จีเอ็ม ประเทศไทย คว้ารางวัลโครงการสำนักงานสีเขียว

0

smmagonline –บริษัท เจนเนอรัล มอเตอร์ส เพาเวอร์เทรน (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท เจนเนอรัล มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัดได้รับโล่ตราสัญลักษณ์ G – Green ระดับประเทศ ภายใต้โครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ระดับดี (G ทองแดง) โดยมี รัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติเป็นประธานมอบรางวัลให้แก่ วัชรินทร์ สยามรัตนกิจ ผู้จัดการศูนย์การผลิต เจนเนอรัล มอเตอร์ส เพาเวอร์เทรน ประเทศไทย พิธีมอบรางวัลนี้จัดขึ้นโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562 ณ โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพฯ

รางวัล G – Green ประจำปี 2561 จัดขึ้นเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติหน่วยงานที่ผ่านการรับรองสำนักงานสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Office) โดยการตระหนักถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม การประหยัดพลังงาน รวมถึงการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานอย่างรู้คุณค่า และมีการจัดการของเสียหรือมลพิษอย่างถูกต้อง

วัชรินทร์ สยามรัตนกิจ ผู้จัดการศูนย์การผลิต เจนเนอรัล มอเตอร์ส เพาเวอร์เทรน ประเทศไทย กล่าวว่า “การที่กลุ่มบริษัทจีเอ็ม ในประเทศไทยได้รับรางวัลโครงการสำนักงานสีเขียวนั้นแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของจีเอ็มที่ให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่องความสำเร็จดังกล่าวเกิดจากความร่วมมือกันของทุกฝ่ายทั้งในส่วนของผู้บริหารและพนักงานทุกคนในการทำให้จีเอ็มบรรลุเป้าหมายในการสร้างสรรค์ธุรกิจสีเขียว เพื่อพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ บริษัทฯยังมีการแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม มีการสื่อสารและการฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อให้พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ”

ทั้งนี้ ศูนย์การผลิตจีเอ็มประเทศไทย ในจังหวัดระยองเป็นศูนย์กลางการผลิตยานยนต์และเครื่องยนต์ในระดับภูมิภาคที่ได้รับรางวัลมากมายทั้งในด้านสิ่งแวดล้อมพลังงาน และการจัดการความปลอดภัย ได้แก่

  • ศูนย์การผลิตจีเอ็ม ประเทศไทย จังหวัดระยองได้รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี 2561 (The Prime Minister’s Industry Award 2018) ประเภทการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งจีเอ็ม ประเทศไทยเป็น 1 ใน 4 สถานประกอบการในประเทศไทยที่ได้รับรางวัลในประเภทดังกล่าวและเป็นเพียง 1 ใน 2 บริษัทรถยนต์ที่ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นในปี 2561
  • ศูนย์การผลิตจีเอ็ม ประเทศไทยจังหวัดระยอง เป็นหนึ่งในศูนย์การผลิตและสถานที่ทำงานที่ไม่ใช่ส่วนการผลิตของจีเอ็ม จาก 142 แห่งทั่วโลกที่ปลอดการฝังกลบ

ติดตามข่าวธุรกิจการและกลยุทธ์การตลาดได้ที่ นิตยสารเอสเอ็ม และ www.smmagonline.com 

Share.