SEAC เปิดฉากการเรียนรู้แบบใหม่ YourNextU

0

smmagonline– SEAC โชว์โรดแมปขับเคลื่อนประเทศ เดินหน้าสร้าง “Lifelong Learning Ecosystem” ส่ง 4Line Learning ที่สุดแห่งวิธีการเรียนรู้ เปิดตัวโมเดลแรก ภายใต้ชื่อ “YourNextU”

Learning Mindset

อริญญา เถลิงศรี กรรมการผู้จัดการ ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแห่งภูมิภาคอาเซียน หรือ SEAC (South East Asia Center) เล่าว่า จากประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจตลอดระยะเวลา 27 ปีที่ผ่านมา ทำให้เรารู้ว่าคนส่วนใหญ่ยังสับสนในความต่างของบริบทคำว่า “การเรียนรู้ – Learning” และ “การศึกษา – Study” จนทำให้ไม่สามารถเข้าถึงวิธีการเรียนรู้ที่แท้จริงในการพัฒนาศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มที่ หรือบางคนวางกับดักตัวเองจนเข้าใจว่าไม่ต้องพัฒนาและเรียนรู้เพิ่มเติม

SEAC จึงต้องการสร้างจุดเปลี่ยนด้วยการนำเสนอทางเลือกใหม่ของ “การเรียนรู้” พร้อมทั้งเดินหน้าสร้างความตระหนักรู้ และวางรากฐานในการเปลี่ยนแปลง Mindset จากกรอบความคิดเกี่ยวกับบรรทัดฐานแห่งความสำเร็จเดิมๆ ที่มองว่าคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตจะต้องจบการศึกษาระดับสูงเท่านั้น สู่แนวทาง New learning mindset ใหม่ ภายใต้ Lifelong Learning Concept ที่สร้างนิยามเรื่อง “การเรียนรู้” สามารถเกิดขึ้นได้อย่างต่อเนื่องในทุกช่วงอายุ

เพราะยิ่งโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เราจึงไม่ควรหยุดนิ่ง ที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ หรือหา Skill set ใหม่ๆ โดยหลักสูตรหรือโปรแกรมที่จะเกิดขึ้นจะขยายไปสู่กลุ่มคนมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มคนทำงานที่กำลังมองหาหรือต้องการเพิ่มทักษะใหม่ๆ เพื่อให้สามารถอยู่รอดในชีวิตการทำงาน หรือกลุ่มคนจบใหม่ที่กำลังมองหาตัวตนและสร้างอนาคตด้วยแนวทางของตนเอง รวมถึงกลุ่มคนที่เป็นเจ้าของกิจการขนาดกลางและย่อมที่กำลังมองหาความมั่นคงทางธุรกิจ เป็นต้น

อริญญา เถลิงศรี

4Line Learning

เรามี 4Line Learning เพื่อรองรับรูปแบบการเรียนรู้ของแต่ละคน พร้อมกระตุ้นให้คนเกิดความอยากรู้ เรียนรู้ และนำเอาสิ่งที่เรียนรู้มาปรับใช้ในชีวิตประจำวันและการทำงานท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงและฉับพลันได้อย่างทันท่วงที ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบสำคัญ ได้แก่

1.วิธีการเรียนรู้แบบ Online – เน้นการเรียนรู้ผ่านหลักสูตรด้วยวิดีโอคลิป หรือ Visual ต่างๆ 2. วิธีการเรียนรู้แบบ Inline – เน้นการเข้าคลาสเพื่ออบรมในหลักสูตรต่างๆ หรือ Subscription โดยคำนึงถึงระยะเวลาการเรียนที่เหมาะสม จัดเป็นคอร์สสั้นๆ ครั้งละไม่เกินครึ่งวัน

3.วิธีการเรียนรู้แบบ Beeline – เน้นการเรียนรู้ในรูปแบบแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ข้อมูล หรือเรื่องราวจากผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน วิทยากร นักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จด้านต่างๆ ผู้นำทางความคิด หรือกิจกรรมพิเศษในหลากหลายรูปแบบที่เหมาะสมกับหัวข้อการเรียนรู้แต่ละครั้ง และ 4. วิธีการเรียนรู้แบบ Frontline – คลังการเรียนรู้ที่สามารถให้ผู้เข้าเรียนเข้าถึงข้อมูลการเรียนรู้ และดาวน์โหลดออกมาเป็นคัมภีร์พิชิตความสำเร็จ

YourNextU

คือ การเรียนรู้แบบ Blended Learning ที่ผู้เรียนสามารถเลือกวิธีการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับความชื่นชอบ ความถนัด หรือความสนใจของตนเอง ซึ่งนับเป็นที่แรกของโลก ที่ผสมผสานการเรียนรู้ 4 แบบ (4Line Learning) เข้าด้วยกัน ได้แก่

Online แตกต่างจากคอร์สเรียนออนไลน์ธรรมดาทั่วไปที่ต้องซื้อเป็นคอร์สๆ ไป แต่ Online ของ YourNextU ให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงได้ไม่จำกัดครั้งและไม่จำกัดวิชา ที่มีมากกว่า 100 หลักสูตร ด้วยค่าสมัครเพียง 10,000 บาท / คน / ปีนี้ ซึ่งทุกหลักสูตรได้มาตรฐานระดับสากล ทั้งมาตรฐานของ Professor และคอร์สจากสถาบันการศึกษาชั้นนำ นอกจากนี้ยังมี Subtitles หลากหลายภาษา ไม่ว่าจะเป็นภาษาไทย เวียดนาม พม่า และอินโดนีเซีย (อินโดนีเซีย จะแล้วเสร็จในปี ค.ศ. 2020)

ตัวอย่างออนไลน์คอร์ส เช่น การเรียนรู้เพื่อพัฒนา New Skillset เพื่อยุค 4.0 เช่น Data scientist, Certified Digital Marketing Specialist, Big Data เป็นต้น

Inline คือการเรียนรู้แบบเข้าคลาสที่ SEAC ซึ่งเปิดเป็นประจำ 18 คอร์สต่อวันในทุกวัน (ยกเว้นวันหยุดและวันหยุดนักขัตฤกษ์) โดย SEAC ได้สร้างการเข้าถึงเอาไว้ 2 รูปแบบ คือ ผ่านทาง Website (www.yournestyou.com) และ Application (เข้าถึงได้ทุก Devices) ที่เชื่อมถึงกันเพื่อให้ผู้เรียนสามารถตรวจสอบวิชาเรียนที่ต้องการและลงทะเบียนเข้าคลาสได้เอง

นอกจากนี้ใน Application ของ YourNextU เรายังสามารถตรวจสอบว่าในคลาสนั้นๆ ใครเป็นผู้สอน และยังมีระบบรีวิวและให้คะแนนเพื่อกระตุ้นให้เกิดการแบ่งปันประสบการณ์ระหว่างผู้เรียน เพื่อช่วยในการตัดสินใจ และเป็นแรงกระตุ้นให้ผู้ยังไม่เคยเข้าเรียนอยากเรียนรู้ในคอร์สนั้นๆ อีกด้วย ทั้งนี้ทุกครั้งที่จบคอร์ส ผู้เรียนจะได้รับใบ Certificate จากสถาบันเจ้าของหลักสูตร ซึ่งเป็นสถาบันที่มีความน่าเชื่อถือและเป็นสถาบันระดับโลก เพื่อใช้ในการต่อยอดในเส้นทางการเรียนหรือทำงานได้

ตัวอย่างคอร์ส มีหลากหลายหลักสูตร ซึ่งแยกเป็นหลายหมวดอย่างคอร์ส Innovation Crash Course ซึ่งประเทศไทยได้รับเป็นประเทศแรกจาก Stanford University จากปกติราคา 4 ล้านบาท/คอร์ส แต่ครั้งนี้สามารถเรียนรู้ได้แบบไม่จำกัดในราคาต่ำกว่า 10,000 บาท

Bee line สำหรับผู้เรียนที่เบื่อที่จะเรียนคนเดียว หรือชอบการเรียนรู้แบบ Social Learning สามารถเลือกเรียนรู้  Bee line ที่จะจัดให้มีการสัมมนากับผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ประกอบด้วย วิทยากรของ SEAC เอง ผู้บริหารที่ประสบความสำเร็จ ซึ่งเป็นลูกค้าของ SEAC หรือจาก Professor ระดับโลก ทั้งนี้จะจัดทุกวัน วันละ 1 ครั้ง และเมื่อจบการสัมมนาจะมีการอัพโหลดลงใน Library ที่จะมี Subtitle ภายใน 48 ชม. เพื่อให้สามารถเข้ามาดูย้อนหลังได้ นอกจากนี้ ยังมีคลาสในลักษณะ Game & Simulation หรือการจำลอง Situation ต่างๆ ให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนรู้อีกด้วย ซึ่งการเรียนรู้แบบนี้ยังมีน้อยมากในประเทศไทย

Front Line เป็น Tool ,Worksheet , VDO ที่ผู้เรียนสามารถดาวน์โหลดออกมาไม่อย่างจำกัด เพื่อเผชิญกับปัญหาหรือสถานการณ์ที่ยากต่อการตัดสินใจ

SEAC  เดินหน้าลงทุน

ในด้านการลงทุน SEAC ได้ใช้งบประมาณมากกว่า 600 ล้านบาท ซึ่งแบ่งเป็นเป็นการลงทุนเพื่อการพัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้ภายใต้กระบวนการเรียนรู้ “4Line Learning” อย่างต่อเนื่องในระยะเวลา 3-5 ปี การลงทุนเพื่อเฟ้นหาพาร์ทเนอร์ระดับโลกในการพัฒนาหลักสูตรเพื่อเติมเต็มการเรียนรู้ด้านต่างๆ รองรับความต้องการของทุกกลุ่มและทุกวัย รวมถึงการแปลเนื้อหาเป็นภาษาไทยและบางภาษาในกลุ่มประเทศอาเซียน และงบในการก่อสร้าง Center แห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต

โดย SEAC ดำเนินยุทธศาสตร์การตลาดด้วยกลยุทธ์รูปแบบ Personalized Marketing ที่ให้ความสำคัญกับ Data และการสร้าง Learner Persona เพื่อพัฒนาบริการหรือนำเสนอโปรแกรมหลักสูตรให้ตรงความต้องการ และทันเกมยุค Disrupted World มากที่สุด

โดยระยะแรกเราเน้นเจาะกลุ่มเป้าหมายระดับองค์กรทั้งภายในประเทศและภูมิภาคอาเซียน ควบคู่กับการกระจายข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้และกระตุ้นให้กลุ่มเป้าหมายที่มีความสนใจและกระหายในการพัฒนาการเรียนรู้ได้เตรียมความพร้อม เพื่อเข้าร่วมการเรียนรู้กับ SEAC ในอนาคต ซึ่งมั่นใจภายในสิ้นปี พ.ศ. 2563 จะมีจำนวนลูกค้าที่สนใจมากกว่า 90,000 คน และมีอัตราการเติบโตทางธุรกิจสูงกว่า 100%

ติดตามอ่านข่าวธุรกิจและกลยุทธ์การตลาดได้ที่ หนังสือ SM MAGAZINE และ https://www.smmagonline.com

Share.