จัดโครงการ ประกวดการใช้งานแอพพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 แบ่งรางวัล เป็น 2 ระดับ ได้แก่ รางวัลดีเด่นระดับประเทศ 100,000 บาท จำนวน 10 รางวัล และรางวัลดีเด่นระดับจังหวัด 40,000 บาท จังหวัดละ 2 รางวัล เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. – 31 ก.ค. 2561

ติดตามอ่านข่าวธุรกิจและกลยุทธ์การตลาดได้ที่ https://www.smmagonline.com

Share.