โซลาร์ ดี ร่วมกับ ไทยยูเนี่ยน บริจาคแผงโซลาร์เซลล์ให้ รร.วัดเขายี่สาร

0

SMmagonline- โซลาร์ ดี คอร์ปอเรชัน จำกัด ร่วมกับ บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ร่วมบริจาคแผงโซลาร์เซลล์ให้โรงเรียนวัดเขายี่สาร (ประมุขเวชกิจ) จ.สมุทรสาคร เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคให้กับโรงเรียนและส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน

ปัจจุบันพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นพลังงานสะอาด และเป็นทางเลือกที่หลายภาคส่วนให้ความสนใจต่อประสิทธิภาพในการผลิตไฟและเสถียรภาพของแผงโซลาร์ บริษัท โซลาร์ดี คอร์ปอเรชัน จำกัด ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของพลังงานสะอาดที่มีบทบาทต่อการศึกษาไทยจึงร่วมกับบริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เพื่อบริจาคแผงโซลาร์เซลล์และติดตั้งให้แก่โรงเรียนวัดเขายี่สารกำลังผลิต 3.25 กิโลวัตต์

โซลาร์ดี

โรงเรียนวัดเขายี่สาร เป็นหนึ่งในโรงเรียนภายใต้โครงการ Thailand’s CONNEXT ED (ไทยแลนด์ คอนเนค เอ็ด) หรือ โครงการสานอนาคตการศึกษา ซึ่งเป็นโครงการระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและภาคเอกชนเพื่อลดความเหลื่อล้ำในสังคมและเพิ่มศักยภาพให้แก่นักเรียนในสังกัดโรงเรียนของภาครัฐ

ทางโรงเรียนวัดเขายี่สาร (ประมุขเวชกิจ) มีความต้องการที่จะพัฒนาทั้งการเพิ่มบุคลากรและเพิ่มกิจกรรมการเรียนการสอนให้แก่นักเรียน จึงเสนอขอรับการช่วยเหลือทางด้านการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ บริษัทโซลาร์ ดี คอร์ปอเรชัน จำกัด ผู้จัดจำหน่ายและติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าบนหลังคาแบบครบวงจรจึงมีความยินดีที่จะช่วยเหลือทางด้านอุปกรณ์และการติดตั้ง โดยมีบริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ประสานงาน

โซลาร์ดี

สัมฤทธิ์ สิทธิวรานุวงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โซลาร์ ดี คอร์ปอเรชัน จำกัด กล่าวว่า

“ทางโรงเรียนมีข้อจำกัดทางด้านสาธารณูประโภคจึงทำให้ไม่สามารถทำการจัดการภายในได้อย่างเต็มที่ เราจึงเห็นความสามารถที่จะช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานในระยะยาว และคิดว่าทางโรงเรียนยังสามารถสอนนักเรียนเกี่ยวกับพลังงานทางเลือกจากโซลาร์เซลล์ได้อีกด้วย”

วรรัตน์ เลิศอนันต์ตระกูล ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า

“เราร่วมกับบริษัทโซลาร์ ดี คอร์ปอเรชัน จำกัด เพราะเราเชื่อว่าพลังงานแสงอาทิตย์จะช่วยพัฒนาโรงเรียนได้เป็นอย่างมาก เพราะนอกจากจะช่วยลดค่าใช้จ่ายแล้ว โรงเรียนยังสามารถสอนนักเรียนจากการนำไปใช้จริงของแผงโซลาร์เซลล์อีกด้วย การใช้พลังงานสะอาดมีส่วนช่วยรักษาทรัพยากรธรรมชาติได้เป็นอย่างดี”

ทางด้าน เดชา บุญชู ผู้อำนวยการของโรงเรียนวัดเขายี่สาร (ประมุขเวชกิจ) ยังเสริมอีกว่า

“ตอนนี้ทางโรงเรียนสามารถลดค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค และนำไปจ้างบุคลากรหรือนำไปเพิ่มอุปกรณ์การเรียนการสอนให้แก่นักเรียนได้ ทางโรงเรียนรู้สึกขอบคุณทั้ง 2 บริษัทเป็นอย่างมากที่ช่วยให้เรามีการพัฒนาระยะยาว” ผู้อำนวยการยังเสริมอีกว่าได้แนะนำให้โรงเรียนอื่นในโครงการ Thai CONNEXT ED ให้หันมาศึกษาการใช้พลังงานสะอาดอย่างจริงจังและสามารถมาดูงานจากโครงการดังกล่าวของโรงเรียนวัดเขาวัดยี่สารได้อีกด้วย

โครงการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ให้กับโรงเรียนวัดเขายี่สาร (ประมุขเวชกิจ) ชี้ให้เห็นถึงความสนใจต่อการใช้พลังงานทางเลือกและความพยายามที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของการใช้ไฟฟ้าโดยการพึ่งพาตนเองมากขึ้น ทางผู้บริหารทั้ง 2 บริษัทพร้อมที่จะช่วยผลักดันการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเพื่อการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

ติดตามข่าวการตลาดและข่าวธุรกิจเพิ่มเติม คลิก

Share.