หรือเทสโก้ โสตัส ได้กลับสู่อ้อมกอดของซีพีมาก่อนนี้แล้ว

0

SMmagonline-ความเคลือบแคลงสงสัยต่อกรณีการเข้าซื้อกิจการเทสโก้ โลตัส (Tesco Lotus) ในประเทศไทยและมาเลเซียนั้น ยังมีหลายแง่มุม ประการหนึ่งคือ การควบรวมกิจการครั้งนี้จะเข้าข่ายการผูกขาดหรือมีอำนาจเหนือตลาดหรือไม่? รวมถึงภาระการกู้เต็มจำนวนของมูลค่าการซื้อจะมีผลกระทบต่อการทำกำไรของซีพีออลล์ (CPALL) ซึ่งเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯมากน้อยเพียงใด? แต่ที่น่าขบคิดมากขึ้นไปอีกคือ หรือว่าครั้งนี้เป็นเพียงการทำให้ผู้บริโภครับรู้อย่างเป็นทางการว่า เครือซีพีคือยังคงเป็นเจ้าของ เทสโก้ โลตัสตัวจริงมาแต่ไหนแต่ไร

ย้อนรอย ซีพี ในวังวน “เทสโก้ โลตัส”

“เทสโก้” (TESCO) เข้าลงทุนในไทยในฐานะบริษัทร่วมทุน เมื่อปี 2537  โดยเข้ามาซื้อกิจการโลตัส ในประเทศไทย ของบริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด ภายใต้การบริหารงานของเครือเจริญโภคภัณฑ์ (CP) 

เข้าสู่ปี 2541 หลังวิกฤติต้มยำกุ้ง กลุ่มเทสโก้ได้ซื้อหุ้นจากเครือซีพีด้วยมูลค่าประมาณ 365 ล้านเหรียญสหรัฐหรือราว 12,000 ล้านบาทในขณะนั้น อย่างไรก็ตามจากการเผยแพร่ของสำนักข่าวอิศราพบว่า เครือซีพียังคงเข้ามามีสัดส่วนการถือหุ้นในเทสโก้ โลตัสมาโดยตลอด

นับจากปี 2545 ยังมีสัดส่วนการถือหุ้นผ่านบริษัท ซี.พี.คอนซูเมอร์ โปรดักส์ จำกัด สลับกับบริษัท ซี.พี.เซเว่น อีเลฟเว่น จำกัด (บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ในปัจจุบัน)

กระทั่งในปี 2549 สำนักข่าวอิศราได้ตั้งข้อสังเกตว่าการถือหุ้นในเทสโก้ โลตัส ได้โยกมาอยู่ในนามบุคคลที่มีสายสัมพันธ์กับเครือ ซี.พี.เข้าเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในเทสโก้โลตัสมาโดยตลอด และได้กลายเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วน 60.15% นับจากปี 2558

ขณะเดียวกัน จะเห็นว่านับจากปี 2559 การเผยแพร่ข่าวสารของเทสโก้ โลตัส เป็นการสื่อสารด้วยผู้บริหารและตำแหน่งหน้าที่ เทสโก้ โลตัส แทนการใช้ออกมาให้ข่าวในนาม บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด

จากสัดส่วนการถือครองหุ้นที่มีการนำเสนอ จะเห็นว่าเครือซีพี นั้นได้ประกอบธุรกิจไฮเปอร์มาร์เก็ตมาตลอดกว่า 10 ปีที่ผ่านมาก่อนที่จะเข้าซื้อกิจการแม็คโคร (Makro) ขณะเดียวกันยังเท่ากับว่าได้ดำเนินธุรกิจร้านสะดวกซื้อถึง 2 แบรนด์ คือ เซเว่นอีเลฟเว่น (7-11) และเทสโก้ โลตัส เอ็กซเพรส ซึ่งผู้บริโภคส่วนใหญ่น่าจะเข้าใจว่าทั้งสองรายเป็นคู่แข่งขันกัน

ล่าสุด เครือซีพีเข้าถือหุ้นใน บริษัท เทสโก้ สโตร์ส (ประเทศไทย) จำกัด 86.9 % และโลตัส สโตร์ส ในมาเลเซีย 100%

ด้วยมูลค่าทั้งหมดของดีลนี้คือ 338,000 ล้านบาท โดยเป็นการเข้าซื้อผ่าน 3 บริษัท ได้แก่ ซี.พี. รีเทล โฮลดิ้ง 40%, บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) 40% และ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 20% นั้น อาจจะเป็นไปได้ว่าการเข้าซื้อกิจการของเทสโก้ โลตัสนี้ เป็นการเผยโฉมอย่างเป็นทางการต่อสาธารณะถึงการเป็นเจ้าของเทสโก้โลตัสตัวจริงของเครือซีพี หรือไม่

วัดใจ คณะกรรมการ“กขค.ตีความ “ผูกขาด”

สำหรับประเด็นการผูกขาดทางการค้านั้น ก่อนการประกาศเข้าซื้ออย่างเป็นทางการ คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (กขค.) จับตาการซื้อขายกิจการ “เทสโก้ โลตัส” ในประเทศไทย และชี้แจงว่ากลุ่มซีพีจะต้องดําเนินการขออนุญาต และต้องได้รับการอนุญาตจาก กขค.ก่อนจึงจะรวมธุรกิจได้

โดยการรวมธุรกิจตามพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 กําหนดแนวปฎิบัติไว้ 2 แนวทาง คือ

1.เมื่อรวมธุรกิจแล้ว อาจก่อให้เกิดการผูกขาดหรือเป็นผู้ประกอบธุรกิจ ซึ่งมีอํานาจเหนือตลาด หมายถึงมีส่วนแบ่งตลาดเกินร้อยละ 50 และมียอดเงินขายตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป หรือเป็นผู้ประกอบธุรกิจ 3 รายแรกในตลาดมีส่วนแบ่งตลาดรวมกันเกินร้อยละ 75 ต้องขออนุญาต จาก กขค. ก่อนและต้องได้รับการอนุญาตจึงจะทําการรวมธุรกิจได้

2.เมื่อมีการรวมธุรกิจแล้ว อาจก่อให้เกิดการแข่งขันลดลงอย่างมีนัยสําคัญ ต้องแจ้งให้ กขค. ทราบภายใน 7 วัน นับแต่วันที่รวมธุรกิจ โดย กขค.ได้กําหนดหลักเกณฑ์ไว้ว่า เป็นการรวมธุรกิจที่มียอดเงินขายในตลาดตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป และไม่ก่อให้เกิดการผูกขาด หรือเป็นผู้ประกอบธุรกิจซึ่งมีอํานาจเหนือตลาด

อย่างไรก็ตาม ในประเด็นนี้ ธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานอาวุโสเครือเจริญโภคภัณฑ์ ให้สัมภาษณ์พิเศษกับ THE STANDARD ในประเด็นการผูกขาดว่า

“แม็คโครคือค้าส่ง โลตัสคือค้าปลีก 7-Eleven คือร้านสะดวกซื้อ มันคือสามธุรกิจ ทั่วโลกจะไม่เอามารวมกันธุรกิจคนละแบบ ถ้าผมซื้อมาจะผูกขาดได้อย่างไร เพราะว่าตอนเทสโก้ซื้อจากผมไป ก็มีคู่แข่งอย่างบิ๊กซีอยู่ ถ้าผมไม่ซื้อตอนนี้ เขาก็แข่งกันอยู่ ถ้าผมซื้อก็คือคู่แข่งเดิม แทนที่จะอยู่มือในคนอังกฤษ ก็มาอยู่ในมือของคนไทย”

7-11+เทสโก้โลตัสเอ็กซ์เพรส รวมแล้วมีกี่สาขา

อย่างไรก็ตามมีการตั้งข้อสังเกตถึงการผูกขาดตามการพิจารณาเป็นรายเซ็กเม้นต์  ในส่วนไฮเปอร์มาร์เก็ตจะไม่เห็นส่วนทับซ้อน แต่ในในเซก็เม้นต์ร้านสะดวกซื้อ ซึ่งเป็นร้านค้าใกล้ชุมชนและไม่มุ่งเน้นในเรื่องราคาต่ำ น่าจะมีความสุ่มเสี่ยง เนื่องจากจำนวนสาขาเซเว่นอีเลฟเว่นในมือ ซีพี ออลล์ เมื่อผนวกรวมกับ โลตัส เอ็กซ์เพรส มีโอกาสเข้าข่ายถือครองตลาดเกิน 75% โดยเซเว่นอีเลฟเว่นมี 11,640 สาขา (ณ สิ้นสุดไตรมาส 3 ปี 2562) ขณะที่โลตัส เอ็กซ์เพรสมีประมาณ 1,600 สาขา รวม 13,240 สาขา ทั้งนี้ยังต้องรอการพิจารณาและฟังคำตอบคณะกรรมการ กขค.ถึงบทสรุปที่ชัดเจน

ปี

โครงสร้างการถือหุ้นและการเปลี่ยนแปลง

2536 ซี.พี. เซเว่นอีเลฟเว่น จำกัด ถือหุ้นใหญ่ในกิจการ “เทสโก้โลตัส” ด้วยจำนวน 99,993 หุ้น จากทั้งหมด 100,000 หุ้น
2541 เทสโก้ ซื้อหุ้นจากกลุ่มเครือซีพีเป็นมูลค่าประมาณ 365 ล้านเหรียญสหรัฐหรือราว12,000 ล้านบาท
2545 ผู้ถือหุ้นใหญ่ 3 รายประกอบด้วย

บริษัท เทสโก้ โฮลดิ้งส์ บี.วี. (Tesco Holdings B.V.) 689,998 หุ้น (ดัทช์)

บริษัท ซี.พี.คอนซูเมอร์ โปรดักส์ จำกัด 509,997 หุ้น

นายสุนทร อรุณานนท์ชัย 230,001 หุ้น

 2548 ผู้ถือหุ้นใหญ่ 3 ราย

1.บริษัท เทสโก้ สโตร์ส (ประเทศไทย) จำกัด 2,050 ล้านหุ้น

2.เทสโก้ โฮลดิ้งส์ บี.วี. หุ้น 1,334,999,996 หุ้น

3.บริษัท ซี.พี.เซเว่น อีเลฟเว่น จำกัด 5,000,000 หุ้น

2549 ผู้ถือหุ้น 2 ราย

บริษัท เทสโก้ โฮลดิ้งส์ บี.วี. 689,998 หุ้น (ดัทช์)

นางอุไรวรรณ กวักเพฑูรย์ 739,997 หุ้น (รับโอนมาจาก บริษัท ซี.พี.คอนซูเมอร์ โปรดักส์ จำกัด และ นายสุนทร อรุณานนท์ชัย)

2551 ผู้ถือหุ้นใหญ่ 3 ราย

1.บริษัท เทสโก้ โฮลดิ้งส์ บี.วี. (Tesco Holdings B.V.) 490,098 หุ้น (ดัทช์)

2. นางอุไรวรรณ กวักเพฑูรย์ 230,000 หุ้น

3.บริษัท ซี.พี.คอนซูเมอร์ โปรดักส์ จำกัด เข้าถือหุ้นอีกครั้ง 509,997 หุ้นรับโอนจาก นางอุไรวรรณ กวักเพฑูรย์

2552 ผู้ถือหุ้น 2 ราย

1.นางอุไรวรรณ กวักเพฑูรย์ ถือหุ้นใหญ่ 739,997 หุ้น (รับโอนมาจาก บริษัท ซี.พี.คอนซูเมอร์ โปรดักส์ จำกัด 509,997 หุ้น)

2.บริษัท เทสโก้ โฮลดิ้งส์ บี.วี. ถือหุ้นอันดับสอง จำนวน 490,099 หุ้น

2555 ผู้ถือหุ้น

1.บริษัท เทสโก้ สโตร์ส(ประเทศไทย)จำกัด ถือหุ้นใหญ่รายเดียว จำนวน 513,749,999 หุ้น

2558 ผู้ถือหุ้นใหญ่ 3 ราย

1.เทสโก้ โฮลดิ้งส์ ลิมิเต็ด 490,101 หุ้น(อังกฤษ)รับโอนจากบริษัท เทสโก้ โฮลดิ้งส์ บี.วี. (Tesco Holdings B.V.) (ดัทช์)

2.นางอุไรวรรณ กวักเพฑูรย์ 739,998 หุ้น (60.15%)

3.นายสมพงษ์ รุ่งนิรัติศัย 1 หุ้น

2558 วันที่ 9 เมษายน

1.นายสุนทร อรุณานนท์ชัย ถือหุ้น 60.15% รับโอนมาจากนางอุไรวรรณ กวักเพฑูรย์

2.เทสโก้ โฮลดิ้งส์ ลิมิเต็ด ถือหุ้น 490,101 หุ้น (39.84%)

ที่มา : สำนักข่าวอิศรา

หมายเหตุ : นางอุไรวรรณ กวักเพฑูรย์ เป็นเจ้าของธุรกิจเครื่องเขียนเครื่องใช้สำนักงานชื่อ บริษัท เค.เอ็ม.อุตสาหกรรมเครื่องเขียน จำกัด จดทะเบียนวันที่ 29 กันยายน 2532 ทุนปัจจุบัน 80 ล้านบาท ที่ตั้งเลขที่ 951 ถนนเทพารักษ์ กม.22 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ และเป็นกรรมการอีก 8 บริษัท ขณะที่ในเครือมีทั้งสิ้น 19 บริษัท

ในจำนวนนี้ 1 บริษัท ที่ นางอุไรวรรณ เป็นกรรมการ ชื่อ บริษัท ไฟว์สตาร์ ฮอสพิทอลลิตี้ จำกัด ประกอบธุรกิจ ให้เช่าบ้านพักพร้อมสิ่งปลูกสร้าง จดทะเบียนเมื่อ 23 สิงหาคม 2545 ที่ตั้งเลขที่ 302 อาคารเอส แอนด์ เอ ชั้น 2 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ มี บริษัท ทิพมาศ จำกัด (ประกอบธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์และดำเนินการทางธุรกิจการลงทุนในหลักทรัพย์) ของนายสุนทร อรุณานนท์ชัย ถือหุ้นใหญ่

นายสุนทร อรุณานนท์ชัย เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ให้กลุ่มซี.พี. เป็นกรรมการ บริษัท ทรู มูฟ จำกัด บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บริษัท น้ำตาลราชบุรี จำกัด บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) บริษัท กรุงเทพอินเตอร์เทเลเทค จำกัด (มหาชน) บริษัท เทสโก้ สโตร์ส (ประเทศไทย) จำกัด

ติดตามข่าวการตลาดและธุรกิจเพิ่มเติม คลิก

 

 

 

Share.

mother-day-2563-smmagonline