BKI มอบสินไหมประกันภัยการเสี่ยงภัยทรัพย์สินรวมกว่า 27 ล้านบาท

0

smmagoline – บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI โดย วรัญญา เทพสาร  ผู้จัดการสาขาเชียงใหม่ ธุรกิจสาขาและการร่วมทุน เป็นผู้แทนบริษัทฯ มอบสินไหมทดแทนประกันภัย การเสี่ยงภัยทรัพย์สิน จำนวน 27,998,545.15 บาท (ยี่สิบเจ็ดล้านเก้าแสนเก้าหมื่นแปดพันห้าร้อยสี่สิบห้าบาทสิบห้าสตางค์) ให้แก่ บริษัท ลักษณ์ธนากุล จำกัดผู้เอาประกันภัยกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ทำให้ตัวอาคาร เครื่องจักร และสต๊อกสินค้าได้รับความเสียหายโดยมี สุพงษ์  ลักษณ์ธนากุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลักษณ์ธนากุล จำกัด เป็นผู้แทนรับมอบณ บริษัท ธนากุล โบรคเกอร์ จำกัด จังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา

ติดตามข่าวธุรกิจการและกลยุทธ์การตลาดได้ที่ นิตยสารเอสเอ็ม และ www.smmagonline.com 

Share.