กรุงเทพฯ ได้ที่ 2 ของเอเชียด้านการพัฒนาไมซ์อย่างยั่งยืน ทีเส็บได้คะแนนสูงสุดด้านองค์กรส่งเสริมการประชุม

0

smmagonline- กรุงเทพมหานครคว้าอันดับ 2 ในเอเชียจากการประกวดเมืองพัฒนาไมซ์อย่างยั่งยืน The Global Destination Sustainability Index (GDS Index) 2018 โดยคณะกรรมการโครงการ GDS ซึ่งการพิจารณาประกอบด้วยคะแนนด้านสิ่งแวดล้อม สังคม ผู้ประกอบการ และองค์กรส่งเสริมการประชุม ซึ่งพบว่าคะแนนของ ทีเส็บ สูงสุดในบรรดาเมืองของเอเชียที่เข้าร่วมประกวด

สมาคมการประชุมระหว่างประเทศ International Congress and Convention Association ได้จัดพิธีมอบรางวัลเมืองพัฒนาไมซ์อย่างยั่งยืน 5 อันดับแรกของโลก ตามลำดับ ได้แก่

 1. เมืองโกเธนเบิร์ก(Gothenburg) ประเทศเทศสวีเดน
 2. เมืองโคเปนเฮเกน(Copenhagen) ประเทศเดนมาร์ก
 3. เมืองเรคยาวิก(Reykjavík) ประเทศไอซ์แลนด์
 4. เมืองออสโล (Oslo) ประเทศนอร์เวย์ และ
 5. เมืองอุปซอลา (Uppsala) ประเทศสวีเดน

ไทยเป็นอันดับ 2 ของเอเชีย

จากรายงานของ GDS พบว่าในทวีปเอเชียนั้น คะแนน 5 อันดับแรก ประกอบด้วย

 • อันดับที่ 1 เมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น
 • อันดับที่ 2 กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
 • อันดับที่ 3 เมืองโกยาง สาธารณรัฐเกาหลีใต้
 • อันดับ 4 เมืองซัปโปโร ประเทศญี่ปุ่น และ
 • อันดับที่ 5 เมืองดูไบ สาธารณรัฐอาหรับเอมิเรสต์

กรุงเทพมหานครได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในอันดับ 2 ของเอเชีย และอันดับที่ 21 ของโลก ผ่านการให้คะแนนตามตัวชี้วัดทั้งสิ้น4 ด้าน ได้แก่

 • ตัวชี้วัดด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental performance) 14 ข้อ
 • ตัวชี้วัดด้านสังคม (Social performance) 4 ข้อ
 • ตัวชี้วัดด้านความสามารถของการให้บริการ (Supplier performance) 8 ข้อ และ
 • ตัวชี้วัดด้านความสามารถขององค์กรสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมของแต่ละประเทศ (CVB performance) 12 ข้อ

โดยกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ได้คะแนนรวมทั้งสิ้น58% โดยมีคะแนนสูงสุดในด้านองค์กรส่งเสริมการประชุม
ทีเส็บมีคะแนนการดำเนินงาน 69% ในขณะที่ค่าเฉลี่ยคะแนนของทั่วโลกคือ 53%

RANK Asian Destinations TOTAL SCORE (%) Environ-mental Social Supplier CVB

1 Kyoto (Japan) 60 76 64 67 46
2 Bangkok (Thailand) 58 45 50 52 69
3 Goyang (Korea) 54 43 64 67 49
4 Sapporo (Japan) 51 62 71 33 54
5 Dubai (UAE) 39 24 21 43 46

จิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ หรือ ทีเส็บ กล่าวว่า กรุงเทพมหานครและทีเส็บเพิ่งเข้าร่วมการจัดอันดับในครั้งนี้เป็นครั้งแรก และเป็นผลที่น่ายินดีที่แสดงว่าประเทศไทยให้ความสำคัญกับมาตรฐานและสิ่งแวดล้อมสำหรับการประชุม

“ในปัจจุบัน นักเดินทางกลุ่มไมซ์ต่างให้ความสนใจด้านความยั่งยืนมาก เพราะเป็นเรื่องสำคัญของโลก นอกจากนี้ GDS ก็เชื่อมโยงอยู่กับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติด้วย การจัดอันดับครั้งนี้จะเป็นประโยชน์กับทั้งอุตสาหกรรมไมซ์และประเทศไทยไปพร้อม ๆกัน”

The Global Destination Sustainability Index (GDS-Index) เป็นโครงการจัดอันดับเมืองที่เป็นจุดหมายปลายทางด้านการจัดงานที่มีความสามารถโดดเด่นเรื่อง “การพัฒนาอย่างยั่งยืน” เกิดจากการรวมตัวกันของกลุ่มประเทศยุโรปและสแกนดิเนเวีย ที่เป็นสมาชิกและได้รับการสนับสนุนจากสมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ หรือInternational Congress and Convention Association (ICCA) ซึ่งมีความเข้มแข็งด้านการเป็นจุดหมายปลายทางด้านการจัดงานอย่างยั่งยืนเป็นอย่างมาก ปัจจุบันบริหารงานโดยพันธมิตรหลัก 4 องค์กร คือ International Congress and Convention Association (ICCA), MCI Group, IMEX และ European Cities Marketing (ECM) ซึ่งล้วนเป็นองค์กรที่เป็นที่รู้จักในแวดวงอุตสาหกรรมการจัดประชุม สัมมนา และงานแสดงสินค้าทั่วโลก

ล่าสุดจากรายงาน ของ International Congress and Convention Association หรือ ICCA และรายงานของ the Global Association of the Exhibition Industry หรือ UFI ในปีพ.ศ. 2560 พบว่า ปัจจุบันประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 5 ของเอเชียด้านการจัดประชุมนานาชาติ และอันดับที่ 7 ของเอเชียด้านการแสดงสินค้านานาชาติ โดยเป็นที่หนึ่งของอาเซียนทั้งในด้านการประชุมและการแสดงสินค้า

Share.