กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จัดกิจกรรม “สร้างแผ่นดินทอง เพื่อน้องๆ บ้านนานา ปีที่ 12”

0

smmagonline – บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต นำโดย แซลลี่ โอฮาร่า นำทีมพร้อมผู้บริหารและพนักงานจิตอาสาร่วมปลูกข้าวและสนับสนุนพันธุ์ปลาและเป็ดในกิจกรรม “สร้างแผ่นดินทองเพื่อน้องๆ บ้านนานาปีที่ 12” ณมูลนิธิเด็กฯบ้านนานาอ.แม่สายจ.เชียงรายโดยกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่บริษัทฯ มุ่งมั่นและดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องโดยมุ่งหวังให้เด็กทุกคนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างมีความสุขทั้งนี้ยังสามารถแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง รวมทั้งสร้างอาชีพและรายได้ให้กับชุมชน เพื่อให้มีชีวิตที่ดีขึ้นตามใจปรารถนาพร้อมทั้งเป็นแรงบันดาลใจและจุดประกายให้หลายๆ ชุมชนของไทยมีความเชื่อมั่นและสามารถทำได้ตามพันธสัญญา “Know You Can” ของบริษัทฯ

ติดตามข่าวธุรกิจและกลยุทธ์การตลาดได้ที่ นิตยสารเอสเอ็ม และ
www.smmagonline.com

Share.