เมโทรซิสเต็มส์ จัดงาน “Accelerate your business success with Secure Cloud Infrastructure”

0

smmagonline-เมโทรซิสเต็มส์ ผนึก 3 คู่ค้า- NetApp- Veeam Software-Trend Micro จัดงาน “Accelerate your business success with Secure Cloud Infrastructure”

เมโทรซิสเต็มส์ ผนึก 3 คู่ค้า

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดย กลุ่มธุรกิจซอฟต์แวร์โซลูชั่น – Business Innovation Group (BIG) ร่วมมือกับ 3 คู่ค้า ได้แก่ NetApp, Veeam Software และ Trend Micro จัดงาน “Accelerate your business success with Secure Cloud Infrastructure” ให้กับกลุ่มลูกค้า

 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอโซลูชันที่จะช่วยให้องค์กรของลูกค้าก้าวสู่ความสำเร็จ ด้วยโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีแบบคลาวด์ที่ปลอดภัย ภายในงานมีการบรรยายในหัวข้อสัมมนาที่น่าสนใจ ได้แก่ “The Next BIG Platform by MSC” โดย มีลาภ โสขุมา Digital Transformation Officer กลุ่มธุรกิจซอฟต์แวร์โซลูชั่น บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

“Next-Generation Cloud Infrastructure” โดย สยาม กมลทิพย์สุคนธ์ Technical Consultant-Commercial, NetApp Thailand, “Intelligent Data Management protection in the hybrid-cloud environment” โดย ธนวิทย์ ชาญสุไชย วิศวกรระบบ, Veeam Thailand และ “Connected Threat Defense with Trend Micro” โดย อรพร ตั้งศรีวงศ์ จาก Trend Micro

Share.