กลุ่มทรู จัดสัมมนา “ความมั่นคงไซเบอร์กับพลวัตอุตสาหกรรมโทรคมนาคมของไทย”

0

smmagonline – กลุ่มทรู ผู้นำโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลของไทย เตรียมพร้อมรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ จัดงานสัมมนา “ความมั่นคงไซเบอร์กับพลวัตอุตสาหกรรมโทรคมนาคมของไทย”

โดย วิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์ รองประธานคณะกรรมการบริหาร บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น เป็นประธานเปิดงานสัมมนา ที่จัดขึ้นเพื่อสร้างความตระหนักให้ผู้บริหารและพนักงานกลุ่มทรู รู้เท่าทันภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่มีเพิ่มมากขึ้นอย่างก้าวกระโดดในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงและเพิ่มความปลอดภัยทางไซเบอร์สำหรับองค์กร ลูกค้า ตลอดจนสังคมไทย โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วิษณุ ตัณฑวิรุฬห์ คณะกรรมการจัดหาคอมพิวเตอร์ของรัฐ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร บรรยายพิเศษเกี่ยวกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม กับภัยคุกคามทางไซเบอร์ในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับพ.ร.บ.ความมั่นคงทางไซเบอร์ ณ อาคารทรู ทาวเวอร์ ถ.รัชดาภิเษก

ติดตามข่าวธุรกิจและกลยุทธ์การตลาดได้ที่ นิตยสารเอสเอ็ม และ
www.smmagonline.com

Share.