สิงห์ เอสเตท สนับสนุนเทศกาลหนังสั้น “โลกป่วย เราต้องเปลี่ยน 2563”

0

SMmagonline- บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) ร่วมงานแถลงข่าวการเปิดตัวเทศกาลหนังสั้น “โลกป่วย เราต้องเปลี่ยน2563” Changing Climate, Changing Lives (CCCL)Film Festival 2020 ซึ่งเป็นเทศกาลหนังสั้นครั้งแรกในประเทศไทยที่เกี่ยวกับปัญหาโลกร้อนโดยเฉพาะ

เทศกาลดังกล่าวจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะเยาวชน ได้มีโอกาสบอกเล่าเรื่องราวผ่านหนังสั้นเกี่ยวกับผลกระทบจากวิกฤตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีต่อชีวิตและชุมชนในประเทศไทย และผลักดันให้เกิดความร่วมมือจากทุกฝ่ายเพื่อรับมือกับวิกฤตโลกร้อน จัดโดยบุคลากรชั้นนำในวงการหนังสั้น เช่น ฮิวโก้ จุลจักร จักรพงษ์และ สนิทสุดา เอกชัยนักข่าวอาวุโส เป็นต้นโดยเทศกาล“โลกป่วย เราต้องเปลี่ยน 2563” จะจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนี้

ศิริธร ธำรงนาวาสวัสดิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์และการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า

“สิงห์ เอสเตท ร่วมเป็นผู้สนับสนุนโครงการนี้ เนื่องจากมีแนวคิดที่ตรงกับกลยุทธ์การพัฒนาอย่างยั่งยืนของเราที่มีเป้าหมายในการรักษาสมดุลในการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม โดยสร้างการรับรู้ถึงการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนเพื่อรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งในปี 2563 นี้ บริษัทฯ มีเป้าหมายในการลดผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจที่ก่อให้เกิดอุณหภูมิที่สูงขึ้น โดยนำมาตรการต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ในกระบวนการดำเนินงาน เช่น การลดคาร์บอน การจัดการขยะอย่างถูกวิธีเพื่อให้เหลือขยะไปสู่หลุมฝังกลบน้อยที่สุดรวมถึงการจัดกิจกรรมเพื่อรณรงค์และกระตุ้นจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อาทิ การจัดค่ายผู้นำเยาวชนและการจัดงานวิ่งเก็บขยะทะเล ซึ่งทาง สิงห์ เอสเตท ได้มีแผนในการจัดกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมเช่นนี้ต่อเนื่องตลอดปี”

ในเทศกาลหนังสั้น“โลกป่วย เราต้องเปลี่ยน 2563” จะมีการฉายหนังสั้นเรื่องพิเศษซึ่งถ่ายทำเนื้อหาบางส่วนจากค่ายผู้นำเยาวชนของสิงห์ เอสเตท เพื่อสะท้อนให้ประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวต่างชาติได้ตระหนักถึงความสำคัญของท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และการรักษาความสวยงามของสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการอยู่ร่วมกันกับชุมชนอย่างยั่งยืน

ติดตามข่าวธุรกิจและกลยุทธ์การตลาดที่ได้รับในนิตยสารและ
www.smmagonline.com

Share.