เรียนรู้วิธีเข้าถึง มัดใจ สาวมหาวิทยาลัย วัยซื้อง่ายถ้าถูกใจ

0

smmagonline – สาวนิสิต นักศึกษา ถือเป็นตัวแทนของกลุ่มกำลังซื้อระดับมหาวิทยาลัย และวัยทำงานตอนต้น  ซึ่งจากการสำรวจของ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) ในโครงการ The Campus Girls’ Insight เจาะตลาดสาวมหา’ลัยวัย 18+ ในปี 2559 ได้บทสรุปเกี่ยวกับกลยุทธ์ 8 ข้อเพื่อเจาะตลาดนักศึกษาหญิง ระดับมหาวิทยาลัย ภายใต้ คอนเซ็ปต์ COSMETIC ซึ่งน่าสนใจสำหรับผู้ปประกอบการ และนักการตลาดอย่างมาก 

รู้จัก “สาวมหา’ลัย”

ทั้งนี้วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) ได้ทำโครงการวิจัย “The Campus Girls’ Insight เจาะตลาดสาวมหา’ลัยวัย 18+” ในปี 2559 ที่ผ่านมา เพื่อเจาะทัศนคติและการใช้ชีวิตประจำวันของกล่มุ นักศึกษาหญิงในระดับปริญญาตรีที่ในปี 2559 มีจำนวนถึง 1,220,444 คน เพิ่มขึ้นถึง 12.9 % จากปี 2555 (ที่มา: สารสนเทศอุดมศึกษา)

สุพรรณี วาทยะกร อาจารย์สาขาการตลาด วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) ให้ข้อสังเกตว่า กลุ่มนักศึกษาหญิงระดับปริญญาตรี มีความใจร้อน และตัดสินใจซื้อสินค้าอย่างรวดเร็ว (Impulsive Buyer) และยังมีรายได้เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 10,247 บาท ต่อเดือนต่อคน หรือคิดเป็นมูลค่าการตลาดได้กว่า 150,000 ล้านบาทต่อปีโดยประมาณประกอบกับพฤติกรรมการใช้จ่ายที่มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

งานวิจัย ระบุว่า จากสำรววจกลุ่มนักศึกษาหญิง ที่ศึกษาอยู่ในระดับ ปริญญาตรี กว่า 350 คน พบว่า พฤติกรรมการใช้จ่ายของกลุ่มเป้าหมาย ดังกล่าวใช้จ่ายหลักไปกับค่าอาหาร และเครื่องดื่มมากถึง 42 % จากการใช้จ่ายทั้งหมด

โดยอาหารที่นิยมมากที่สุด คือ อาหารญี่ปุ่น เนื่องจากสร้างความรู้สึกว่าเป็นอาหารเพื่อสุขภาพ ทานแล้วไม่อ้วน และ ร้านของหวานที่นิยมมากที่สุดคือ ร้านอาฟเตอร์ยู

พฤติกรรมการใช้จ่ายของสาวมหาวิทยาลัย

  • ค่าอาหาร และเครื่องดื่มมากถึง 42 %
  • การช้อปปิ้งสินค้าต่างๆ 16 %
  • ค่าท่องเที่ยว 13%
  • ค่าเดินทาง 11%
  • ออมเงิน 10%
  • ค่าที่อยู่อาศัย 8 %
  • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ อีก 1 %

18+ “หัวใจยังว่าง”

บทวิจัย “The Campus Girls’ Insight เจาะตลาด สาวมหา’ลัยวัย 18+” ยังมีข้อมูลที่น่าสนใจเพิ่มอีกว่า ผู้บริโภคกลุ่มนักศึกษาเป็นกลุ่มผู้บริโภคที่ยังไม่ได้ถูกสร้างให้เกิดความจงรักภักดีต่อแบรนด์ ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีที่หากธุรกิจใดสามารถเข้าถึงตลาดนักศึกษา และสามารถสร้างความประทับใจได้ จะเป็นการเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่กำลังจะจบการศึกษา เริ่มต้นเข้าสู่วัยทำงาน สร้างครอบครัว จนถึงเกษียณอายุต่อไปในอนาคต

จากข้อมูลทั้งหมดนี้ทำให้สามารถสะท้อนได้ว่า กลุ่มนักศึกษาหญิงระดับมหาวิทยาลัย เป็นหนึ่งกลุ่มเป้าหมายที่น่าจับตามองของเหล่าผู้ประกอบการและนักการตลาด โดยเฉพาะกลุ่มสินค้าที่เป็นที่ต้องการของกลุ่มดังกล่าว ได้แก่ สินค้าประเภทอาหารและเครื่องดื่ม ขนมขบเคี้ยว เครื่องสำอาง เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย และผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหรือทำความสะอาดร่างกาย

8 กลยุทธ์สร้างความประทับใจ

จากผลสำรวจดังกล่าวและสามารถวิจัยสรุปออกมาเป็นกลยุทธ์ 8 ข้อเพื่อเจาะตลาดนักศึกษาหญิง ระดับมหาวิทยาลัย ภายใต้
คอนเซ็ปต์  COSMETIC  เสริมแกร่งธุรกิจให้มีประสิทธิภาพตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์นักศึกษาหญิงระดับมหาวิทยาลัย ดังนี้

C – Content :

ดึงดูดด้วยเนื้อหาผ่านการนำเสนอคลิปวิดีโอภาพ หรือข้อความที่น่าสนใจ กระชับ และสามารถสื่อสารถึงผลิตภัณฑ์หรือ
แบรนด์ได้อย่างชัดเจน

O – Online:

สื่อสารออนไลน์ ซึ่งเป็นช่องทางที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังสามารถกระจายข่าวสารไปยังคนรู้จักเพื่อขยายฐานลูกค้าอีกด้วย

S – Small:

เน้นขนาดพกพา ออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีตัวเลือกขนาดเล็กกะทัดรัด สามารถหาซื้อ และพกพาได้ง่าย โดยเฉพาะสินค้าประเภทของใช้ส่วนตัว

M – Multiband:

หลากหลายแบรนด์ให้เลือก ณ จุดขายพร้อมมีคุณสมบัติสินค้าอธิบายแก่ผู้บริโภคอย่างชัดเจน สามารถเปรียบเทียบความแตกต่างได้

E-Easy & Convenience:

ครบวงจรในที่เดียว สามารถตอบสนองความต้องการแก่ลูกค้าให้จบทุกความต้องการในที่เดียว

T – Tester :

มีให้ทดลอง เพื่อประกอบการตัดสินใจ ซึ่งการมีให้ทดลองสินค้านั้น เป็นการกระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดความต้องการซื้อมากยิ่งขึ้น หรือในขณะเดียวกันสามารถสร้างการตัดสินใจซื้อได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

I – Influence from Friends & Mom:

เชื่อแม่ เชื่อเพื่อน เพราะแม่และเพื่อนเป็นผู้ที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจกับกลุ่มนักศึกษาหญิงระดับมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะสินค้าประเภทของใช้ส่วนตัว

C – Confident:

เน้นสร้างความมั่นใจเนื่องจากความมั่นใจเป็นสิ่งที่กลุ่มเป้าหมายนี้ให้ความสำคัญ ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่สามารถสร้างความมั่นใจจะตอบโจทย์

ติดตามข่าวธุรกิจการและกลยุทธ์การตลาดได้ที่ https://www.smmagonline.com

 

Share.