Milo เปิดตัวสูตรหวาน แต่ไร้น้ำตาล ครั้งแรกในโลกที่ไทย ตอบโจทย์ทั้งสุขภาพแบรนด์และ Insight ผู้บริโภค

0

Smmagonline-ไม่ว่ายุคไหนแบรนด์ก็ต้องปรับตัวให้ทันกับพฤติกรรมของผู้บริโภค เมื่อผู้บริโภคกลุ่มใหญ่เริ่มหันมาเน้นการบริโภคเพื่อสุขภาพมากขึ้น ขณะที่แบรนด์อย่างเนสท์เล่เองก็มีเป้าหมายที่จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตเสริมสุขภาพผู้บริโภคผ่านผลิตภัณฑ์ การส่ง ไมโล สูตรไม่มีน้ำตาลทราย หวานจากนมและมอลต์ จึงถือเป็นการตอบโจทย์ที่ลงตัวทั้งต่อแบรนด์และพฤติกรรมผู้บริโภค และครั้งนี้ประเทศไทยได้สิทธิ์เปิดตัวเป็นครั้งแรกในโลกอีกด้วย

(จากซ้ายไปขวา) นายวิคเตอร์เซียห์ประธานกรรมการและประธานคณะผู้บริหาร เนสท์เล่ อินโดไชน่าศ.ดร.วิสิฐ จะวะสิต ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารศึกษา คณะกรรมการอาหารแห่งชาติ และอาจารย์สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล นายไชยงค์ สกุลบริรักษ์ ผู้อำนวยการบริหารธุรกิจผลิตภัณฑ์นมและโภชนาการ บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด

ผลิตภัณฑ์ไมโลเดินหน้ารุกตลาดเครื่องดื่มช็อกโกแลตมอลต์ มูลค่ากว่า10,000ล้านบาท อีกครั้ง ภายใต้งบ 200 ล้านบาท เปิดตัว ไมโลยูเอชที สูตรไม่มีน้ำตาลทราย ครั้งแรกของไทย เพื่อขานรับนโยบายสุขภาพของรัฐบาลในการส่งเสริมให้ผู้บริโภครับประทานน้ำตาลอย่างเหมาะสมและเข้าใจ และเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับผู้บริโภค ชูจุดเด่น ให้ความอร่อยจากความหวานธรรมชาติจากนมและมอลต์ เน้นเจาะกลุ่มคนแม่ยุคใหม่ที่มองหาเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพให้ลูก

วิคเตอร์ เซียห์ ประธานกรรมการและประธานคณะผู้บริหาร เนสท์เล่ อินโดไชน่า กล่าวว่า

“เนสท์เล่ มีนโยบายเน้นนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มที่มีคุณค่าทางโภชนาการเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้น และมีรสชาติอร่อยยิ่งขึ้นให้กับผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง ตามเจตนารมณ์ของเนสท์เล่(Nestlé Purpose) ในการเพิ่มคุณภาพชีวิต เสริมสร้างสุขภาพดีสู่อนาคต (Enhancing quality of life and contributing to a healthier future) จนปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ภายใต้เนสท์เล่ได้รับเครื่องหมายสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพถึง 48 ผลิตภัณฑ์”

การเปิดตัวไมโลสูตรใหม่ครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการเดินตามเจตนารมณ์ของแบรนด์ โดยแม้ผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่จะอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานขององค์กรอนามัยโลก แต่บริษัทเข้าใจถึงความสำคัญของการลดปริมาณน้ำตาล จึงเป็นที่มาของวิธีการเชิงรุกในการช่วยเหลือผู้คนและครอบครัวให้ลดปริมาณการบริโภคน้ำตาล จนกลายเป็นที่มาของผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภค

ไชยงค์ สกุลบริรักษ์ ผู้อำนวยการบริหารธุรกิจผลิตภัณฑ์นมและโภชนาการ บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด กล่าวว่า

“ไมโล เป็นแบรนด์เครื่องดื่มช็อกโกแลตมอลต์ ที่อยู่คู่คนไทยมากว่า 6 ทศวรรษ มีการพัฒนารสชาติไมโลทุกตัวให้มีรสชาติอร่อยและมีคุณค่าทางโภชนาการ และเป็นไปตามมาตรฐานขององค์การอนามัยโลกและมาตรฐานของคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุข ควบคู่ไปกับการให้ความรู้ด้านโภชนาการที่ถูกต้องอย่างต่อเนื่อง”

โดยมีไมโล สูตรปกติ ที่ให้พลังงาน และคุณค่าทางโภชนาการที่เหมาะสม ต่อมาในปี 2560 มีการเปิดตัว ผลิตภัณฑ์ไมโล สูตรน้ำตาลน้อยกว่า 30% เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคที่มองหาตัวเลือกที่มีน้ำตาลน้อยกว่า และได้รับการตอบรับอย่างดีจากเทรนด์ผู้บริโภคที่ใส่ใจสุขภาพ โดยเนสท์เล่ยังริเริ่มโครงการ “สัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพ”

ครั้งนี้ ไมโล จึงได้เปิดตัว ผลิตภัณฑ์ไมโลยูเอชทีสูตรไม่มีน้ำตาลทราย เพื่อเป็นอีกทางเลือกให้ผู้บริโภคที่พัฒนาต่อยอดจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ผ่านมา

ไมโล ยูเอชที สูตรไม่มีน้ำตาลทราย

  • ผลิตภัณฑ์ “ไมโล ยูเอชที สูตรไม่มีน้ำตาลทราย” คิดค้นและพัฒนาขึ้นเป็นครั้งแรกในโลกภายใต้แบรนด์ไมโลเพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคในประเทศไทย โดยผนึกความร่วมมือของ 3 ทีมนักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเนสท์เล่ในระดับโลกจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ระดับภูมิภาคจากประเทศสิงคโปร์ และระดับท้องถิ่นจากประเทศไทย ในการคิดค้นจนสำเร็จ
  • ที่สำคัญยังได้รับสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพเพื่อเสริมสร้างความมั่นใจของคุณแม่ในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ให้กับลูกๆ
  • นอกจากนี้ บริษัทยังได้ทำการวิจัยกับกลุ่มผู้บริโภคชาวไทย โดยได้นำเสนอเรื่องแนวคิดผลิตภัณฑ์ และชิมรสชาติผลิตภัณฑ์ ผลปรากฏว่า 9 ใน 10 ของผู้บริโภคชื่นชอบในรสชาติผลิตภัณฑ์ และสนใจจะซื้อผลิตภัณฑ์ไมโลยูเอชที สูตรไม่มีน้ำตาลทราย

ข้อมูลจากสถาบันโภชนาการ ม.มหิดล

ศ.ดร.วิสิฐ จะวะสิต ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารศึกษา คณะกรรมการอาหารแห่งชาติ และอาจารย์สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า

“จากสถิติข้อมูลการสำรวจสุขภาพและพฤติกรรมเสี่ยงพบว่า ปี 2552 คนไทยที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป มีอัตราการเสียชีวิตจากกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ NCDเช่น เบาหวาน โรคหัวใจ และความดันโลหิตสูง สูงกว่า 73% และยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงได้มีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ชาติด้านสาธารณสุขตามนโยบายรัฐบาลไทยแลนด์ 4.0 ที่ตั้งเป้าหมายให้‘ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน’”

โดยหนึ่งในเป้าหมายที่สำคัญคือ การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค โดยมุ่งเน้นส่งเสริมและให้ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม สุขภาพและโภชนาการที่เหมาะสมให้แก่ประชาชนเช่น เรื่องการบริโภคน้ำตาลอย่างเหมาะสม เพื่อให้ประชาชนได้ดูแลสุขภาพตนเองได้อย่างถูกต้องและมีสุขภาพดี การเปิดตัวสูตรใหม่ของไมโลถือเป็นการลุกขึ้นมาขานรับนโยบายสุขภาพรัฐบาล และแสดงความใส่ต่อผู้บริโภคอย่างจริงจัง

กลยุทธ์การตลาด ไมโล สูตรไม่มีน้ำตาล

พร้อมกับการเปิดตัว ไมโลจัดทำกิจกรรมสื่อสารการตลาด โดย

  • ทำตลาดผ่านสื่อดิจิทัลที่หลากหลายเพื่อให้ความรู้ผู้บริโภคเกี่ยวกับการบริโภคน้ำตาลอย่างเหมาะสม
  • จับมือกับ 7-11 ในช่วงเริ่มต้น เพื่อกระจายผลิตภัณฑ์ไมโลยูเอชที สูตรไม่มีน้ำตาลทรายให้เข้าถึงผู้บริโภคเป้าหมายอย่างรวดเร็วกว่า 12,000 ร้านค้าภายใน 7 วัน
  • จัดทำแคมเปญดิจิทัลเพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายคุณแม่ยุคใหม่และกลุ่มคนรักสุขภาพ
  • จัดกิจกรรมการแจกผลิตภัณฑ์ไมโลยูเอชที สูตรไม่มีน้ำตาลทรายในโมเดิร์นเทรด และ
  • จัดโปรโมชั่นพิเศษร่วมกับร้านค้าและร้านสะดวกซื้อที่ร่วมรายการทั่วประเทศ

ติดตามข่าวธุรกิจการและกลยุทธ์การตลาดได้ที่ นิตยสารเอสเอ็ม และ www.smmagonline.com 

Share.