เปลี่ยน Mind Set องค์กร สู่ ACADEMY FOR THAIS

0

smmagonline-เอไอเอส ได้ผันตัวเองจากการทำธุรกิจโทรคมนามคมเพียงอย่างเดียวสู่การเป็นผู้ให้บริการด้านดิจิทัลครบวงจร ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะสลัดภาพจำนี้ออกจากสมองของลูกค้า แต่ก็ไม่ยากเกินความสามารถขององค์กรซึ่งอยู่มานานถึง 29 ปี

ความอุ่นใจของพนักงานในองค์กรจึงเป็นสิ่งสำคัญ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลจึงเริ่มขบวนเปลี่ยน Mind Set ในระดับลีดเดอร์ชิป ซึ่งการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ นำไปสู่องค์กรที่พนักงานพร้อมใจ Skill Up ให้กับตัวเอง เพื่อทรานส์ฟอเมชั่นไปด้วยกัน

ทั้งนี้ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลของบริษัท ถือได้ว่าเป็นแกนหลักสำคัญที่บ่งชี้ว่าวิสัยทัศน์ของผู้นำองค์กรจะส่งผ่านไปถึงพนักงานในบริษัทได้หรือไม่ และวิธีการใดที่สามารถทำให้คนในองค์กรมองไปสู่วิถีเดียวกัน

เปลี่ยน Mind Set ผู้นำ เพื่อ Set Skill พนักงาน

กานติมา เลอเลิศยุติธรรม หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส เล่าว่า เราสานต่อวิสัยทัศน์ขององค์กรเรื่องการพัฒนาบุคคลากรอย่างต่อเนื่อง ในรูปแบบของ AIS Academy เปลี่ยนจากการอบรมให้ความรู้พนักงานแบบเดิมสู่วิธีการเรียนรู้ด้วยตนเองของที่พนักงานต้องตระหนักรู้และเข้าเรียนบนโปรแกรมที่ตนสนใจผ่านสื่อดิจิทัล ซึ่งเราพยายามสอดแทรกเทคโนโลยีใหม่เข้ามาในองค์กรตลอดช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ผลลัพธ์ในวันนี้ทำให้เรารู้ว่า มาถูกทางแล้ว

โดยต้องยอมรับก่อนว่า คนในองค์กรเอไอเอสนั้น อาจเคยชินกับการจัดลำดับขั้นของตำแหน่งจากบนลงล่าง ซึ่งหลังจากการเปลี่ยนวิธีคิดของผู้นำทำให้ความห่างระหว่างผู้นำกับพนักงานหายไปในที่สุด ซีอีโอของเราสามารถทำงานและรับฟังความคิดเห็นได้โดยตรงจากพนักงานในตำแหน่งล่างสุดของบริษัท เราให้ทุกคนเป็น Head of

วิธีการเปลี่ยน Mind Set ในระดับลีดเดอร์ชิปนั้น เริ่มที่แผนกทรัพยากรบุคคลก่อน เมื่อเราทำได้ แผนกอื่นๆ ก็พร้อมทำตาม การเปลี่ยนแปลงในองค์กรจึงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้วันนี้เรากล้าที่จะพูดว่า ความสำเร็จในระดับหนึ่งที่สร้างความเข้าใจให้เกิดขึ้นภายในองค์กรนั้น มีผลต่อการตัดสินใจก้าวไปอีกขั้นในการส่งต่อความยั่งยืนนี้ให้กับธุรกิจอื่นๆ ในตลาดเดียวกัน

เราเติบโตแบบยังยืนเพียงลำพังไม่ได้

การมี AIS Academy ซึ่งเป็นสถาบันที่เราออกแบบการเรียนรู้ให้พนักงานทุกคนได้ ตื่นตัว และ ตื่นรู้ เรื่องเทคโนโลยีและความรู้ใหม่ๆ ผ่าน หลากหลายช่องทางรวมทั้ง Digital Learning Platform ภายใต้แนวคิด Anywhere Anytime Any Device นั้น ทำให้พนักงานมีศักยภาพสามารถส่งมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าได้

อีกทั้ง เรามองว่า การทำธุรกิจให้เติบโตไม่สามารถยืนอยู่ได้เพียงลำพัง การสร้าง Ecosystem ให้เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมเป็นสิ่งทสำคัญ เพื่อให้สามารถเชื่อมโยงทุกๆ ภาคส่วนของประเทศไทยให้มาร่วมกันสร้างสรรค์ สร้างพื้นที่การเรียนรู้ ออกแบบและพัฒนาไทยให้แข็งแรง เพื่อสังคมเติบโตอย่างยั่งยืน

เอกชน คือฟันเฟืองที่สำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้เป็นไปตามนโยบายที่รัฐกำหนด ซึ่งการร่วมมือระหว่างกันของกลุ่มธุรกิจในตลาดจะทำให้การเติบโตเกิดขึ้นได้เร็ว ไม่ใช่การเข้ามาแย่งส่วนแบ่งในพื้นที่จำกัด แต่เป็นการเติมเต็ม แลกเปลี่ยนความรู้ในสิ่งที่ต่างอุตสาหกรรมกันต้องการ

“เพราะเราเชื่อมั่นในการเติบโตไปด้วยกัน มากกว่าการมุ่งเน้นเติบโตแต่องค์กรเราเพียงผู้เดียว และเชื่อว่าสังคมไทยจะเติบโตได้ เป็นเรื่องของการผสานกำลังของทุกภาคส่วน เอไอเอส พร้อมที่จะเป็นศูนย์กลางของการจับมือกับภาคเอกชน ร่วมกันขับเคลื่อนประเทศให้ก้าวหน้าต่อไปในอนาคต ไม่ใช่เป็นเพียงหน้าที่ของใครหรือองค์กรใดองค์กรหนึ่งเท่านั้น”

Mind Set องค์กร สู่ ACADEMY FOR THAIS

เราจึงได้จัดสัมมนาเชิงวิชาการระดับนานาชาติ Academy for Thais เพื่อเพิ่มองค์ความรู้ในโลกดิจิทัลให้คนไทยมีศักยภาพทัดเทียมนานาชาติ โดยเราได้รับความร่วมมือจากองค์กรชั้นนำ ได้แก่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, ธนาคารกสิกรไทย, เมืองไทยประกันชีวิต , Minor International , SEAC , มหาวิทยาลัย Stanford และ MIT ซึ่งล้วนเป็นองค์กรที่มีแนวคิดและมุ่งสร้างความพร้อม ความเข้มแข็งด้าน Digital Transformation ให้กับบุคลากรภายในองค์กรและยึดมั่นร่วมมือกันในหมู่พันธมิตรในการสร้างสังคมให้ยั่งยืน

ทั้งนี้ ภายในงานได้จัดเสวนาเพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพื่อปรับมุมมองและเพิ่มความสามารถในการปรับตัวสู่โลกแห่งเทคโนโลยี ส่วนไฮไลท์สำคัญ เราได้รับความร่วมมือจาก South East Asia Center หรือ SEAC ในฐานะศูนย์พัฒนาผู้นำและผู้บริหารระดับสูงระดับนานาชาติ ประสานความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดในการคัดสรรวิทยากรผู้มีประสบการณ์ตรงด้าน Digital Disruption เป็นที่ยอมรับในระดับโลก ได้แก่ Mr.Hau L. Lee ,Mr.Rudy De Waele และDr.Johan Ugander มาร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่กำลังอยู่ในความสนใจและจะเกิดขึ้นในอนาคต

นอกจากนี้ยังมีวิทยากรผู้อยู่ในแวดวงธุรกิจที่ได้เรียนรู้และปรับตัวเท่าทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ได้แก่ ดร.สุพจน์ ศรีนุตพงษ์ ผู้อำนวยการโครงการภาครัฐ บริษัท ไมโครซอฟต์ (ประเทศไทย) จำกัด ,พงศ์สุข หิรัญพฤกษ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โชว์ไร้ขีด จำกัด ,ภาวุธ พงษ์วิทยภานุ กรรมการผู้จัดการและผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ บริษัท TARAD.com เป็นต้น

โดยเมื่องานจบลงสิ่งที่เราได้คือพันธมิตรที่พร้อมจะเข้ามาสร้างสังคมธุรกิจของไทยให้เติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน มีคนเข้าร่วมฟังในงานสัมมนาครั้งนี้จำนวนมากกว่า 4,000 คน และทุกคนพร้อมใจอยู่รับฟังการแลกเปลี่ยนประสบการณ์บนเวที ซึ่งเรามองว่านี้เป็นเพียงก้าวแรกเท่านั้น แต่ยังมีเรื่องอีกมากมายให้ได้สานต่อ

ก้าวต่อไปของ AIS Academy

แน่นอนว่าในปี 2562 เราจะจัดกิจกรรมร่วมกับพันธมิตร เพื่อเดินหน้าในการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับคนไทยในทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและเอกชน ผ่านกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ เปลี่ยนแปลงไปตามเทรนด์ของโลกในอนาคต รวมทั้งเปิดโอกาสให้หน่วยงานภายนอกเข้ามารับความรู้ในด้านต่างๆ

ติดตามอ่านข่าวธุรกิจและกลยุทธ์การตลาดได้ที่ https://www.smmagonline.com

Share.