กมธ.ดีอีเอส เชิญร่วมงานสัมมนา Cyber Security and Data Privacy 2020

0

smmagonline – ขอเชิญร่วมงานสัมมนา Cyber Security and Data Privacy 2020 ธุรกรรมปลอดภัย ประชาชนมั่นใจข้อมูลไม่รั่ว สร้างองค์ความรู้ เข้าใจหลักปฏิบัติ การปกป้องและรักษาสิทธิ์ข้อมูลส่วนบุคคล ภาคประชาชน สร้างความปลอดภัยธุรกรรมดิจิทัล ห้ามพลาด 2 ธค. ศกนี้ ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

คณะกรรมาธิการการสื่อสาร โทรคมนาคม และดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (กมธ.ดีอีเอส) สภาผู้แทนราษฎร ร่วมกับ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) สำนักงานคณะกรรมการการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) สมาคมส่งเสริมและพัฒนาความรู้เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคไทย และนิตยสาร CIO World & Business

เตรียมจัดกิจกรรมให้ความรู้ สร้างความตระหนักในการดูแลและปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลให้กับภาคประชาชน ที่สอดรับกับ พ.ร.บ.การรักษาความปลอดภัยมั่งคงไซเบอร์ พ.ศ.2562 และ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ด้วยงานสัมมนา “Cyber Security and Data Privacy 2020 ธุรกรรมปลอดภัย ประชาชนมั่นใจข้อมูลไม่รั่ว” ในวันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2562 เวลา 13:00 น. ถึง 17:00 น. ณ ห้องบอลรูม โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ

งานสัมมนาดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจและแนวปฏิบัติที่ถูกต้องในเรื่อง กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ให้แก่ผู้บริโภค ตลอดจนการสร้างความรู้เท่าทันให้ประชาชน เกี่ยวกับการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลในการทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ที่มีรูปแบบและกระบวนการทางเทคโนโลยีเก็บข้อมูลส่วนบุคคลสมัยใหม่

โดยเชิญนักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล และผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีในหลายอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้

ห้ามพลาดกับ KEYNOTE SPEAKERS 

  1. แนวปฏิบัติของผู้ประกอบการโทรคมนาคม กับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยคุณฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
  2. ธุรกิจประกันภัยกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
  3. แนวโน้มภัยคุกคามด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์โดยพันเอก ดร.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ รองประธานกรรมาธิการการสื่อสาร โทรคมนาคม และดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สภาผู้แทนราษฎร ประธานคณะอนุกรรมาธิการติดตามและตรวจสอบการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัลและความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และโฆษกพรรคภูมิใจไทย
  4. การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลจากภัยไซเบอร์โดยคุณศิริพรรณ อิสริยะพฤทธิ์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ สายระบบข้อสนเทศ ธนาคารแห่งประเทศไทย

DATA PRIVACY คำยืนยันจากภาครัฐและภาคธุรกิจ และร่วมเสวนา ในหัวข้อ “ไขข้อกังวลใจ ความเชื่อมั่นการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล คำยืนยันจากภาครัฐและภาคธุรกิจ” โดยผู้ร่วมเสวนาทรงคุณวุฒิ อาทิ ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ที่ปรึกษาด้าน Digital Transformation สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์, คุณวีระพงศ์ โก รองประธานอาวุโสฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท ลาซาด้า ประเทศไทย จำกัด, คุณไมเคิล เชน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บัซซี่บีส์ จำกัด และคุณอานนท์ วังวสุ นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย และ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ.กรุงเทพประกันภัย ที่จะมาพูดคุยถึงแนวทางการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลในแต่ละอุสาหกรรม

ลงทะเบียนร่วมงาน คลิก>>  Cyber Security and Data Privacy 2020 ธุรกรรมปลอดภัย ประชาชนมั่นใจข้อมูลไม่รั่ว

ฟรี!!! ไม่มีค่าใช้จ่าย  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศริญญา หมานระเด็น 089- 111 9681  Email: cioworld.magazine@gmail.com

ติดตามข่าวธุรกิจและกลยุทธ์การตลาดได้ที่ นิตยสารเอสเอ็ม และ
www.smmagonline.com

Share.