อลิอันซ์ อยุธยา ใช้กลยุทธ์เหมาจ่ายเจาะประกันสุขภาพเด็ก

0

smmagonline-อลิอันซ์ อยุธยา เปิดตัว ประกันสุขภาพเด็กเหมาจ่าย ด้วยวงเงินความคุ้มครองสูงสุด 1.2 ล้านบาทต่อปี ตั้งเป้ายอดเบี้ยประกันของสินค้านี้ 80 ล้านบาทภายในหนึ่งปี

ประกันสุขภาพเด็กเหมาจ่าย

 

พัชรา ทวีชัยวัฒนะ

พัชรา ทวีชัยวัฒนะ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบริหารการตลาดและสื่อสารองค์กร เปิดเผยว่า จากข้อมูลด้านประกันสุขภาพของลูกค้า จะเห็นว่าในแต่ละช่วงวัยมีความต้องการที่แตกต่างกัน บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ในฐานะผู้นำผลิตภัณฑ์ด้านความคุ้มครองชีวิตและสุขภาพ เดินหน้าออกแบบผลิตภัณฑ์คุ้มครองที่ครอบคลุมทุกความต้องการของกลุ่มคนทุกเพศทุกวัยมาอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ วัยเด็กเป็นอีกวัยที่มีความต้องการความคุ้มครองด้านสุขภาพที่สูงมากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ เพราะปัจจุบัน สถิติการเจ็บป่วยของเด็กสูงขึ้นมากอย่างต่อเนื่อง ค่ารักษาพยาบาลของลูกกลับกลายเป็นภาระค่าใช้จ่ายที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ของพ่อแม่ ผลิตภัณฑ์คุ้มครองสุขภาพเด็กกลายเป็นที่นิยมมากขึ้นและมีอัตราการเคลมที่สูง

ล่าสุด เราจึงเปิดตัว “ประกันสุขภาพเด็กเหมาจ่าย” เพื่อมาช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลลูกเมื่อเจ็บป่วยได้อย่างครอบคลุม เพราะเราเข้าใจและเห็นอกเห็นใจคนเป็นพ่อแม่ที่ต้องทุกข์ทรมานใจในยามที่ลูกเจ็บป่วย และเราพร้อมที่จะอยู่เคียงข้างลูกค้าเสมอเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้นั่นเอง

สำหรับรายละเอียดของ“ประกันสุขภาพเด็กเหมาจ่าย” เป็นแบบประกันที่มอบความคุ้มครองสุขภาพให้ลูกรักได้รับการรักษาเต็มที่และดีที่สุดเมื่อต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาล เพื่อให้คุณพ่อคุณแม่สบายใจ หมดห่วงเรื่องค่าใช้จ่าย เหมาะสำหรับเด็กอายุ 1 เดือน 1 วันถึง 10 ปี มอบความคุ้มครองสูงสุดถึง 1.2 ล้านบาทต่อปี

โดยเมื่อครบรอบปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยอายุครบ 11 ปี สามารถต่ออายุกรมธรรม์ได้โดยไม่ต้องตรวจสุขภาพใหม่และความคุ้มครองจะเพิ่มเป็น 2 ล้านบาทต่อปี สามารถช่วยแบ่งเบาค่ารักษาพยาบาลกรณีต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาล ทั้งจากการเจ็บป่วยและอุบัติเหตุ รวมทั้งการผ่าตัดหรือหัตถการที่ไม่ต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาล (Day Case)

นอกจากนี้สำหรับค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินกรณีอุบัติเหตุภายใน 24 ชั่วโมง เราจ่ายตามจริง นอกเหนือจากผลประโยชน์จากกรมธรรม์แล้ว ลูกค้ายังสามารถใช้บริการดูแลคุณยามพักฟื้น (Nursing Care Service) โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอีกด้วย

รายละเอียดเบี้ยประกัน

เบี้ยรายปีเริ่มต้นที่ 29,554 บาท สำหรับเด็กหญิง อายุ 1 เดือน 1 วัน ถึงอายุ 5 ปี ด้วยวงเงินความคุ้มครองสูงสุด 1.2 ล้านบาทต่อปี ให้ผลประโยชน์กรณีเข้ารักษาตัวเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาล โดยจ่ายตามจริงสำหรับค่ายา ค่าเอ็กซเรย์ ค่าห้องแล็บ ค่าบริการทางกายภาพบำบัด ค่ารถพยาบาลฉุกเฉิน ค่าผ่าตัด ค่าห้องผ่าตัด และค่าวางยาสลบ

เต่มีเงื่อนไข สำหรับ ค่าแพทย์ 1,000 บาทต่อวัน สูงสุด 180 วัน ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาล 2,000 บาทต่อวัน สูงสุด 180 วัน ค่าห้อง ICU 4,000 บาทต่อวัน สูงสุด 60 วัน และค่ายากลับบ้าน 750 บาทต่อครั้ง โดยจะเปิดขายผ่านช่องทางตัวแทนเท่านั้น

Share.