ฟูจิฟิล์ม เอเชียแปซิฟิก ร่วมกับ ภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล เปิดศูนย์การเรียนรู้

0

smmagonline – บริษัท ฟูจิฟิล์ม เอเชียแปซิฟิก ร่วมกับ ภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ทำการเปิดศูนย์ฝึกอบรม “MAHIDOL UNIVERSITY-FUJIFILM Asia Pacific Healthcare Learning Academy (MU-FAHLA) Center for Advanced Medical Imaging Informatics” ศูนย์ฝึกอบรมทางด้านรังสีเทคนิคระดับภูมิภาคเอเซียแปซิฟิก แห่งแรกในประเทศไทย

โดยศูนย์ดังกล่าวตั้งอยู่ ณ อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในการนี้ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร. นภเรณู สัจจรักษ์ธีระฐิติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดี คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล มร.ทาคุมะ โอทสึกะ ผู้อำนวยการศูนย์ MU-FAHLA บริษัท ฟูจิฟิล์ม เอเชียแปซิฟิก และ มร.มาโมรุ โมโรตะ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟูจิฟิล์ม (ประเทศไทย) จำกัดมาเป็นประธานในพิธีการเปิดศูนย์ดังกล่าว

วัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง MU-FAHLA Center for Advanced Medical Imaging Informatics เพื่อเป็นศูนย์พัฒนาศักยภาพและพัฒนาวิชาชีพรังสีเทคนิค รวมถึงความรู้ทางด้านระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีทางการแพทย์ผ่านการจัดฝึกอบรมในหลักสูตรที่มีมาตรฐานระดับนานาชาติ อาทิ Level 1:Digital Imaging & Medical Informatics Foundation และ Level 2: Medical Informatics Intermediate/Picture Archiving and Communication System (PACS) Administrator โดยผู้ทรงคุณวุฒิจากภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกในประเทศไทยและเอเชียอาคเนย์ที่เปิดสอนสาขารังสีเทคนิค และมีความแข็งแกร่งทางวิชาการและวิจัยมาถึงปัจจุบัน ซึ่งผู้เข้าร่วมฝึกอบรมจะสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานที่สอดรับกับมาตรฐานระดับนานาชาติ เพื่อความเป็นเลิศในระดับสากล

ทั้งนี้ทางฟูจิฟิล์มมีความมุ่งมั่นพัฒนาคิดค้นเทคโนโลยีเครื่องมือทางการแพทย์ ภายใต้แคมเปญ “Never Stop” ที่ไม่หยุดยั้งในการพัฒนาเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรม ต่างๆ มากมาย อาทิ กล้องส่องตรวจระบบทางเดินอาหารEndoscopy, เครื่องตรวจเต้านม Mammography ระบบสารสนเทศทางการแพทย์ Synapse,เครื่องอัลตราซาวนด์,  เครื่องวิเคราะห์ตัวอย่างเลือด รวมถึงสินค้าในกลุ่มเวชศาสตร์ฟื้นฟูสภาวะเสื่อมของร่างกาย เพื่อยกระดับการรักษาให้ครอบคลุม ช่วยเพิ่มโอกาสการรักษาผู้ป่วยให้ง่ายขึ้น และการวินิจฉัยที่ชัดเจนและแม่นยำ ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการรักษาตอบสนองไลฟ์สไตล์ของคนในยุคปัจจุบัน

ติดตามข่าวธุรกิจและกลยุทธ์การตลาดได้ที่ นิตยสารเอสเอ็ม และ
www.smmagonline.com

Share.