แต่งตั้ง ขัตติยา อินทรวิชัย เป็นซีอีโอธนาคารกสิกรไทย

0

SMmagonline-บมจ.ธนาคารกสิกรไทยแจง บัณฑูร ล่ำซำ ครบกำหนดตามสัญญา แต่งตั้ง ขัตติยา อินทรวิชัย กรรมการและกรรมการผุ้จัดดการ เป็น กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของธนาคาร แทน 

ดังรายละเอียดตามจดหมายจากธนาคารฯที่มีถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในภาพ

นางสาวขัตติยา อินทรวิชัย

ตำแหน่งปัจจุบัน    กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย

ประวัติการทำงาน

            2530                            เริ่มงานที่ฝ่ายสินเชื่อการเกษตรและการผลิต

            2535                            รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการวาณิชธนกิจ

            2538                            ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการตลาดและเครดิต

            2544                            ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายยุทธศาสตร์องค์การ

            2545                            ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

            2553                            รองกรรมการผู้จัดการ

            2557                            รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส

            2559-ปัจจุบัน               กรรมการผู้จัดการ

ประวัติการศึกษา                    – BBA- การตลาด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

                                                – M.B.A Finance and Investment University of Texas at Austin, U.S.A (นักเรียนทุนธนาคารกสิกรไทย)

 

ติดตามข่าวธุรกิจและกลยุทธ์การตลาดได้ที่ นิตยสารเอสเอ็ม และ
www.smmagonline.com

 

Share.