เทสโก้ โลตัส ลงนามร่วมกับ หอการค้าไทย สนับสนุน พัฒนาเอสเอ็มอีทั่วประเทศ

0

smmagonline- สลิลลา สีหพันธุ์ ประธานกรรมการฝ่ายกิจการบรรษัท เทสโก้ โลตัส  ลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) กับหอการค้าไทย โดย กลินท์ สารสิน ประธานกรรมการ หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

ในการส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมทั่วประเทศให้สามารถยืนหยัดได้ อย่างยั่งยืน ในสภาวะธุรกิจปัจจุบัน ตามแผนการดำเนินงานของ Thailand Smart Center (TSC)

โดยจะมีการสร้างแพลตฟอร์ม ให้เป็นศูนย์บริการเบ็ดเสร็จครบวงจร เน้นการสร้างสรรค์กิจกรรมและบริการ ผ่านโครงการต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ ตลอด Value Chain ให้กับกลุ่มเป้าหมาย 4 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ กลุ่มการค้าและการลงทุน กลุ่มท่องเที่ยวและบริการ กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม  และครอบคลุมถึงกลุ่มเกษตร

ติดตามข่าวธุรกิจการตลาด และกลยุทธ์การตลาด ได้ทางนิตยสารเอสเอ็ม (SM Magazine) และ www.smmagonline.com

Share.