บ้านปู ร่วมพิธีความร่วมมือ ในโครงการผู้นำเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน – คอนเน็กซ์-อีดี 

0

smmagonline –  นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)  ร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ การสร้างวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมด้านการศึกษา ในโครงการผู้นำเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน – คอนเน็กซ์-อีดี (CONNEXT ED) ระยะที่ 2 ภายใต้โครงการสานพลังประชารัฐ

ซึ่งได้รับเกียรติจาก พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานกิตติมศักดิ์ในพิธี ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ซึ่งนับเป็นการรวมพลังร่วมสร้างวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมด้านการศึกษาจากทุกภาคส่วน ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของประเทศสู่ระดับสากล เพื่อเป็นกำลังขับเคลื่อนประเทศไทยอย่างยั่งยืน

บ้านปู ได้เข้าร่วมโครงการ สานพลังประชารัฐด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ เมื่อกลางปี 2559 และทำงานร่วมกับโรงเรียนเป้าหมาย 12 แห่ง ใน 3 จังหวัด ได้แก่ ขอนแก่น มหาสารคาม และร้อยเอ็ด

บ้านปู มีความมุ่งมั่นต่อการสร้างสรรค์สังคมให้พัฒนาอย่างยั่งยืน ผ่านการพัฒนาและสนับสนุนการศึกษาในด้านต่างๆ

รวมถึงการจัดทำแผนพัฒนาการเรียนการสอน ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ สร้างเครือข่ายแห่งการเรียนรู้ และจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ เพื่อผลักดันให้โรงเรียนทั้ง 12 แห่ง มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องและเกิดความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นต่อไปตามความเชื่อที่ว่า “พลังความรู้ คือ พลังแห่งการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา

ติดตามข่าวธุรกิจการตลาด และกลยุทธ์การตลาด ได้ทางนิตยสารเอสเอ็ม (SM Magazine) และ www.smmagonline.com

Share.

mother-day-2563-smmagonline