เอไอเอส บิสซิเนส Most Trusted ICT Service Provider

0

smmagonline-ค่ายเอไอเอส กำลังก้าวไปสู่การให้บริการด้านดิจิทัลที่ครบวงจร ซึ่ง AIS Business ตั้งเป้าที่เป็น ผู้นำบริการ ICT เพื่อองค์กรครบวงจร-Most Trusted ICT Service Provider ผนึกทุกกลุ่มในรูปแบบของพาร์ทเนอร์และอีโคซิสเต็ม ด้วยมาตรฐานระดับโลก เพื่อเป็นรากฐานสำคัญในยุค Digital Transformation เกิดการสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ แก่เศรษฐกิจไทย พร้อมจัดงานสัมมนาและเทคโนโลยีโชว์เคสแห่งปี “AIS Business: The DIGITAL FUTURE 2019”

Most Trusted ICT Service Provider

สมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส เล่าว่า ในช่วงเวลากว่า 5 ปีที่ผ่านมา โลกเผชิญกับผลกระทบครั้งยิ่งใหญ่จาก Digital Disruption ที่สร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงในวิถีชีวิตและทุกอุตสาหกรรม ซึ่งในแง่ขององค์กร นี่คือโอกาสใหม่ครั้งสำคัญที่จะสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลง Transform องค์กรสู่ Innovation Organization เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

โดยยุคนี้องค์กรต้องทำ Business Transformation ใน 2 ด้าน คือ การยกระดับการบริหารจัดการองค์กร 3 ส่วน ได้แก่ ปรับกระบวนการทำงานให้เป็น Digitizing Core Processes ปรับรูปแบบช่องทางการส่งมอบบริการลูกค้า Digitizing Customer Interface และ คิดค้นและขยายองค์กรสู่ Discovering and Scaling by Digital

สมชัย เลิศสุทธิวงค์

และส่วนสำคัญอีกอย่างหนึ่งคือการยกระดับและให้ความสำคัญกับกระบวนการเพื่อลูกค้า ได้แก่ เข้าใจและรู้จักลูกค้าอย่างลึกซึ้งผ่าน Big Data, สร้างสรรค์นวัตกรรมที่แตกต่างตลอดเวลา ด้วยความเร็ว

เราพยายามtransform สู่ Digital Life Service Provider ซึ่งเป็นการปรับทั้งองคาพยพ ไม่ว่าจะเป็น Digital Infrastructure, Digital Service และ Culture Transformation ทำให้วันนี้เราพร้อมแล้วที่จะร่วมเป็นพาร์ทเนอร์ส่งเสริม สนับสนุนองค์กรทุกกลุ่มและทุกอุตสาหกรรมให้ยกระดับไปอีกขั้น

ผู้นำบริการ ICT เพื่อองค์กรครบวงจร

ยงสิทธิ์ โรจน์ศรีกุล หัวหน้าคณะผู้บริหารกลุ่มลูกค้าองค์กร เอไอเอส มองว่า แนวคิด “ผู้นำบริการ ICT เพื่อองค์กรครบวงจร-Most Trusted ICT Service Provider” คือความพร้อมภายใต้แบรนด์ AIS Business ที่จะอยู่เคียงข้างพาร์ทเนอร์ตามเป้าหมายของบริษัทที่ตั้งใจนำศักยภาพและความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีดิจิทัล รวมถึงทีมงานบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยี มาสนับสนุนภาคธุรกิจและองค์กรของไทยให้เติบโตก้าวหน้าอย่างยั่งยืน

โดยขีดความสามารถที่เรามีด้านโครงข่าย Digital Infrastructures ที่ทรงประสิทธิภาพเป็นอันดับหนึ่งของประเทศ ได้แก่ เครือข่าย Mobile ที่เอไอเอสเป็นผู้ให้บริการที่มีคลื่นความถี่มากที่สุดในประเทศ รวมทั้งมีคลื่นความถี่หลักในการให้บริการ 4G มากที่สุดเครือข่าย Fixed Broadband บริการเอไอเอส ไฟเบอร์ด้วยเทคโนโลยีไฟเบอร์ออพติกแท้รายแรกในประเทศ ครอบคลุมแล้วกว่า 50 จังหวัดทั่วประเทศ

ยงสิทธิ์ โรจน์ศรีกุล

นอกจากนี้ในส่วนของเครือข่าย IoT ที่เอไอเอสเป็นผู้ให้บริการที่มีทั้งโครงข่าย eMTC และ NB-IoT ครอบคลุมทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศ เป็นรายแรกและรายเดียวในไทยซึ่งเราไม่ใช่เพียงมีดีเรื่องเครือข่ายเท่านั้น แต่ครอบคลุมในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การจัดหาอุปกรณ์ Device, Platform, การออกแบบ Software และ Application, ระบบ Cloud Computing ระดับเวิล์ดคลาส, eSIM ที่พร้อมใช้งานกับอุปกรณ์ รวมทั้งที่เกี่ยวข้องในอีโคซิสเต็มทั้งหมด และยังสามารถ Customized โซลูชั่นส์ให้สอดคล้องกับแต่ละองค์กรในแต่ละอุตสาหกรรมได้ด้วย ซึ่งAIS Business พร้อมให้คำปรึกษากับทุกองค์กรที่สนใจนำเทคโนโลยีไปใช้ในการทำงาน

ทั้งนี้ บริการ IoT ที่เรามีเป็นรายแรกและรายเดียวในไทยที่เปิดให้บริการโซลูชั่นส์ IoT เชิงพาณิชย์กับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนชั้นนำของประเทศ ด้วยศักยภาพของเครือข่าย IoT ทั้ง NB-IoT และ eMTC ที่ครอบคลุมทั่วประเทศ รวมถึงเครือข่ายพันธมิตรความร่วมมือจากโครงการ AIAP หรือ AIS IoT Alliance Program ที่มีสมาชิกรวมกว่า 800 ราย ซึ่งร่วมกันสร้างสรรค์ IoT Ecosystem ให้เกิดขึ้นในประเทศไทย จึงทำให้เอไอเอสสามารถทำงานและต่อยอดความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ ได้อย่างต่อเนื่อง

โดยไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของการร่วมกันวิจัยและพัฒนา การออกโซลูชั่นส์ด้าน IoT เพื่อประยุกต์ใช้ในภาคธุรกิจได้จริง ตลอดจนการนำ IoT สนับสนุนนวัตกรรมสมาร์ทซิตี้ ทั้งด้านสุขภาพ สิ่งแวดล้อม การคมนาคม คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ เพื่อการพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน

AIS Business : THE DIGITAL FUTURE 2019

ภายใต้ธีม “Transformation is now จัดแสดงนวัตกรรม5 โซน แบ่งเป็น

AIS IoT Zone

พบกับนวัตกรรมและโซลูชั่น IoTพร้อมตัวอย่างการใช้งานที่สามารถนำไปประยุกต์ได้กับธุรกิจจริงในหลายรูปแบบ Smart Transportationโซลูชั่นสำหรับงานขนส่งในภาคธุรกิจ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และการตรวจสอบ ด้วยอุปกรณ์ IoT และเครือข่ายรูปแบบใหม่ Smart Cityโซลูชั่นสำหรับเมืองอัจฉริยะ ที่เพิ่มความสะดวกสบาย ความปลอดภัยให้กับผู้อยู่อาศัยในเมือง ตอบโจทย์การประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเพิ่มความสามารถในการบริหารจัดการเมืองประยุกต์ใช้ได้กับทุกกลุ่มธุรกิจทั้งอาคาร และพื้นที่สำนักงาน

Smart Recognition โซลูชั่นที่ช่วยจดจำ ตรวจสอบ และแยกแยะวัตถุ ยานพาหนะ หรือบุคคลได้โดยใช้กล้องวีดีโอ สามารถประยุกต์การใช้งานได้ทั้งด้านความปลอดภัย และเสริมความสามารถด้านธุรกิจ โดยมีความสามารถเด่น Smart Cold Chain โซลูชั่นที่ช่วยในงานบริหารจัดการตู้แช่ ห้องเย็น โดยอุปกรณ์ IoT สามารถตรวจวัดอุณหภูมิของตู้แช่ ติดตั้งง่าย ใช้พลังงานน้อยผ่านเครือข่าย NB-IoT พร้อม Platform ในการบริหารจัดการเพื่อยืนยันคุณภาพสินค้าที่อยู่ในตู้แช่ ประยุกต์ได้กับทุกธุรกิจที่ต้องการระบบบริหารจัดการห้องเย็น

AIS Business Cloud Zone

 AIS Business Cloud เจาะลึกเรื่องการนำเทคโนโลยี Cloud มาใช้ประโยชน์ในองค์กร เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่าย และสนับสนุนการปรับเปลี่ยนองค์กรสู่ดิจิทัล (Digital Business Transformation) อย่างแท้จริง โดย AIS ได้ยกระดับการให้บริการเทคโนโลยี Cloud ที่หลากหลาย แบบ End-to-End ซึ่งได้มาตรฐานและความปลอดภัยระดับโลก

Network for Business >> SD-WANเทคโนโลยีบริหารจัดการเครือข่ายที่ล้ำหน้า  ด้วยการใช้แนวคิดแบบ SDN (Software-Defined Networking) ที่ใช้ซอฟท์แวร์เป็นตัวกลางในการจัดการเครือข่ายทั้งหมดในจุดเดียวทำให้สามารถควบคุมตรวจสอบทุกอย่างได้จากส่วนกลาง ทั้งยังช่วยบริหารจัดการคุณภาพของเครือข่ายทั้งเส้นหลักและสำรองตามประเภทของการใช้งานแอปพลิเคชันได้อัตโนมัติ  ทำให้การใช้งานร่วมกันกับเครือข่ายหลากชนิดพร้อมกันไม่ว่าจะเป็นวงจรส่วนบุคคล อินเตอร์เนท หรือ 3G/4G จากผู้ให้บริการที่แตกต่างกันก็ทำได้อย่างง่ายดาย

Data Centerบริการให้เช่าพื้นที่สำหรับติดตั้งอุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ที่ออกแบบตามมาตรฐาน Tier-4 และได้มาตรฐานระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ISO 27001:2013 และมาตรฐาน ISO 23001รวมถึงการให้บริการวงจรเชื่อมโยงทั้งภายในและต่างประเทศแบบเบ็ดเสร็จ เพื่อให้ลูกค้าองค์กรตลอดจนลูกค้า SME สามารถลดต้นทุนในการจัดเตรียมระบบสนับสนุนด้านไอทีและบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยสูงสุด

และเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าองค์กรที่มีเพิ่มขึ้น AIS จึงได้ร่วมกับ CS LOXINFO เพื่อเสริมศักยภาพในการให้บริการ Data Center ทั้งในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ออกไปยังภูมิภาคต่างจังหวัด รวมเป็น 9 แห่ง ประกอบด้วย AIS Data Center จำนวน 6 แห่ง และ CS LOXINFO Data Center อีก 3 แห่ง ส่งผลให้ปัจจุบัน AIS เป็นผู้ให้บริการ Cloud ที่มี Data Center ในไทยจำนวนมากที่สุด

Digital Payment Zone

ลูกค้าสามารถสัมผัสประสบการณ์การใช้งาน Digital Payment จริงได้ที่บูธ Black Canyon และ McDonald โดย AIS ได้ทำการเชื่อมต่อบริการ Payment Gateway (by mPAY) ให้กับ Black Canyon เพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้กระเป๋าเงิน WeChat, PromptPay, Rabbit LINE Pay ชำระเงินค่าเครื่องดื่มจาก Black Canyon ได้ในราคาสุดพิเศษเพียงแก้วละ 1 บาท ซึ่งเป็นการก้าวเข้าสู่ยุค Cashless Society

นอกจากนี้ที่บูธ McDonald ทาง Rabbit LINE Pay ได้จัดเตรียม Digital Couponให้ลูกค้าได้ทดลองใช้งานจริงบนแอปพลิเคชัน LINE แลกรับพาย McDonald ได้ ซึ่งเป็นตัวอย่างการทำ marketing ในยุคดิจิตอลที่จะช่วยให้ธุรกิจสามารถทำการตลาดผ่านระบบ Digital Payment ของ Rabbit LINE Pay ได้

Device Zone

ในโลกของการทำธุรกิจยุคดิจิตอล สิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้ คือ อุปกรณ์เคลื่อนที่ ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์สมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ต ซึ่งจะเป็น enabler ที่ทำให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงการทำงานแบบดิจิตอลเพิ่มประสิทธิภาพให้กับองค์กรได้เต็มที่ ในงานนี้บริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์โทรศัพท์สมาร์ทโฟน และแท็บเบล็ตชั้นนำ ได้แก่ Databar, Nokia, RugGear, Samsung และXiaomi ได้นำอุปกรณ์เคลื่อนที่เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดมาร่วมแสดงในงานนี้ ให้ผู้ประกอบการธุรกิจต่างๆ สามารถเลือกชม ทดลองใช้งาน เพื่อเป็นแนวคิดในการต่อยอดสู่ธุรกิจยุคดิจิตอลต่อไป

Digital Transformation Solution – Consultancy Zone


ในยุค Digital Transformation ที่หลายบริษัทถูกกระแส Disruption ถาโถมเข้ามา, AIS เป็นหนึ่งในบริษัทที่ยังสามารถรักษาความเป็นผู้นำในการให้บริการ ICT ได้  AIS จึงนำประสบการณ์ และทรัพยากรดิจิตอลที่มีอยู่ มาแบ่งปันและพัฒนา Digital Solution, Digital Platform ที่มีความสามารถหลากหลาย เพื่อช่วยให้องค์กร transform ได้ในรูปแบบของแต่ละอุตสาหกรรมเช่น Smart Retail, Smart Call เป็นต้น

ยิ่งไปกว่านั้น AIS ได้ให้ความสำคัญกับการสร้าง Ecosystem เปิดรับ partner จากองค์กรธุรกิจเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์และพัฒนาแต่ละอุตสาหกรรมให้ก้าวไปข้างหน้าได้พร้อมๆ กัน

ติดตามอ่านข่าวธุรกิจและกลยุทธ์การตลาดได้ที่ https://www.smmagonline.com

 

Share.

mother-day-2563-smmagonline