สลิงชอท กรุ๊ป จับมือ โกลบิช สตาร์ทอัพ EdTech ไทย เปิดตัว “OMG แพลตฟอร์มอี-โค้ชชิ่งออนดีมานด์” รายแรกในไทย

0

smmagonline – บริษัท สลิงชอท กรุ๊ป จำกัด บริษัทที่ปรึกษาและให้บริการด้านการพัฒนาผู้นำและการพัฒนาองค์กร เผยเทรนด์ 6 ทักษะแห่งโลกอนาคตของผู้นำยุคใหม่ รุกจับมือ บริษัท โกลบิช อคาเดเมีย (ไทยแลนด์) จำกัด บริษัท สตาร์ทอัพด้านการศึกษา (EdTech) ดาวรุ่งที่ประสบความสำเร็จจากการพัฒนาแพลตฟอร์มเรียนภาษาอังกฤษ ที่มีผู้ใช้งานแพลตฟอร์มมากกว่า 15,000 ราย เปิดตัว “OMG แพลตฟอร์มโค้ชชิ่งออนดีมานด์”รายแรกในไทยช่วยผู้นำองค์กรก้าวผ่านความเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล ดิสรัปชั่น ด้วยการเปิดประสบการณ์ผู้ใช้ด้วยหลักสูตรแรก “Coaching In Transition”

การโค้ชออนไลน์จากโค้ชระดับผู้บริหารมากประสบการณ์ได้ทุกที่ทุกเวลา ตั้งเป้าเป็นแพลตฟอร์มโค้ชชิ่งที่คนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึง ในราคาที่จับต้องได้ ​ชูจุดเด่นตอบ pain point เมื่อผู้นำต้องการคำแนะนำและผู้ช่วยในการตัดสินใจหรือพัฒนาตนเองในเวลาจำกัดด้วยการ​แมทชิ่งเวลาระหว่างโค้ชและผู้รับการโค้ชได้ง่ายขึ้น​ รวมทั้งลดเวลาการเดินทาง พร้อมเครื่องมือการโค้ชที่ครบครัน ตอบเทรนด์การเรียนรู้ในยุคดิจิทัล

ดร. สุทธิโสพรรณ ช่วยวงศ์ญาติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สลิงชอท กรุ๊ป จำกัด เปิดเผยถึงเทรนด์ 6 ทักษะแห่งโลกอนาคตของผู้นำยุคใหม่จากการศึกษาของบริษัทฯ พบว่าความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในด้านต่าง ๆ ส่งผลให้โลกการทำงานและการใช้ชีวิตประจำวันของทุกคนเปลี่ยนไปอย่างมาก ส่งผลให้ผู้นำและคนทำงานในทุกระดับต้องปรับตัวให้สอดรับกับลักษณะงานและรูปแบบการทำงานที่เปลี่ยนไป โดยทักษะที่จำเป็นสำหรับการทำงานในอนาคต ได้แก่ 1. Creative Conception– ความสามารถในการก้าวข้ามกรอบความคิด เพื่อสร้างสรรค์สิ่งที่หลากหลายและแปลกใหม่ 2. Logical Investigation– ความสามารถในการใช้เหตุผลวิเคราะห์และสังเคราะห์เพื่อประเมินผล 3. Wicked-Problem Self-Efficacy – ความสามารถในการตรวจสอบและเลือกใช้ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ที่หลากหลายเพื่อแก้ไขปัญหาซับซ้อนที่เกิดขึ้น 4. Connectedness–ความสามารถในการเชื่อมต่อกับผู้อื่นและแสดงการตอบสนองระหว่างกันอย่างเหมาะสมเพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์และอยู่ร่วมกันอย่างที่ต้องการ 5. Virtual Collaboration–ความสามารถในการประสานงานและทำงานอย่างมีประสิทธิผลผ่านช่องทางต่าง ๆ โดยไม่มีพรมแดนด้านพื้นที่และเวลาและ  6. Life-Long Learning Experimentation – ความสามารถในการเรียนรู้ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและสมัครใจ

ดร. สุทธิโสพรรณ ช่วยวงศ์ญาติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สลิงชอท กรุ๊ป จำกัด

“จากเทรนด์ทักษะที่จำเป็นในการทำงานดังกล่าว สลิงชอท กรุ๊ป ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาผู้นำและองค์กร ได้มีแนวคิดพัฒนาเครื่องมือที่สามารถช่วยให้ผู้นำและคนทำงานสามารถเพิ่มทักษะการทำงานได้ง่ายและไร้ข้อจำกัด จึงเฟ้นหาพันธมิตรโดยได้จับมือกับบริษัท โกลบิช อคาเดเมีย (ไทยแลนด์) จำกัด บริษัทสตาร์ทอัพด้านการศึกษาที่ประสบความสำเร็จจากการพัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนการสอนภาษาอังกฤษออนไลน์ที่มีผู้ใช้งานแพลตฟอร์มมากกว่า 15,000  ราย เพื่อพัฒนาและเปิดตัว“OMG แพลตฟอร์มโค้ชชิ่งออนดีมานด์”รายแรกในไทย แพลตฟอร์มโค้ชชิ่งออนไลน์ที่จะกลายเป็นตัวช่วยสำคัญของผู้นำองค์กรยุคใหม่นำพาองค์กรให้สามารถก้าวผ่านยุคดิจิทัล ดิสรัปชั่น” ดร.สุทธิโสพรรณ อธิบาย

นอกจากการร่วมกันพัฒนาเครื่องมือที่ช่วยให้คนสามารถเพิ่มทักษะที่จำเป็นสำหรับการทำงานในอนาคตแล้ว “OMG แพลตฟอร์มโค้ชชิ่งออนดีมานด์” ยังเป็นแพลตฟอร์มที่ตอบ Pain-Point ของผู้นำไทย ที่มีเวลาจำกัดในการคิดวิเคราะห์และตัดสินใจต่าง ๆ ในโลกยุคดิจิทัล ดิสรัปชั่น ที่แข่งขันกันที่ความเร็ว ซึ่ง “OMG” แพลตฟอร์มโค้ชชิ่งออนดีมานด์ เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้สามารถเลือกนัดหมายตาราง และรับการโค้ชจากโค้ชที่ผ่านการรับรองจากสลิงชอท ได้ทุกที่ ทุกเวลา

ดร. สุทธิโสพรรณ เพิ่มเติมอีกว่า กลุ่มเป้าหมายของ “OMGแพลตฟอร์มโค้ชชิ่งออนดีมานด์”รายแรกในไทย คือกลุ่มคนทำงาน นักธุรกิจ หรือเจ้าของกิจการที่ต้องการโค้ช และกลุ่มผู้บริหารระดับกลางถึงระดับสูงในองค์กรธุรกิจ ทั้งนี้ OMGเป็นแพลตฟอร์มโค้ชชิ่งออนดีมานด์ ซึ่งบริษัทฯ จะเริ่มนำหลักสูตร “Coaching in Transition” (สู่ก้าวที่แกร่ง) เป็นหลักสูตรแรกที่ลงในแพลตฟอร์ม และมีแผนที่จะพัฒนาหลักสูตรสำหรับ“OMGแพลตฟอร์มโค้ชชิ่งออนดีมานด์” ให้ครอบคลุมทั้งชีวิตในและนอกการทำงานของผู้นำไทย โดยจะนำทั้งหลักสูตรสำหรับการทำงาน เช่น โค้ชสำหรับผู้บริหาร การโค้ชสำหรับธุรกิจ การโค้ชแนะนำอาชีพ และการโค้ชด้านการใช้ชีวิตและกิจกรรมที่สนใจ เช่น การโค้ชสำหรับพ่อแม่ และการโค้ชสำหรับนักกีฬาคาดว่าหลังเปิดตัวจะมีผู้ใช้บริการไม่ต่ำกว่า 300 ราย และการเพิ่มแพลตฟอร์มใหม่ครั้งนี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้รายได้รวมบริษัทเติบโต 45% ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

ด้าน ธกานต์ อานันโทไทย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โกลบิช อคาเดเมีย (ไทยแลนด์) จำกัด สตาร์ทอัพด้านการศึกษา ผู้พัฒนาแพลตฟอร์ม e – Learning สำหรับการฝึกพูดภาษาอังกฤษทาง “ออนไลน์” แบบสอนสดตัวต่อตัวกับครูสอนภาษาต่างชาติเปิดเผยถึงความสำคัญของการนำเอาเทคโนโลยีเข้ามาผสมผสานกับการเรียนรู้ในองค์กร ซึ่งผู้เรียนมีความต้องการข้อมูลที่รวดเร็วและสามารถปรับแต่งให้ตรงตามความต้องการของแต่ละบุคคล ดังนั้น องค์กรจึงจำเป็นต้องปรับตัวด้วยการสร้างเครื่องมือที่ช่วยให้บุคลากรในองค์กรสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา

ธกานต์ กล่าวว่า “OMG แพลตฟอร์มโค้ชชิ่งออนดีมานด์” รายแรกในไทย เป็นการนำเอาประสบการณ์ของผู้ใช้จากการพัฒนาแพลตฟอร์มสอนภาษาอังกฤษออนไลน์โกลบิชมาประสานกับประสบการณ์ของผู้ได้รับการโค้ชและโค้ชโดยการพัฒนาฟีเจอร์ที่เหมาะกับการโค้ชเช่นเดียวกับการโค้ชแบบตัวต่อตัว อาทิ วิดีโอคอล เพื่อให้สามารถมองเห็นกันทั้งโค้ชและผู้รับการโค้ชผ่านวิดีโอคอล สามารถส่งไฟล์ถึงกันได้อย่างครบครัน หรือไวท์บอร์ดออนไลน์สำหรับการเขียนเหมือนการใช้กระดาษนอกจากนี้ ยังมีระบบติดตามและประเมินผลการโค้ช ซึ่งจะเก็บข้อมูลในการโค้ชทั้งหมด ทำให้โค้ช ผู้ได้รับการโค้ช รวมไปถึงองค์กรสามารถติดตามข้อมูลจากการโค้ช เพื่อนำไปวิเคราะห์และสรุปผลได้อย่างครบถ้วน

ความร่วมมือระหว่างบริษัท สลิงชอท กรุ๊ป จำกัด กับ บริษัท โกลบิช อคาเดเมีย (ไทยแลนด์) จำกัด ในครั้งนี้ เป็นรูปแบบของการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญของทั้งสองบริษัท โดยโกลบิช ซึ่งประสบความสำเร็จด้านการพัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อการเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์แบบตัวต่อตัวมาเป็นผู้พัฒนา “OMG แพลตฟอร์มโค้ชชิ่งออนดีมานด์” รายแรกในไทย ให้สลิงชอท กรุ๊ป ในขณะที่สลิงชอท กรุ๊ป ซึ่งคร่ำหวอดด้านการพัฒนาผู้นำและองค์กร จะช่วยโกลบิชในการพัฒนาทีมงานและองค์กรให้มีศักยภาพพร้อมเติบโตตามธุรกิจที่ขยายตัวแบบสตาร์ทอัพ

ติดตามข่าวธุรกิจการและกลยุทธ์การตลาดได้ที่ นิตยสารเอสเอ็ม และ www.smmagonline.com 

Share.