บราเดอร์ ปลุกผู้ประกอบรับยุค “ดิจิทัล ดิสรัปชั่น” ในงานสัมมนา “พลิกวิกฤติสร้างเศรษฐกิจไทย Do or Die”

0

smmagonline – บริษัท บราเดอร์ คอมเมอร์เชี่ยล (ประเทศไทย) จำกัด ผู้สนับสนุนการจัดงานสัมมนา “พลิกวิกฤติสร้างเศรษฐกิจไทย Do or Die” จุดกระแสผู้ประกอบการไทยร่วมพลิกวิกฤติเป็นโอกาส พร้อมเผชิญกับความท้าทายและความเสี่ยงจากคลื่นเทคโนโลยีและธุรกิจดิจิทัล หรือดิจิทัล ดิสรัปชั่น ให้สามารถขับเคลื่อนธุรกิจท่ามกลางปัจจัยเสี่ยงของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีได้อย่างมีศักยภาพ

ภายในงานได้รับเกียรติจาก ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “พลิกวิกฤติสร้างเศรษฐกิจไทย : Do or Die” แนะผู้ประกอบการพัฒนาแผนธุรกิจให้สอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0 การสร้างดุลยภาพระหว่าง HI และ AI ผลักดันสังคมไทยก้าวสู่สังคมแบ่งปันองค์ความรู้ เพิ่มทักษะทางวิชาชีพอย่างชาญฉลาด พัฒนาเทคโนโลยีและคุณภาพงานบริการอย่างสอดคล้อง เพื่อความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจ

พร้อมเปิดเวที เสวนาใหญ่ในหัวข้อ “ผ่าสึนามิดิจิทัล สร้างโอกาสธุรกิจ” สะท้อนภาพเศรษฐกิจ ณ ปัจจุบัน ชี้ให้เห็นถึงปัญหา วิเคราะห์ภาพรวมตลาดสร้างความต่างเพื่อศักยภาพการแข่งขัน โดยอาศัยเทคโนโลยีเข้ามาเป็นหัวใจหลักเชิงกลยุทธ์ โดย 3 วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ นำโดย ธีรวุธ ศุภพันธุ์ภิญโญกรรมการผู้จัดการ บริษัท บราเดอร์คอมเมอร์เชี่ยล (ประเทศไทย) จำกัด, พชร อารยะการกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด ที่ปรึกษากลยุทธ์ ดิจิทัล ทรานส์ฟอร์ม และ ดร.อนุชิต อนุชิตานุกูล ประธานสายพัฒนาระบบงาน ช่องทางขายและผลิตภัณฑ์ ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)

พงษ์พันธ์ สุระวัฒน์เจริญ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการตลาด บริษัท บราเดอร์ คอมเมอร์เชี่ยล (ประเทศไทย) จำกัด

จากนั้นในช่วงบ่าย ได้ให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมงานในหัวข้อ “บิสิเนสโซลูชั่นฟอร์ทรานส์ฟอร์ม” โดย พงษ์พันธ์ สุระวัฒน์เจริญ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการตลาด บริษัท บราเดอร์ คอมเมอร์เชี่ยล (ประเทศไทย) จำกัด ที่แนะแนวทางการนำเทคโนโลยีไปปรับใช้สร้างประสบการณ์ใหม่แก่ลูกค้า ปรับปรุงกระบวนการทำงาน และสร้างพัฒนาโมเดลทางธุรกิจหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่ตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงจุดและถูกเวลา

ปิดท้ายด้วยการบรรยายสร้างพลังบวก “พายุเทคโนโลยีกับการเปลี่ยนแปลงธุรกิจ” โลกปั่นป่วนไม่เปลี่ยนคือแพ้ โดย ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ที่ชี้ให้เห็นถึงผลกระทบที่ธุรกิจได้รับในยุคดิจิทัล ดิสรัปชั่น ยุคแห่งการทำลายล้างเพื่อสร้างสิ่งใหม่ จุดพลังความคิดมองการแข่งขันทางธุรกิจจากปัจจุบันสู่อนาคต พร้อมมองให้รอบถึงความน่ากลัวของการแข่งขันเพื่อให้สามารถยืนเป็นหนึ่งได้อย่างมั่นคง ท่ามกลางผู้ประกอบการจากหลากหลายธุรกิจที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้อย่างคับคั่งนับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆ ที่บราเดอร์ สร้างสรรค์ขึ้น เพื่อการพัฒนาผู้ประกอบการไทยให้รู้รอบอย่างแท้จริง

ติดตามข่าวธุรกิจและกลยุทธ์การตลาดได้ที่ นิตยสารเอสเอ็ม และ
www.smmagonline.com

Share.

mother-day-2563-smmagonline