ทุนธนชาต ฟอร์มดี ติด 1 ใน 16 บริษัทไทย ผงาดทำเนียบบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในโลกปี 2561

0

smmagonline – ทุนธนชาตติด 1 ใน 16 บริษัทจดทะเบียนยักษ์ใหญ่ของไทย ผงาดทำเนียบบริษัทจดทะเบียนที่ใหญ่ที่สุดในโลก ปี 2561 จากการจัดอันดับของนิตยสาร “ฟอร์บส์” ด้วยมูลค่าตลาด 1,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ผลจากธุรกิจธนาคารโตแข็งแกร่ง กำไรพุ่ง 14 ไตรมาสต่อเนื่อง

ศุภเดช พูนพิพัฒน์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า จากการที่บริษัททุนธนชาตเป็น 1 ใน 16 บริษัทจดทะเบียนรายใหญ่ที่สุดของไทย ที่ติดทำเนียบการจัดอันดับบริษัท จดทะเบียนที่ใหญ่ที่สุดในโลก จำนวน 2,000 บริษัทของ “ฟอร์บส์” นิตยสารธุรกิจและเศรษฐกิจชื่อดังของสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นการจัดอันดับที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางไปทั่วโลก เป็นผลมาจากการเติบโตอย่างแข็งแกร่งของธุรกิจธนาคารที่อยู่ในเครือบริษัททุนธนชาต

ซึ่งความสำเร็จดังกล่าวเกิดจากการดำเนินกลยุทธ์ ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centric) มุ่งเน้นการเป็นธนาคารหลัก (Main Bank) ที่ลูกค้าเลือกใช้บริการ ส่งผลให้ธนาคารธนชาตและบริษัทในเครือ มีผลการดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาส 2 ของปี 2561 เติบโตขึ้น  อย่างต่อเนื่องติดต่อกันถึง 14 ไตรมาส และส่งผลให้ทุนธนชาตซึ่งเป็นบริษัทแม่เติบโตอย่างแข็งแกร่งด้วย โดย ณ สิ้นไตรมาส 2 ของปี 2561 ทุนธนชาตมีสินทรัพย์รวม 1,047,562 ล้านบาท

ศุภเดช พูนพิพัฒน์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

“ในปี 2561 ทุนธนชาตให้ความสำคัญกับการพัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการทำงานของธนาคาร      ธนชาตและบริษัทย่อยเพื่อให้ลูกค้ามีประสบการณ์ที่ดีในการใช้บริการ มีการลงทุนและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ลูกค้าทำธุรกรรมทางการเงินต่างๆ ผ่านระบบ Digital Banking ของกลุ่มธนชาต  ได้ง่าย สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย รวมถึงสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการเงินใหม่ๆ เพื่อตอบโจทย์การทำธุรกรรมของลูกค้าในยุคดิจิทัล”  ศุภเดช กล่าว

รายงานจากเว็บไซต์นิตยสารฟอร์บส์ ระบุว่า บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจการลงทุน โดยเป็นบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงินซึ่งประกอบด้วยธุรกิจธนาคาร ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจประกันชีวิตและประกันภัย โดยในธุรกิจธนาคารให้บริการในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและการลงทุน รับฝากหลักทรัพย์ โบรกเกอร์และให้บริการซื้อขายหุ้นกู้

บริษัทก่อตั้งเมื่อวันที่ 17 พ.ย. 2502  มีสำนักงานใหญ่อยู่ในกรุงเทพฯ มีมูลค่าตลาดที่ 1,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยติดอันดับบริษัทจดทะเบียนที่ใหญ่ที่สุดในโลก 2,000 บริษัทจากการสำรวจและจัดอันดับของฟอร์บส์เป็นครั้งแรกในปีนี้ ในอันดับที่ 1,957 โดยมีขนาดสินทรัพย์ใหญ่เป็นอันดับที่ 855 ทั้งนี้ การจัดอันดับของนิตยสารฟอร์บส์ ใช้เกณฑ์การประเมินจากมูลค่าตลาด สินทรัพย์ รายได้ และกำไร

ติดตามข่าวธุรกิจการและกลยุทธ์การตลาดได้ที่ นิตยสารเอสเอ็ม และ www.smmagonline.com 

 

Share.