กัลฟ์ หนุนเครือข่ายประธานนักเรียนกทม-ปริมณฑล พัฒนาศักยภาพ เรียนรู้ความสัมพันธ์ของคน-สิ่งแวดล้อม-พลังงาน

0

SMmagazine-กัล์ฟ เอ็นเนอร์จี จัดซีเอสอาร์พัฒนาเยาวชน รวมพลเครือข่ายประธานนักเรียนกรุงเทพฯและปริมณฑล ทำกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ เรียนรู้ความสัมพันธ์ระหว่างคน สิ่งแวดล้อม และพลังงาน

ธนญ ตันติสุนทร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกิจการองค์กร บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด(มหาชน) กล่าวว่า กลุ่มบริษัทกัลฟ์ เห็นความสำคัญของกลุ่มเยาวชนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษา ซึ่งเป็นกลุ่มวัยรุ่นที่กำลังจะก้าวเข้าสู่การศึกษาในระดับอุดมศึกษา เป็นช่วงวัยที่เริ่มเผชิญกับความซับซ้อนของสังคมในหลากหลายมิติ จึงจัดตั้งโครงการ Gulf Growth Future ขึ้นมาเมื่อปี 2561 โดยเลือก “กลุ่มเครือข่ายประธานนักเรียนกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” ซึ่งถือเป็นกลุ่มเยาวชนที่มีภาวะความเป็นผู้นำสูง มีเครือข่ายการรวมกลุ่มที่เข้มแข็ง มุ่งทำกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ ให้เข้าร่วมโครงการนี้

 

กระบวนการค่าย Gulf Growth Future จะช่วยพัฒนาศักยภาพ ของผู้เข้าร่วมให้มีทักษะการคิดอย่างมีระบบ เน้นการทำงานเป็นทีม พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ และภาวะผู้นำ เรียนรู้ความสัมพันธ์ของคนในสังคมบนพื้นฐานของหลักเหตุผลและคุณธรรม พร้อมกับเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม และพลังงานไปพร้อมกัน

โดยการจัดค่ายครั้งนี้มีเครือข่ายประธานนักเรียนกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล จำนวน 30 คนที่เข้าร่วมกิจกรรม ระหว่างวันที่16-18 ตุลาคม 2562 ที่ ชื่นวาริน รีสอร์ท ตำบลชากผง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

สำหรับรูปแบบการทำกิจกรรมประกอบด้วยรักษ์โลกลดถุงพลาสติก เรียนรู้การทำถุงผ้าบาติก ถุงผ้ามัดย้อม เก็บขยะริมชายหาดแม่รำพึ่ง จังหวัดระยอง ระดมสมองเพื่อวิเคราะห์แหล่งที่มาของขยะที่พบ และร่วมกันเสนอแนะแนวทางการลดขยะประกวดชุดแฟนชีจากขยะเรียนรู้ประโยชน์จากขยะ

รวมทั้งมีการจัด  “Talk Show” สร้างแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตให้กับเด็กเยาวชน โดยสอดแทรกด้วยธรรมะที่เข้าใจง่าย จากศิลปิน นภพรชำนิ และอุ๋ย บุดดาเบลส รวมถึงเยี่ยมชมกระบวนการผลิตไฟฟ้า และมาตรการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของโรงไฟฟ้ากัลฟ์ตาสิทธิ์ 3-4

ติดตามข่าวธุรกิจและกลยุทธ์การตลาดได้ที่ นิตยสารเอสเอ็ม และ
www.smmagonline.com

Share.