KBank จับมือ SkillLane ทรานฟอร์มบุคลากรด้วย Self-Directed Learning สู่องค์กร 4.0

0

smmagonline-ในยุคที่ดิจิทัลเทคโนโลยีเข้ามามีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของคนทุกเพศทุกวัย ไม่เว้นแม้แต่ภาคธุรกิจที่ต้องปรับตัวให้ทันการเปลี่ยนแปลงอันรวดเร็ว ในขณะที่มีองค์ความรู้ใหม่เกิดขึ้นตลอดเวลา ส่งผลให้วิธีคิดของการบริหารจัดการ และพัฒนาทรัพยากรบุคคลจำเป็นต้องเปลี่ยนไปด้วย โดย KBank ร่วมกับสตาร์ทอัพ SkillLane นำ Digital Training Platform เข้ามาเพิ่มทักษะการเรียนรู้ให้กับพนักงาน

KBank ทำ Digital Training Platform

ขัตติยา อินทรวิชัย

ขัตติยา อินทรวิชัย กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย เล่าว่า ความท้าทายขององค์กรในวันนี้คือ การสร้างองค์ความรู้ที่พนักงานเข้าถึงได้ง่าย ตรงกับพฤติกรรม ความต้องการ สภาพแวดล้อมการทำงานและมีความหลากหลาย ซึ่งการพัฒนาทักษะในแบบเดิมอาจไม่เพียงพอ เราจึงร่วมมือกับ SkillLane สตาร์ทอัพที่มีความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาการเรียนรู้ในแบบ Digital Learning Platform

โดยเชื่อมั่นว่า การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่ดีต้องเปิดโอกาสให้ได้เรียนรู้ทั้งเรื่องการทำงานและไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตส่วนตัว ซึ่งแหล่งเรียนรู้ใหม่แบบออนไลน์ สามารถเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา ทั้งจากคอมพิวเตอร์ แท็ปเลต สมาร์ทโฟน โดยสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาบุคลากรของธนาคารกสิกรไทยในยุค 4.0 ที่พนักงานสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการทำงานและการให้บริการลูกค้า ตลอดจนสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ ธนาคารมีเป้าหมายสู่การเป็น Data-Driven Bank ซึ่งต้องทำความเข้าใจพฤติกรรมของลูกค้าให้มากที่สุด เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า ทักษะความสามารถที่ธนาคารต้องการให้พนักงานมีมากที่สุดในขณะนี้คือ ทักษะการวิเคราะห์, การหาความต้องการเชิงลึก, ทักษะในการทดลองและขยายผล และทักษะเกี่ยวกับการบริหารการเปลี่ยนแปลง เช่น Lead Change ,Communication และPeople Management Skills เป็นต้น

KBank Self-Directed Learning เต็มรูปแบบ

โดยจากความร่วมมือครั้งนี้ จะช่วยเสริมศักยภาพการทำงานให้บุคลากรกว่า 21,000 คน มุ่งสู่วัฒนธรรมการเรียนรู้ด้วยตัวเอง หรือ Self-Directed Learning อย่างเต็มรูปแบบ พนักงานจะได้เรียนรู้แบบไร้ขีดจำกัด ทุกที่ทุกเวลา อย่างเสมอภาคจากคอร์สออนไลน์ที่มีให้เรียนกว่า 400 คอร์ส ที่ตอบโจทย์การทำงานและยังมีหมวดหลักสูตรอื่นที่มีความน่าสนใจในมิติต่างๆ ได้อย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตร Lifestyle ที่เนื้อหาอาจเป็นประโยชน์ในการแนะนำ พูดคุย หรือสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า หรือพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ตัวของพนักงานเอง

 

SkillLane จะช่วยให้ธนาคารประหยัดเวลา และกำลังคนในการพัฒนาหลักสูตรและยังมีองค์ความรู้ใหม่ๆ เกิดขึ้นอยู่ตลอด ธนาคารมีพนักงานจำนวนมากที่อยู่ทั่วทุกภูมิภาค โดยปัจจุบันพนักงานธนาคารกสิกรไทยมีการเรียนรู้ทั้งในรูปแบบ Classroom และ e-Learning ประมาณ 9 หลักสูตรต่อคนต่อปี

ดังนั้นการนำ Digital Learning Platform ของ SkillLane เข้ามาเพิ่มเป็นอีกช่องทางเรียนรู้จะทำให้พนักงานแต่ละคนสามารถเรียนผ่านออนไลน์ได้อย่างไม่จำกัด พนักงานบางคนอาจจะเรียนได้ปีละมากกว่า 100 หลักสูตร ถ้ามีความพยายามและสนใจในการเรียนรู้ รวมทั้งจะมีการพัฒนาหลักสูตรใหม่ที่พนักงานสนใจในอนาคตให้มากยิ่งขึ้น โดยมีเป้าหมายภายใน 3 ปี จะเพิ่มการเรียนรู้ของพนักงานเป็น 20 หลักสูตรต่อคนต่อปี

ประโยชน์การเรียนรู้ด้วยตัวเองบนออนไลน์

ฐิติพงศ์ พิสิฐวุฒินันท์

ฐิติพงศ์ พิสิฐวุฒินันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ร่วมก่อตั้งแพลตฟอร์มคอร์สเรียนออนไลน์ SkillLane กล่าว่า Digital Learning Platform กำลังเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อการขับเคลื่อนทรัพยากรคนและองค์กรเดินหน้าไปสู่ยุคดิจิทัล สิ่งที่เราสร้างคือการทำความรู้ให้เป็น on-demand ให้พนักงานสามารถเข้าถึงความรู้ใหม่ๆ ได้

ในสมัยก่อนการที่องค์กรจะฝึกอบรมพนักงานอาจจะทำได้เพียงปีละ 2 รอบ เมื่อพนักงานมาเริ่มต้นงานที่แผนกใหม่แล้ว อาจจะต้องรอรอบการอบรมถึง 6 เดือน ซึ่งเป็นการเสียโอกาสทางธุรกิจเพราะพนักงานจะต้องทำงานไปก่อนโดยที่ไม่พร้อม แต่ถ้าบริษัทมีคอร์สออนไลน์ให้พนักงานได้เรียน พนักงานสามารถเรียนรู้ความรู้ใหม่ๆ และเอาไปใช้ในการทำงานได้เลยในทันที

โดยพนักงานสามารถเรียนคอร์สออนไลน์บน SkillLane ได้จากคอมพิวเตอร์หรือมือถือจากที่บ้านในช่วงเวลาที่ว่าง ทำให้บริษัทไม่ต้องเสีย manpower ในการให้พนักงานหยุดงานหลายวันเพื่อส่งไปฝึกอบรม ในการทำงานกับธนาคารกสิกรไทย เรามีเครื่องมือที่ให้ทาง HR เข้าไปติดตามการเรียนของพนักงานและมีคอร์สเรียนใหม่เพิ่มเข้ามาในระบบทุกเดือน เพื่อที่จะอัพเดทองค์ความรู้ให้ทันโลกที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด

ติดตามอ่านข่าวธุรกิจและกลยุทธ์การตลาดได้ที่ https://www.smmagonline.com

Share.