มูลนิธิเอสซีจี ประสานพลังกรมอุทยานแห่งชาติฯ พร้อมภาคีเครือข่าย เดินหน้าโครงการ “HANDS FOR HEROES” รวมมือเรา เพื่อคนเฝ้าป่า ปีที่ 2

0

smmagonline – มูลนิธิเอสซีจี ประสานพลังความร่วมมือ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมด้วยหน่วยงานภาคเอกชน และภาคประชาสังคมเดินหน้า โครงการ “HANDS FOR HEROES” รวมมือเราเพื่อคนเฝ้าป่า ปีที่ 2  ตอกย้ำเจตนารมณ์ในการสร้างขวัญและกำลังใจให้ผู้พิทักษ์ป่า จุดประกายให้ทุกภาคส่วนในสังคมตระหนักถึงความสำคัญและร่วมเป็นพลังสนับสนุนการทำงานของผู้พิทักษ์ป่าผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่เตรียมจัดขึ้นตลอดทั้งปี ได้แก่ Run for Heroes วิ่งเพื่อผู้พิทักษ์ป่า และ Trail for Heroes วิ่งเทรลเพื่อผู้พิทักษ์ป่า รายได้ทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่ายนำไปจัดซื้อชุดอุปกรณ์ลาดตระเวนให้กับผู้พิทักษ์ป่าทั่วประเทศ

เชาวลิต เอกบุตร กรรมการบริหารมูลนิธิเอสซีจี กล่าวว่า มูลนิธิเอสซีจี ได้ดำเนินโครงการ “Sharing the Dream Scholarship” โดยมอบทุนการศึกษาแก่บุตรผู้พิทักษ์ป่า มาตั้งแต่ปี 2558 เพื่อตอบแทนความเสียสละทำงานหนักและเสี่ยงอันตรายเพื่อปกป้องผืนป่าแทนคนไทยทุกคน และยังเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระให้เจ้าหน้าที่ได้มีกำลังใจปฏิบัติงานโดยไม่ต้อง “ห่วงหน้าพะวงหลัง” ซึ่งปัจจุบันมูลนิธิฯ ได้มอบทุนดังกล่าวไปแล้วกว่า 500 ทุน  เพื่อเป็นหลักประกันทางการศึกษาให้แก่ลูกๆ ของผู้พิทักษ์ป่าเพื่อให้ผู้พิทักษ์ป่ามีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

เชาวลิต เอกบุตร กรรมการบริหาร มูลนิธิเอสซีจี

นอกจากการสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่บุตรธิดาของผู้พิทักษ์ป่าแล้วมูลนิธิฯได้ขยายแนวทางความช่วยเหลือ โดยประสานภาคีเครือข่ายเพื่อดำเนินโครงการ “HANDS FOR HEROES รวมมือเรา เพื่อคนเฝ้าป่า” เป็นปีที่ 2 โดยในปีนี้มูลนิธิฯ ได้ตอบรับพันธมิตรใหม่ที่มีเจตนารมณ์เดียวกันเข้าร่วมเป็นพลังสนับสนุนผู้พิทักษ์ป่าได้แก่บริษัทจีดีเอชห้าห้าเก้าจำกัด, บริษัท นาดาว บางกอก จำกัด, บริษัทโมโนเรดิโอบรอดคาซท์จำกัด, บริษัท บุญถาวรเซรามิค จำกัด, ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน), ผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัยเฟสท์และ บริษัท ทีวีบูรพา จํากัด เป็นต้น

ในปี 2561 ที่ผ่านมามูลนิธิฯ ได้เป็นตัวแทนประชาชนมอบอุปกรณ์ลาดตระเวน ได้แก่ ชุดเครื่องแบบลายพรางและเป้เดินป่าไปแล้วจำนวน 3,635 ชุด รวมมูลค่า 3.7 ล้านบาท

สำหรับกิจกรรม “Run for Heroes” วิ่งเพื่อผู้พิทักษ์ป่า ซึ่งเป็นกิจกรรมแรกของปีนี้  กำหนดจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2562 เวลา 05.30 – 10.00 น. ณ สวนพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม แบ่งการวิ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1. Scout 5 KM. ราคา 600 บาท 2. Mini Ranger 10 KM. ราคา 700 บาท 3. Ranger 21 KM. ราคา 800 บาท และสำหรับผู้ที่ต้องการสมทบทุนเพิ่มเติมยังมี VIP (BIB เลขสวย) ราคา 2,000 บาท  ซึ่งการวิ่งทุกระยะจะได้รับเสื้อเเละเหรียญที่ระลึกนักวิ่งและผู้สนใจสมัครได้ที่ https://www.runlah.com/events/c/rfh19 หรือ โทร. 081-818-6155, 065-992-7397 และ Trail for Heroes วันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2562 เวลา 05.30 – 10.00 น. ณ อุทยานแห่งชาติปางสีดา จังหวัดสระแก้ว

ธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กล่าวว่า กรมอุทยานฯ ขอขอบคุณมูลนิธิเอสซีจี และทุกภาคส่วนที่ตระหนักถึงความสำคัญและคุณความดีของผู้พิทักษ์ป่าโดยการสนับสนุนปัจจัยที่เป็นเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ในการลาดตระเวน เพื่อให้พวกเขาสามารถปฏิบัติงานได้เต็มประสิทธิภาพ อีกทั้งมูลนิธิฯ ยังสนับสนุนทุนการศึกษาแก่บุตรธิดาของผู้พิทักษ์ป่าให้ได้เรียนจนจบถึงระดับชั้นปริญญาตรีอย่างต่อเนื่อง ถือเป็นรางวัลแห่งการเชิดชูเกียรติ และความภาคภูมิใจแก่ผู้พิทักษ์ป่าและครอบครัว นี้ไม่ใช่เพียงแค่การร่วมมือ แต่นี้คือหัวใจที่ร้อยเรียงด้วยความห่วงใยมอบให้ผู้พิทักษ์ป่าซึ่งจะเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ในการดูแลทรัพยากรธรรมชาตินี้ไว้ให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทยสืบไป

ฉันทวิชช์ ธนะเสวี นักแสดงมากฝีมือหัวใจรักษ์โลก กล่าวว่า บริษัท จีดีเอชห้าห้าเก้า จำกัด เห็นความตั้งใจอันดีในการดำเนินโครงการของทางมูลนิธิเอสซีจีที่มุ่งช่วยเหลือผู้พิทักษ์ป่าอย่างแท้จริงและต่อเนื่องในปีนี้บริษัทจึงได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยมอบหมายให้ผมเป็นตัวแทนคนรุ่นใหม่ในการเป็นกระบอกเสียงเพื่อถ่ายทอดหน้าที่อันยิ่งใหญ่ของผู้พิทักษ์ป่า และบอกกล่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมดีๆ ตลอดทั้งปี เพื่อมุ่งเสริมสร้างให้สังคมตระหนักถึงความสำคัญของผู้พิทักษ์ป่าที่อุทิศตนทำงานกระจายตัวอยู่ทั่วประเทศโดยส่วนตัวผมรู้สึกดีใจและภาคภูมิใจเป็นอย่างมากที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการนี้ ซึ่งกิจกรรม Run for Heroes วิ่งเพื่อผู้พิทักษ์ป่า กิจกรรมแรกที่จะเกิดขึ้น ผมจะเข้าร่วมวิ่งด้วย ขอเชิญชวนทุกท่านที่มีหัวใจสีเขียวมาร่วมกันวิ่งส่งรวมพลังต่อกำลังใจให้ผู้พิทักษ์ป่าด้วยกันนะครับ

ติดตามข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนรายละเอียดกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการ “HANDS FOR HEROES” ผ่านทาง Facebook : handsforheroes

ติดตามข่าวธุรกิจการและกลยุทธ์การตลาดได้ที่ นิตยสารเอสเอ็ม และ www.smmagonline.com 

Share.