เบื้องหลังไอเดีย ยุทธศาสตร์ สร้างคนไทยในศตวรรษที่ 21

0

smmagonline – ในงานสัมมนาวิชาการเรื่อง “การเมืองไทยกับการสร้างคนไทย ศตวรรษที่ 21”  ทางได้พันเอก ดร.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ โฆษกพรรคภูมิใจไทย เผยว่าทางพรรคภูมิใจไทยได้จัดทีมยุทธศาสตร์ เพื่อวางแนวทาง “การสร้างคนไทยศตวรรษที่ 21” เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงเมื่อเทคโนโลยีก้าวหน้าด้วยอัตราเร่ง ผ่าน 2 แนวคิดหลักคือ ดิจิทัลเวิลด์ และ เศรษฐกิจแบบแบ่งปัน

ทั้งนี้ พันเอก ดร.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ หัวหน้าทีมยุทธศาสตร์ด้านดิจิทัลและโฆษกพรรคภูมิใจไทย กล่าวว่า พรรคภูมิใจไทยนำโดย นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ซึ่งจากการวิเคราะห์ของทีมยุทธศาสตร์พรรคภูมิใจไทยพบว่า “คนรุ่นใหม่” ที่มีอายุ 18-27 ปี หันมาสนใจพรรคภูมิใจไทยมากขึ้นหลังจากพรรคมีแนวคิดด้าน “ดิจิทัลเวิลด์ (Digital world)” และ “เศรษฐกิจแบบแบ่งปัน (Sharing economy)” โดยที่ในฐานะตัวเองเป็นหัวหน้าทีมด้านดิจิทัลเวิลด์ (Digital world) เห็นว่างานรูปแบบใหม่ในอนาคตกำลังจะเกิดขึ้น ทำให้คนรุ่นใหม่ต้องปรับตัว

โดยได้นำเสนอแนวคิด “5G economy” แก่ นายอนุทิน หน. พรรค เพื่อเป็นการตอกย้ำให้แนวคิด “เศรษฐกิจแบบแบ่งปัน” รวมไปถึงแนวคิดสถาบันการศึกษารูปแบบใหม่ Thailand Sharing University เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม จนทำให้ตนเองเห็นชัดเจนว่า คนรุ่นใหม่หันมาสนใจพรรคภูมิใจไทยมากขึ้นทันที

พันเอก ดร.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ

ประเด็นสำคัญ คือการเกิดขึ้นของ ระบบเศรษฐกิจแบบแบ่งปัน เป็นธุรกิจรูปแบบใหม่ที่ดำเนินการบน digital platform ซึ่งเริ่มเข้ามาส่งผลกระทบต่อตลาดแบบดั้งเดิม ที่จำเป็นต้องมีการพัฒนาทักษะของแรงงานที่จะต้องตอบรับการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ โดยบริการที่รู้จักกันเป็นอย่างดีในเศรษฐกิจแบบแบ่งปัน เช่น Grab ที่เป็นระบบการขับขี่รถยนต์ร่วมกัน และ Airbnb ที่ให้บริการที่พัก

“เศรษฐกิจแบบแบ่งปัน ยังขยายไปสู่ในภาคส่วนการเงิน เครื่องมือเครื่องใช้ในบ้าน การลงทุน และงานประจำวันมากขึ้น”

พร้อมแชร์ไอเดียเกี่ยวกับการเรียนในระดับมหาวิทยาลัย ที่ในอดีตคนส่วนใหญ่หวังนำได้ปริญญาบัตร เพื่อนำมาใช้ในการประกอบอาชีพและความก้าวหน้าในอาชีพ เรื่องนี้หลายคนยังเข้าใจผิดว่าการศึกษาเพื่อให้ได้มาซึ่งปริญญาบัตรยังเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับความสำเร็จในวิชาชีพในศตวรรษที่ 21 แต่แท้ที่จริงการศึกษาได้เปลี่ยนไปแล้วในยุคดิจิทัล โดยคุณค่าของการศึกษาที่แท้จริงคือ ขีดความสามารถและทักษะในการทำงานกับระบบอัตโนมัติของผู้เรียน ซึ่งความสำคัญของปริญญาจะหายไปในที่สุด

สำหรับสถาบันการศึกษาทุกระดับ ก็จะต้องเปลี่ยนนโยบายและหลักสูตรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกเช่นกัน เช่น การเปิดกว้างต่อความรู้ใหม่ๆ, หลักสูตรการเรียนรู้ที่วัดผลทักษะผ่านการทำกิจกรรม ที่ไม่ได้วัดด้วยการสอบ เพราะการสอบวัดได้แค่ความรู้เพียงอย่างเดียว อีกทั้งหลักสูตรผลิตบุคลากรครูที่จะช่วยเติมทักษะของการเป็น Facilitator นั้นจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้โรงเรียนและมหาวิทยาลัยเติมเต็มทักษะในศตวรรษที่ 21 เข้าไปในหลักสูตรได้อย่างรวดเร็ว

ทั้งนี้ปัจจุบันเป็นยอมรับในระดับสากลแล้วว่า การเรียนรู้ออนไลน์ได้กลายมาเป็นวิธีการที่นำมาใช้ในการทำงานได้อย่างแท้จริง สามารถการเพิ่มทักษะความสามารถที่จำเป็นในการปฏิบัติงานได้ มีความสะดวก และราคาถูก โดยการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตที่แพร่หลายมากขึ้น จะสามารถสร้างสภาพแวดล้อมสำหรับแพลตฟอร์มการเรียนรู้ได้อย่างแพร่หลายมากขึ้น

ในมุมของ  พันเอก ดร.เศรษฐพงค์ เชื่อว่าการพัฒนาทักษะของคนไทยในศตวรรษที่ 21 สามารถทำได้ด้วยวิธีการที่ดีที่สุด รวดเร็วที่สุด และลงทุนน้อยที่สุดด้วยการเปิดโอกาสทางการศึกษาให้ประชาชนทุกคนเข้าถึงการศึกษาได้ทางออนไลน์ ที่ง่ายดาย ทันสมัย และฟรี เพียงใช้นิ้วสัมผัส ไม่ว่าจะเป็นใคร อายุเท่าไร อยู่ที่ใด และเวลาใดก็ตาม

ซึ่งเป็นที่ชัดเจนว่า คนรุ่นใหม่จำนวนมาก ได้มองเห็นโอกาสของพวกเขาแล้ว เพียงแต่ยังไม่มียุทธศาสตร์ของภาครัฐที่ชัดเจน จึงทำให้พรรคภูมิใจไทยที่มีผู้เชี่ยวชาญด้านนี้ได้เสนอแนวคิดดังกล่าวขึ้นให้เป็นรูปธรรม โดยทางพรรคภูมิใจไทยได้มีกรอบแนวคิดนี้เตรียมพร้อมไว้แล้ว ทั้งในมิติการกีฬา เศรษฐกิจและสังคม เพื่อรอนำเสนอเมื่อถึงเวลาอันเหมาะสมต่อไป

ติดตามอ่านข่าวธุรกิจและกลยุทธ์การตลาดได้ที่ https://www.smmagonline.com และนิตยสาร SM Magazine

Share.