นวัตกรรมละครโทรทัศน์เพื่อการส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรม 4.0

0

smmagonline-จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยศูนย์พหุวัฒนธรรมศึกษาและนวัตกรรมทางสังคม สถาบันเอเชียศึกษา จัดงานนวัตกรรมละครโทรทัศน์เพื่อการส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรม 4.0 ณ เพื่อร่วมขับเคลื่อนการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยทั้งในและต่างประเทศ

โดยใช้สูตรการนำเสนอสมัยใหม่และเนื้อหาวัฒนธรรมจากมุมใหม่ในการรังสรรค์เนื้องาน การดำเนินงานอาศัยความร่วมมือระหว่างกลุ่มนักวิจัยประจำสถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและคณะทำงานภาควิชาชีพ โดยคณะผู้วิจัยทำการค้นคว้าวัฒนธรรมไทยสาขาอาหาร ศิลปะการต่อสู้ เทศกาล และแฟชั่น เพื่อหาปรัชญารวมทั้งนัยที่ซ่อนอยู่แล้วประสานงานกับกลุ่มผู้เขียนบทเพื่อนำเสนอในรูปของบทละครโทรทัศน์ประเภทจบในตอนจำนวน 4 เรื่อง

คณะทำงานได้เลือกยึดโยงโจทย์ด้านความบันเทิงโดยดำเนินงานตามกรอบการประพันธ์ละครแนวใหม่ซึ่งมาจากการวิเคราะห์เรื่องเล่าในงานบันเทิงระดับสากลจำนวนไม่ต่ำกว่า 100 เรื่องจนได้แนวทางความสนุกสำหรับผู้ชมยุคปัจจุบัน เช่น การสร้างสรรค์ตัวละครสากล การสร้างสรรค์บทสนทนา/การสื่อสารกับผู้ชม การลำดับเนื้อหาให้เร้าใจ เป็นต้น

อิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่า การผลิตละครโทรทัศน์เพื่อการส่งเสริมวัฒนธรรมตอบโจทย์ความต้องการของรัฐบาลที่ต้องการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ซึ่งเป็นที่ประจักษ์ในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ประเทศไทยมีทุนทางวัฒนธรรมอย่างมากมาย การนำเสนอวัฒนธรรมไทยผ่านละครจะช่วยสร้างกระแสวัฒนธรรมให้ตื่นตัวอย่างต่อเนื่องต่อไป

ศาสตราจารย์ นายแพทย์เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม รองอธิการบดี กำกับดูแลด้านการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมกล่าวว่า นวัตกรรมความบันเทิงถือเป็นหนึ่งในภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย ด้วยมหาวิทยาลัยเล็งเห็นว่าประเทศไทยมีศักยภาพทางความบันเทิงทั้งในและต่างประเทศอยู่แล้ว ขาดเพียงการจัดระบบ ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงสนับสนุนโครงการนี้เพื่อเปิดทางไปสู่การวางระบบส่งออกสื่อบันเทิงอย่างเป็นรูปธรรม

ศาสตราจารย์ ดร.สุเนตร ชุตินธรานนท์ หัวหน้าโครงการ กล่าวว่า จุดเด่นของโครงการอยู่ที่ความร่วมมือระหว่างภาควิชาการและวิชาชีพ นั่นทำให้เกิดการเติมเต็มซึ่งกันและกัน และจะเป็นแบบอย่างสำหรับการทำงานในอนาคต ปัจจุบันบทละครโทรทัศน์ในโครงการมีความคืบหน้าจนใกล้เสร็จสิ้นเป็นบทฉบับสมบูรณ์ ประกอบไปด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับมวยไทย เขียนโดย เพ็ญสิริ เศวตวิหารี ย่านลิเภา เขียนโดย มนชยา พานิชสาส์น สุดท้ายคือสรรัตน์ จิรบวรวิสุทธิ์รับผิดชอบการเขียนเรื่องราวเกี่ยวกับผัดไทยและผีตาโขน

อย่างไรก็ดี บทละครผัดไทยได้รับงบประมาณสนับสนุนการผลิตเบื้องต้นจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พร้อมดำเนินการผลิตในปีถัดไป และจะออกฉายในต่างประเทศผ่านช่องทางออนไลน์รวมทั้งสถานีโทรทัศน์เพื่อจุดประกายการส่งออกละครโทรทัศน์อย่างเป็นระบบดังเช่นที่เกาหลีใต้เคยประสบความสำเร็จมาแล้ว

ติดตามข่าวธุรกิจและกลยุทธ์การตลาดได้ที่ นิตยสารเอสเอ็ม และ
www.smmagonline.com

Share.