กลุ่มศรีเทพไทย กับแนวคิด ยึดคุณธรรม นำธุรกิจยั่งยืน

0

smmagonline – กลุ่มศรีเทพไทย ทำธุรกิจกว่า 50 ปี โลดแล่นอยู่อุตสาหกรรมทั้งทางด้านกลุ่มยานยนต์ น้ำมันหล่อลื่น อสังหาริมทรัพย์ พลาสติก เคมีภัณฑ์ และเกษตรแปรรูป อาณาจักรของธุรกิจหลายพันล้านนี้ไม่ได้หยุดความสำเร็จอยู่แค่นี้ หากแต่ในยุคเจเนอเรชั่นที่ 2 กำลังต่อยอดสร้างโมเดลธุรกิจใหม่ๆ จากรากฐานที่แข็งแรง เพื่อสร้างธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน

“วันนี้หน้าที่ของเราไม่เพียงสานต่อสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ทำมา แต่มุ่งพัฒนาธุรกิจให้เข้มแข็งขึ้น และให้ทุกส่วนที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นลูกค้า สังคม สิ่งแวดล้อม และพนักงาน ได้ประโยชน์ และมีความสุขร่วมกัน” นี่คือ เป้าหมายการบริหารงานของ ประเสริฐ ไตรจักรภพ รองประธานบริหารกลุ่มศรีเทพไทย

หนึ่งในคณะผู้บริหาร GEN 2 หัวเรือคนสำคัญแห่งศรีเทพไทย รับผิดชอบดูแลธุรกิจทางด้านอุตสาหกรรมของทั้งกลุ่ม และดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยเวิลด์แวร์โพลีโพรดักส์ จำกัด ธุรกิจในเครือที่ทำเคมีภัณฑ์และพลาสติก

แก่นการบริหารองค์กรใหญ่
เติบโตอย่างมั่งคั่งและมั่นคง

ทั้งนี้ “ประเสริฐ” กล่าวถึงหลักการบริหาร องค์กรใหญ่นี้ว่า “คุณธรรมนำธุรกิจ” คือหลักปรัชญาการบริหารที่ส่งต่อรุ่นสู่รุ่น

“ผมได้เห็นการบริหารงานของคุณพ่อคุณแม่มาตั้งแต่เด็ก ทำให้เข้าใจปรัชญาที่เน้นการทำธุรกิจอย่างซื่อสัตย์ มีจริยธรรม และต้องคิดถึง 3 ส่วนใหญ่ๆด้วยกัน คือ คู่ค้า สังคม และกลุ่มบริษัทศรีเทพไทยอย่างลึกซึ้ง

การทำธุรกิจในทุกวันนี้ เต็มไปด้วยความท้าทายทั้งทางด้านเทคโนโลยี พฤติกรรมผู้บริโภค สภาพเศรษฐกิจ สังคม ซึ่งเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามปรัชญาจึงได้มีการกำหนด 4 ด้านสำคัญ

ประการแรกคือ Diversify Investment หรือกลยุทธ์การลงทุนในธุรกิจที่แตกต่างจากธุรกิจเดิมโดยเป็นธุรกิจที่มั่นคงและเติบโตได้ในอนาคตที่ส่วนตัวมองเรื่องของพลังงานทดแทนRenewable Energy เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทำให้สังคมโดยรวมมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นถัดมา Strategic Flexibility คือในแต่ละธุรกิจต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับการ เปลี่ยนแปลงต่างๆ เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าตอบสนองความต้องการของตลาดได้อย่างทันท่วงที

ตามมาด้วยกลยุทธ์ Synergy Strategic Management เนื่องจากเรามีกลุ่มธุรกิจที่หลากหลาย จึงให้ผู้บริหารในแต่ละธุรกิจที่รับผิดชอบมาแชร์ข้อมูลไอเดียร่วมกันเพื่อเพิ่มขีดสามารถให้ดีขึ้น ยกตัวอย่างเช่น เรามีธุรกิจน้ำมันหล่อลื่นทั้งเครื่องอุตสาหกรรม, รถขนส่ง,รถยนต์ส่วนบุคคล, มอเตอร์ไซค์ ที่สามารถสนับสนุนบริษัทในเครือทั้งในส่วนของการผลิต และพนักงานได้เช่นกัน

สุดท้ายคือ Human Resources คนคือหัวใจของธุรกิจ พนักงานเสมือนครอบครัว เราต้องให้ความสำคัญและใส่ใจ แล้วเมื่อนั้นจะได้ทำงานที่มีใจรักองค์กร ทำงานอย่างมืออาชีพ และสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ โดยส่วนตัวหวังสร้างให้องค์กรเป็น Learning Organization โดยให้พนักงานมีการเรียนรู้ตลอดเวลา เพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงเพราะถ้าหยุดนิ่งก็เท่ากับถอยหลัง

ต่อยอดธุรกิจ พัฒนาเชิงลึก
สร้างโอกาส เปิดตลาดใหม่

หนึ่งในหน้าที่สำคัญของ“ประเสริฐ” คือ การบริหารจัดการ บริษัท ไทยเวิลด์แวร์โพลีโปรดักส์ จำกัด ธุรกิจแปรรูปผลิตภัณฑ์พลาสติกและยาง โดยมุ่งเน้นผลิตภัณฑ์ที่สัมผัสอาหาร

“ในแต่ละปีกลุ่มสินค้่า Food Contact มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยผมมองว่าประเทศไทยเป็น Kitchen of the world ดังนั้นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอาหารทั้งทางตรงและทางอ้อมมี Demand ในตลาดที่สูงขึ้นทุกปีเมื่อความต้องการในตลาดมีมากขึ้น หน้าที่ของเราคือ พัฒนา และผลิตผลิตภัณฑ์ที่สัมผัสอาหารที่ดี ได้มาตรฐานปลอดภัยแก่ผู้บริโภคอย่างแท้จริง”

“ไม่ว่าจะเป็น บรรจุภัณฑ์อาหาร, ช้อน, ส้อม,มีด, กล่อง ฯลฯ บริษัทฯ ให้ความสำคัญตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ตั้งแต่กระบวนการเลือกวัตถุดิบ การผลิตต่างๆ ต้องทำอย่างใส่ใจ และ คำนึงต่อผู้บริโภคสิ่งแวดล้อม ซึ่งโรงงานการผลิตที่ จ.สมุทรปราการได้รับมาตรฐาน ISO 9001, GMP, HACCP, GreenIndustry, CSR-DIW, BRC ฯลฯ ทำให้ลูกค้าทั้งในประเทศ และต่างประเทศให้ความไว้วางใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ”

บริษัทฯ ทำธุรกิจทั้งแบบ B2B และ B2C โดยในส่วนของ B2B ได้ผลิตผลิตภัณฑ์ให้แก่ แบรนด์สินค้าอุปโภคและบริโภคทั้งในไทย และต่างประเทศโดยราว 20% ส่งออกไปต่างประเทศทั่วโลก อาทิออสเตรเลีย, อเมริกา, ญี่ปุ่น และกลุ่มประเทศในเอเชียแปซิฟิก

เหตุผลหลักที่แบรนด์ยักษ์ใหญ่จากทั่วโลกเลือกผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เพราะหลายสิบปีที่ทำธุรกิจมาเราพิสูจน์ให้เห็นว่าบริษัทฯ ใส่ใจกระบวนการผลิตทุกขั้นตอน และทำทุกอย่างตามมาตรฐานสากล

ปัจจุบันได้เพิ่มการผลิตในกลุ่มของฉลากสินค้าขึ้นมาถือเป็นการต่อยอด สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าโดยอาศัยจุดแข็งที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านพลาสติกและมีเครื่องจักรอยู่แล้ว การทำฉลากจึงไม่ใช่เรื่องยากซึ่งตอนนี้มีลูกค้าเดิมและใหม่ ต้องการให้บริษัทฯ ผลิตสลากสินค้าให้มากมาย”

ส่วนในเชิงของ B2C แม้จะไม่ได้สร้างผลประกอบการให้มากเท่ากับ B2B แต่เรามองว่านี้คือหนึ่งในหน้าที่ความรับผิดชอบในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยไปสู่ผู้บริโภคโดยตรง

บริษัทได้สร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์ ในชื่อก้านตอง สำหรับผลิตภัณฑ์ที่สัมผัสอาหาร อย่างถุงใส่อาหาร, ช้อน, ส้อม, มีด ฯลฯ และรักษ์โลก แบรนด์กล่องโฟมที่สามารถย่อยสลายได้ ปลอดภัยกับผู้บริโภคและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งถือเป็นตัวอย่างของ
การนำนวัตกรรมมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ

ทั้งนี้ “ประเสริฐ” ย้ำว่า กลุ่มศรีเทพไทย จะยังคงมุ่งมั่นผลิตสินค้าที่มีมูลค่าสร้างความแตกต่างกับคู่แข่ง รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้น เพื่อให้ทุกส่วนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนี้ได้ประโยชน์ร่วมกันอย่างมีความสุขและยั่งยืน

ติดตามข่าวธุรกิจการและกลยุทธ์การตลาดได้ที่ นิตยสารเอสเอ็ม และ www.smmagonline.com 

Share.