สร้างระบบการค้า โชห่วยชุมชน ให้มีพื้นที่ซื้อขายบนออนไลน์

0

smmagonline -ยิ่งแพลตฟอร์ม อี มาร์เก็ตเพลส โตขึ้น แถมโมเดิร์นเทรด ขยายสาขาไปทั่วทุกหัวระแหง โชห่วยไทยก็น่าเป็นห่วงมากขึ้นเท่านั้น เพราะร้านขายของชำเล็กๆ ไม่สามารถสู้ต่อกรกับเทคโนโลยีและพลังเงินมหาศาล ล่าสุดทาง ไปรษณีย์ไทย จับมือ 5 หน่วยงานรัฐ ผุดโครงการสนับสนุน โชห่วยชุมชน สร้างระบบธุรกิจการค้ารูปแบบใหม่ผ่านออนไลน์ช่วยดูแลตั้งแต่ต้น ถึงปลายน้ำ เพื่อช่วย โชห่วยไทย ลดต้นทุน เพิ่มการขาย จนอยู่รอดได้ท่ามกลางการค้าปลีกที่รุนแรง 

โมเดล โชห่วยชุมชน

กอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า โครงการสนับสนุน โชห่วยชุมชน เป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เพื่อพัฒนาช่องทางการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์แบบ B2B (Business to Business) ผ่านแอปพลิเคชั่นหรือเว็บไซต์ ให้เป็นแพลตฟอร์มหลักเพื่ออำนวยความสะดวกในการสั่งซื้อสินค้าจากร้านโชห่วยในชุมชนต่าง ๆ ไปยังผู้ผลิตสินค้า โดยเป็นการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐทั้ง 5 แห่งดังกล่าว กับภาคเอกชนผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อชีวิตประจำวัน

“โครงการนี้เกิดขึ้นเพราะรัฐบาลเล็งเห็นปัญหาความเดือดร้อนของร้านขายของชำที่อยู่ภายในชุมชน หรือ  ที่เรียกกันว่าร้านโชห่วย ปัจจุบันไม่สามารถแข่งขันในตลาดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค โดยเฉพาะร้านโชห่วย ที่อยู่ห่างไกลในชนบท เนื่องจากมีต้นทุนสูงในการซื้อและสต็อกสินค้าที่จะนำมาจำหน่ายภายในร้านเพราะมีกำลังซื้อจำกัด ทำให้ไม่สามารถต่อรองเรื่องราคาต้นทุนกับผู้ผลิต และส่วนใหญ่ยังไม่มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการสั่งซื้อสินค้าและรายงานสินค้าคงคลังอย่างเป็นระบบ ทำให้การบริหารต้นทุนยังขาดประสิทธิภาพ ส่งผลให้สินค้าในร้านมีราคาสูงและไม่สามารถแข่งขันได้”

ผลักดันการตลาด

โชห่วยไทย 

ทั้งนี้ บทบาทของ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) สมร เทิดธรรมพิบูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ กล่าวว่า ไปรษณีย์ไทย จะทำหน้าที่เป็นตัวกลางหลักระหว่างร้านโชห่วยกับผู้ผลิต บริหารคำสั่งซื้อสินค้า บริหารคลังสินค้า การจัดส่ง และการชำระเงินค่าสินค้าของร้านโชห่วย โดยใช้ศักยภาพที่มีอยู่แล้วทั้งในโครงการดิจิทัลชุมชนด้าน e-Commerce ซึ่งไปรษณีย์ไทยได้มีการติดตั้งระบบพีโอเอสชุมชน และร้านค้าออนไลน์ thailandpostmart.com

ส่วนกระทรวงพาณิชย์ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์โครงการ จัดหาร้านโชห่วย/ร้านค้าภายใต้โครงการธง ฟ้าประชารัฐ และช่วยเหลือให้คำปรึกษาแก่ร้านค้าที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการ ในขณะที่ธนาคารออมสินและ ธ.ก.ส. จะสนับสนุนในด้านสินเชื่อการค้าระยะสั้นแก่ร้านค้าเพื่อช่วยเพิ่มสภาพคล่อง สร้างโอกาส และเพิ่มรายได้

สมร เทิดธรรมพิบูล

 อนาคตของโครงการ

“สนับสนุนโชห่วยชุมชน”

นอกจากจะช่วยให้ร้านโชห่วยสามารถลดต้นทุนสินค้าจากการรวมซื้อแล้ว ยังเป็นการสร้างกลไกในการนำสินค้าจากชุมชนให้สามารถนำออกมาจำหน่ายทั่วประเทศอีกด้วย โดยชุมชนสามารถนำสินค้าที่พัฒนาและผลิตเอง มาเสนอขายบนออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชั่นเพื่อให้ร้านโชห่วย   อื่นๆ สามารถสั่งซื้อสินค้าไปขายได้วิธีนี้จะช่วยสร้างและขยายตลาดสินค้าชุมชนได้อย่างแพร่หลาย

โดยในระยะแรกจะเริ่มนำร่องใน 3 จังหวัด คือ จังหวัดสมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา และชลบุรี กำหนดเป้าหมายร้านค้าเข้าร่วมโครงการอย่างน้อย 750 ร้านภายในเดือนมกราคม 2562 โดยตั้งเป้าให้แต่ละร้านมีกำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า10% และคาดว่าจะขยายให้ครอบคลุมร้านโชห่วยในทุกจังหวัดได้ประมาณ 4 หมื่นร้านภายใน 3 ปี

ติดตามข่าวธุรกิจการและกลยุทธ์การตลาดได้ที่ นิตยสารเอสเอ็ม และ www.smmagonline.com

 

Share.

mother-day-2563-smmagonline