9 กลเม็ดมัดใจลูกน้อง ของ Super Boss 4.0

0

smmagonline – ในการทำงานทุกๆ องค์กรบทบาทของเจ้านายซึ่งเสมือนแม่ทัพที่จะต้องเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนองค์กรและทีมไปสู่ความสำเร็จ  หากจะให้คำนิยามของ“SuperBoss” เป็นเจ้านายที่สามารถมัดใจและได้ใจลูกน้อง  พร้อมทำงานเต็มที่แบบไม่มีเงื่อนไข แมนพาวเวอร์ กรุ๊ปขอส่ง10 วิธีมัดใจลูกน้องที่เจ้านายต้องมีเพื่อให้ลูกน้องรักเคารพ และพลีกายพลีใจแบบจงรักภักดี  เพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จ

  1. มีความยุติธรรมถือเป็นสิ่งสำคัญอันดับต้นๆ เจ้านายที่ดีคือต้องมีความยุติธรรม คุณธรรม ทั้งในการตัดสินใจปัญหา โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับคน การลงโทษหรือให้รางวัล ชมเชยหรือติเตียน เพราะไม่มีใครชอบเจ้านายที่ไม่ยุตติธรรม ลำเอียง
  2. ต้องชัดเจนไม่เปลี่ยนไป-มา ในส่วนของการสั่งงานชัดเจนไม่กลับไปกลับมาเป็นส่วนหนึ่งของภาวะผู้นำ และเป็นทัศนคติที่ขาดไม่ได้ของเจ้านาย หากคุณต้องการให้บริษัทดำเนินธุรกิจอย่างราบรื่น รวดเร็วและงานมีคุณภาพสูง รวมถึงการสั่งงานชัดเจนไม่กลับไปกลับมาเพื่อให้ลูกน้องทำงานอย่างมีเป้าหมายที่แน่นอนอีกด้วย
  3. แก้ไขปัญหาได้ดีกล้าตัดสินใจและกล้ารับผิดชอบในผลลัพธ์ในสถานการณ์การทำงานเมื่อเกิดปัญหา “เจ้านาย” ในฐานะผู้นำต้องคนคิดเร็ว ตัดสินใจเร็ว เพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ทันท่วงที เพราะเมื่อเกิดปัญหาถ้าแก้ไขเร็วเท่าไหร่เป็นเรื่องที่ดี  นอกจากนี้การเตรียมแผนการรับมือกับสถานการณ์ก็มีอีกหนึ่งสิ่งเพื่อผลลัพธ์ที่สำเร็จ ซึ่งคุณสมบัตินี้จะทำให้ลูกน้องใต้บังคับบัญชามีความเชื่อมั่นและมั่นใจในตัวเจ้านาย เป็นแบบอย่างที่ดีที่ลูกน้องต้องยึดถือ
  4. นักวางแผนสู่ความเร็จกลยุทธ์ไม้เด็ดของนักวางแผนเป็นการกำหนดเป้าหมาย  เพื่อใช้ในการบริหารคนประกอบด้วย การวางแผนงาน  ชี้เป้าหมายที่ชัดเจนจะช่วยให้ลูกน้องมีแนวทางเพื่อนำไปสู่ความเร็จ  ถ้าหากไม่มีการกำหนดแผนที่ชัดเจนผู้ใต้บังคับบัญชาก็ไม่รู้จะเดินไปในทิศทางไหน  ดังนั้นการกำหนดกลยุทธ์อย่างมีแบบแผนจึงมีความสำคัญมาก
  5. ปลุกปั้นพลังทำงานร่วมกับลูกน้องการทำงานที่เรียกว่าTeam Work เป็นการทำงานร่วมกันระหว่างเจ้านายและลูกน้อง ซึ่งเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีและเหนียวแน่น  หากองค์กรใดจะเห็นและได้แลกเปลี่ยนไอเดียกับเจ้านายเฉพาะการประชุมอย่างเดียวความแน่นเฟ้นในทีมก็จะเกิดไม่ได้  แต่ถ้าเจ้านายมีความเข้าใจ  ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดกับลูกน้องจะทำให้ได้เรียนรู้ตัวตน ความคิด ทัศนคติ ศักยภาพและความสามารถของลูกน้อง
  6. เป็นผู้เสียสละ ไม่เอาเปรียบลูกน้อง  เป็นต้นแบบที่ดีให้กับลูกน้องส่วนนี้นับเป็นอีกข้อที่สำคัญในฐานะเจ้านายความเสียสละ และไม่เอาเปรียบทำให้ลูกค้าไม่นับถือเพราะไม่ได้ให้ใจในการทำงาน  การที่จะได้ใจลูกน้องจะต้องมีคุณสมบัตินี้  นอกจากนี้ยังเป็นต้นแบบที่ดีให้กับลูกน้อง  เพราะในอนาคตทุกคนต้องเติบโตก้าวสู่หัวหน้า เจ้านายซึ่งจะมีต้นแบบคุณภาพให้ภาคภูมิใจ
  7. สร้างการมีส่วนร่วม รับฟังความคิดเห็นลูกน้องเจ้านายที่ดีต้องให้ลูกน้องได้พูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของตนเองได้ ซึ่งข้อดีของการเปิดโอกาสให้ลูกน้องได้แสดงความคิดเห็นนั้นจะช่วยให้รูปแบบการทำงานและความสัมพันธ์ในการทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น  เกิดแนวคิดใหม่ ๆ อยู่เสมอ เพื่อการพัฒนาตัวเองต่อไป
  8. สนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพลูกน้อง   บทบาทของเจ้านายถึงแม้ว่าลูกน้องแต่ละคนจะทราบดีว่าตนเองมีความสามารถอะไรอยู่ แต่นั่นก็อาจไม่ใช่ทั้งหมด การที่เจ้านายช่วยให้ลูกน้องเห็นศักยภาพที่แท้จริงหรือศักยภาพทั้งหมดที่ตนเองมี ไม่เพียงแต่จะช่วยให้ลูกน้องสามารถทำงานตามความสามารถได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดเท่านั้น แต่ลูกน้องยังมีโอกาสพัฒนาศักยภาพที่ตนเองมีให้มีเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อย ๆ อีกด้วย
  9. มีเหตุผลไม่ตัดสินใจด้วยอารมณ์การใช้อารมณ์ตัดสินการทำงานโดยขาดเหตุและผล  ถือเป็นการใช้อำนาจในฐานะเจ้านายหรือผู้บังคับบัญชาไม่เหมาะสม  ซึ่งจะทำให้ลูกน้องรู้สึกว่าตัวเองเสมือนทาส และต้องทำตามใจเจ้านาย นอกจากนี้การสั่งให้ลูกน้องทำในสิ่งที่อยู่นอกเหนืองานที่รับผิดชอบก็ไม่ควร

หากคุณเป็นเจ้านายที่ต้องมัดใจและสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกน้อง 9 กลเม็ดนี้  ถ้าคุณมีคือ“Super Boss” ที่จะทำให้ลูกน้องอยากทำงานเป็นให้ใจเกิน 100% การเปิดรับฟังปัญหาและมุมมองความคิดเห็นต่าง ๆ จากลูกน้องและผู้ใต้บังคับบัญชานับเป็นเรื่องสำคัญอันดับต้นๆ รวมถึงการส่งเสริมลูกน้องให้มีความก้าวหน้าเพื่อนำพาองค์กรและธุรกิจให้ไปสู่เป้าหมายความสำเร็จ  ไม่ว่าคุณจะเป็นเจ้านายสายพันธุ์ไหนกลเม็ดนี้ใช้ได้แน่นอน

ติดตามข่าวธุรกิจการและกลยุทธ์การตลาดได้ที่ นิตยสารเอสเอ็ม และ www.smmagonline.com 

Share.