มิตรแท้ คว้ารางวัล สถานประกอบกิจการดีเด่น 2 ปีซ้อน

0

smmagonline – มิตรแท้ คว้ารางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น 2 ปีซ้อน บ.ประกันวินาศภัยเพียงหนึ่งเดียวในวงการประกันภัยไทย

มิตรแท้ รับรางวัล 2 ปีซ้อน

อรัญ ศรีว่องไทย กรรมการบริหารและรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด (มหาชน) เข้ารับโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติบัตรสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปี 2561 จาก พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

โดยมิตรแท้ประกันภัยเป็นบริษัทประกันวินาศภัยเพียงแห่งเดียวของวงการประกันภัยประเทศไทยที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติอย่างน่าภาคภูมิใจและเป็นปีที่ 2 ติดต่อกันที่ได้รับรางวัลดังกล่าว

มิตรแท้ประกันภัยได้มีนโยบายจัดการฝึกอบรมและหลักสูตรพัฒนาบุคลากรขององค์กรให้ได้ครบถ้วนสมบูรณ์ตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 ต่อเนื่องเป็นระยะเวลาติดต่อกันกว่า 6 ปี เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้และทักษะการปฏิบัติงานให้แก่ผู้บริหารและพนักงานให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพในการทำงานเพื่อความก้าวหน้าในสายงานอาชีพของตนเอง

ทั้งนี้ สอดคล้องกับ 8 วาระปฏิรูปเร่งด่วนของกระทรวงแรงงานด้านการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาลอีกด้วย

ติดตามข่าวธุรกิจการและกลยุทธ์การตลาดได้ที่ นิตยสารเอสเอ็ม และ www.smmagonline.com 

Share.