3 งานใหญ่ โชว์ศักยภาพเอสเอ็มอีไทย ขนทัพสินค้าท่องเที่ยว-เกษตร เสิร์ฟคนกรุง

0

smmagonline-จังหวัดสุโขทัย เร่งทำตลาดท่องเที่ยว ส่งท้ายปี ดึงเอสเอ็มอีไทย จัดงาน “ท่องเที่ยวสุโขทัย 4.0” ขนสินค้าเกษตรเสริ์ฟคนกรุง ระหว่างวันที่19-23 กันยายนนี้

ท่องเที่ยวสุโขทัย4.0

สิโรตม์ มียศ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย เล่าว่า สุโขทัย เป็นจังหวัดที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว ทั้งสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ซึ่งได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมจากยูเนสโก โดยในปีนี้ได้เร่งส่งเสริมการตลาด มากขึ้น เพื่อดึงดูดให้นักท่องเที่ยว โดยจัดงาน “ท่องเที่ยวสุโขทัย4.0” เป็นการนำผู้ประกอบการท่องเที่ยว มาหาตลาดใหม่ๆ สร้างมาตรฐานการบริการ เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มและสร้างรายได้ให้กับชุมชนในพื้นที่ เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว

ภายในงานจะมี แมว จีระศักดิ์ ปานพุ่ม หนึ่งในพรีเซ็นเตอร์โครงการ มาร่วมแจกสติ๊กเกอร์ไลน์แก่ผู้ร่วมงาน เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดสุโขทัยผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์กในแอพพลิเคชั่นไลน์ ที่นักท่องเที่ยวในยุคดิจิตอลนิยมใช้ในการสื่อสารกันอีก

ทั้งนี้งานดังกล่าวจัดขึ้นในวันระหว่างที่ 19-23 กันยายน 2561 ที่ MCC Hall ชั้น 4 The Mall บางกะปิ กรุงเทพฯ ซึ่งกิจกรรมภายในงานมีการดึงผู้ประกอบการมาจำหน่ายสินค้าโอท็อป ของดีสุโขทัย นอกจากนี้ยังมีสินค้าทางการท่องเที่ยวอีกมากมายมาบริการให้คนกรุงได้เลือกซื้อ

สุขโข แลนด์ แดนเกษตร- สุโข Innovation

พร้อมกันนี้ยังร่วมกับพาณิชย์ จ.สุโขทัย จัดงาน “สุโข Innovation” โชว์สินค้านวัตกรรม หวังบุกสากล และจัดงานโรดโชว์ “สุขโข แลนด์ แดนเกษตร” ตั้งเป้าเป็นแหล่งผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรเจาะตลาดโลก

อย่างไรก็ตามยังเป็นจับมือผู้ประกอบการ ต่อยอดสินค้าด้วยเศรษฐกิจสร้างสรรค์และนวัตกรรม หวังนำสินค้านวัตกรรมบุกสู่ตลาดสากล เพื่อเป็นการส่งเสริมการตลาดและเชื่อมโยงขยายมูลค่าการค้ารวมทั้งการขยายโอกาสในการเผยแพร่สินค้าและผลิตภัณฑ์นวัตกรรม

นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เล่าว่า การจัดงานทั้ง 3 งาน ในครั้งนี้ เป็นโอกาสสำคัญสำหรับผู้ประกอบการสินค้านวัตกรรม ที่จะได้นำเสนอสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่มีการพัฒนาและยกระดับขึ้นด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ มาให้ผู้บริโภคเลือกซื้อได้โดยตรง

ขณะเดียวกันก็ยังเป็นการแสดงถึงความพร้อมของผู้ประกอบการ ในการที่จะนำสินค้าและผลิตภัณฑ์นวัตกรรม ก้าวออกสู่ตลาดสากลเพื่อสร้างมูลค่าการค้าและความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้แก่สุโขทัย

ณัฐธิศา พิชยานนท์ พาณิชย์จังหวัดสุโขทัย เล่าว่า สุโขทัยเป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรและมีผลไม้ที่สำคัญทำรายได้ให้กับเศรษฐกิจของจังหวัดปีละหลายพันล้านบาท แต่ในทุกปีมักประสบปัญหาราคาผลผลิตตกตำเมื่อถึงฤดูผลผลิตออกสู่ตลาดพร้อมๆ กันเป็นจำนวนมาก

ดังนั้นจึงมีความพยายามวางมาตรการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบทั้งกระบวนการผลิต และขยายฐานการตลาด รวมทั้งพัฒนาสร้างเครือข่ายด้านการผลิตและการสร้างมูลค่าการค้าโดยการแปรรูป พัฒนารูปแบบ คุณภาพ มาตรฐาน ตลอดจนส่งเสริมภาพลักษณ์ของสินค้าเกษตรและผลไม้ ให้สอดคล้องกับการตลาดในปัจจุบัน

โดยการจัดงานครั้งนี้ ถือว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมการตลาดและเชื่อมโยงขยายมูลค่าการค้า การลงทุนของผู้ประกอบการ รวมทั้งเป็นการขยายโอกาสในการเผยแพร่สินค้าการเกษตรและผลิตภัณฑ์สินค้าแปรรูป ในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย เช่นการแสดงและจำหน่ายสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรแปรรูป รวมทั้งสินค้าผลิตภัณฑ์ของดีชุมชนจากผู้ประกอบการจำนวน 50 ราย การเจรจาจับคู่ธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการสินค้าเกษตรจังหวัดสุโขทัยกับผู้ซื้อ และผู้ส่งออก

ติดตามอ่านข่าวธุรกิจกลยุทธ์การตลาดได้ที่ https://www.smmagonline.com

Share.