เช็คด่วน! 10 อาชีพทำงานระยะไกลรายได้สูง

0

SMmagonline-อาชีพทำงานระยะไกล เกิดจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ทำให้เกิดรูปแบบการทำงานใหม่ๆ มีประสิทธิภาพไม่แพ้นั่งทำงานในออฟฟิศ แต่สามารถเข้าถึงงาน และข้อมูลที่ต้องการได้ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต และเครื่องมือสื่อสารหลายชนิดที่มีอยู่ แล้วรู้ไม่ว่า 10 อาชีพทำงานระยะไกลอะไรที่ทำรายได้สูงสุด

แน่นอนว่า การเกิดโรคระบาดจากไวรัสโคโรน่า ยิ่งเป็นตัวเร่งให้เข้าสู่การทำงานระยะทางไกลเพิ่มมากขึ้น จากที่ก่อนหน้านี้ ตัวเลขจาก GlobalWorkplaceAnalytics.com ระบุว่า พนักงาน 4.7 ล้านคนในสหรัฐอเมริกา (3.4% ของแรงงาน) ตอนนี้ทำงานจากที่บ้านอย่างน้อยครึ่งหนึ่ง นอกจากนี้นายจ้างในสหรัฐอเมริกาอีก 40% เสนอตัวเลือกสถานที่ทำงานที่ยืดหยุ่นกว่าที่เคยทำในปี 2014 และหลายคนก็เริ่มเห็นด้วยกับการทำงานลักษณะนี้เพราะไม่ต้องตื่นเช้าไปเจอกับชั่วโมงเร่งด่วนที่แสนจะแออัด

Top-10-Highest-Paying-Remote-Jobs

ลองไปดูกันว่า 10 อาชีพทำงานระยะไกลรายได้สูงนั้น มีอะไรบ้าง 

1.จิตแพทย์

เงินเดือนโดยประมาณ: $ 180,000 – $ 290,000

บอกได้ว่า อาชีพนี้เป็นที่ต้องการสูงสุดในปัจจุบัน  และยิ่งเห็นได้ชัดในช่วงภาวะการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า  จากอดีตที่หลายคนไม่กล้าจะพบจิตแพทย์ เพราะอายและมีความกลัวถูกหาว่าเป็นโรคประสาท แต่ปัจจุบันมีการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อกำจัดช่องโหว่ตรงนี้ ในรูปแบบของ ให้คำปรึกษาผ่านทางวีดีโอ  มีแผนให้คำแนะนำที่เป็นระบบ   จึงมาตอบโจทย์ในด้านจิตใจที่อ่อนล้า  และบำบัดความเครียดที่เกิดขึ้นในทุกวันได้

2.ผู้จัดการขายทั่วประเทศ

เงินเดือนโดยประมาณ: $125,000 – $200,000

พวกเขามีจำนวนเงินมากมายกับยอดขายที่ต้องจัดการ  ดังนั้นตำแหน่งที่เกี่ยวกับการบริหารงาน การขายจึงยิ่งสำคัญ    เพราะว่ามีหน้าที่รับผิดชอบต่อความคาดหวังของรายได้จากนายจ้าง  สามารถสนับสนุนการทำงานในด้านต่างๆ ให้กับลูกค้า  รวมไปถึงการรักษาระดับยอดการสั่งซื้อให้ดีที่สุด พร้อมทั้ง ทำให้ลูกค้าพึงพอใจจนสั่งซื้อต่อได้  และแน่นอนว่า สามารถทำทุกอย่างด้วยความสะดวกสบายในสำนักงานที่บ้านได้ เช่นเดียวกับ เซลล์มืออาชีพจำนวนมากที่ต้องออกไปทำงาน หาลูกค้าข้างนอกอยู่แล้ว 

3.วิศวกรซอฟต์แวร์ระดับซีเนียร์

เงินเดือนโดยประมาณ: $125,000 – $ 175,000

สำหรับยุคนี้มีความสำคัญมาก เพราะองค์กรส่วนใหญ่ใช้เทคโนโลยีในการทำงานกันอย่างแพร่หลาย และพนักงานที่ทำงานทางไกล โดยเฉพาะวิศวกรรมซอฟแวร์ ที่ต้องดูแล จัดเก็บข้อมูล พัฒนา ออกแบบทำงานร่วมกับทีมพัฒนาซอฟต์แวร์  ต้องใช้ทักษะความเป็นผู้นำและการสื่อสารจึงมีความสำคัญ เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในองค์กรที่จะส่งผลต่อความเสียหาย

4.ตัวควบคุมองค์กร

เงินเดือนโดยประมาณ: $ 125,000 – $ 150,000

ตัวควบคุมองค์กร (บางครั้งเรียกว่า “หัวหน้าเจ้าหน้าที่การเงิน” หรือ CFOs) เป็นผู้บริหารระดับสูงที่รับผิดชอบกิจกรรมทางการเงินขององค์กร สามารถทำงานนอกสถานที่หรือทำงานทางไกลได้   ทั้งยังคอยควบคุม กำหนดนโยบายทางการเงิน ติดตามนโยบายและขั้นตอนต่างๆ ซึ่งมีผลต่อผลประกอบการ กำไรและความสำเร็จของบริษัทโดยตรง 

5.ผู้อำนวยการด้านการแพทย์

เงินเดือนโดยประมาณ: $ 130,000 – $140,000

ผู้อำนวยการด้านการแพทย์สามารถทำงานนอกสถานที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นกัน โดยมักจะทำงานใน บริษัทด้านการดูแลสุขภาพหรือ บริษัท ขนาดใหญ่ที่ลงทุนด้านนี้  หรือในส่วนด้านการบริหาร อย่าง คอยนำทีมจัดการด้านการดูแลสุขภาพเฉพาะด้าน อย่าง บ้านพักคนชราหรือโรงพยาบาล แต่จะมาประจำที่ออฟฟิศเฉพาะเวลาร่วมประชุมทีมวางแผนกลยุทธ์   โดยทั่วไปตำแหน่งนี้จะต้องได้รับการรับรองจากคณะกรรมการและใบปริญญาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการดูแลสุขภาพ

6.นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล

เงินเดือนโดยประมาณ:: $115,000 – $135,000

เทคโนโลยี ทำให้การทำงานจากระยะไกลเป็นเรื่องธรรมดา  องค์กรไหนมีผู้เชี่ยวชาญที่คอย วิเคราะห์ จัดการข้อมูลได้มีประสิทธิภาพ องค์กรนั้นย่อมได้เปรียบเสมอ ซึ่งอาชีพนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลจะทำงานที่บ้านและคอมพิวเตอร์  และจัดการกับ Big Data  อย่างไรก็ตาม   นักวิเคราะห์ข้อมูลจำเป็นต้องสร้างสมดุลระหว่างองค์ประกอบทางเทคนิคและที่ไม่ใช่ด้านเทคนิค    มีการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์และ เรียนรู้วิธีการทำงานกับข้อมูลดิบทางด้านเทคนิคแล้วสามารถ วิเคราะห์เพื่อถอดรหัสความหมายของข้อมูลและวิธีที่บริษัทจะนำไปใช้เพื่อสร้างกลยุทธ์ที่ทำกำไรให้ธุรกิจต่อไป

7.ผู้จัดการความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ

เงินเดือนโดยประมาณ : $110,000 – $130,000

ระบบถูกเจาะ ข้อมูลถูกขโมย  รวมไปถึงการฉ้อโกงในรูปแบบต่างๆ ที่ซับซ้อนขึ้นในปัจจุบัน  ทำให้ผู้เชี่ยวชาญ IT สาย Security จึงเป็นที่ต้องการในตลาดแรงงานเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะ ผู้จัดการความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ โดยตัวหน้าที่แล้ว สามารถทำงานระยะไกลได้ แต่ต้องสามารถรับมือและเข้าใจเกี่ยวกับ เทคโนโลยี   จัดการกลยุทธ์ความปลอดภัยด้านข้อมูลของบริษัท ทดสอบความแข็งแกร่งของระบบ ป้องกันการละเมิดที่อาจเกิดขึ้นและดำเนินการประเมินความเสี่ยงกับข้อมูลของบริษัทในทุกรูปแบบ

8. นักคณิตศาสตร์ประกันภัย  

เงินเดือนโดยประมาณ : $100,000 – $125,000

หรือที่รู้จักกันในชื่อว่า นักคณิตศาสตร์ประกันภัย   มีหลายส่วน และมักจะทำงานภาคประกันภัย สามารถทำงานทางไกลได้เช่นกัน    พวกเขาใช้แบบจำลองทางสถิติเพื่อคำนวณความเป็นไปได้และความเสี่ยงทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับนโยบายการประกัน  แล้วสร้างนโยบายการประกันที่แม่นยำสำหรับลูกค้ารายบุคคลและลูกค้าขององค์กรเพื่อให้ได้ราคาที่เหมาะสม ทั้งจากความพอใจของลูกค้า ตัวแทน นายหน้า   และอาจมีส่วนร่วมในการทบทวนและวิเคราะห์เหตุการณ์ที่มีราคาสูงซึ่งเชื่อมโยงกับภัยพิบัติทางธรรมชาติเช่นพายุเฮอริเคนพายุหิมะ น้ำท่วม  ภัยแล้ง  แผ่นดินไหว

9. ทนายความ

เงินเดือนโดยประมาณ :  มากกว่า $100,000 ขึ้นไป

จริงอยู่ที่ นักกฎหมายหลายคนต้องปรากฏตัวในศาลและต้องพบกับลูกความและคู่ค้าใด ๆ ในแบบตัวต่อตัว แต่ไม่มีเหตุผลใด ที่ทนายความจะไม่สามารถทำธุรกิจหรือดำเนินเรื่องต่างๆ ที่บ้านได้

เพราะขึ้นอยู่กับตัวบทกฎหมาย ตัวอย่างเช่นทนายความที่ทำเรื่องกฎหมายภาษีหรือกฎหมายสิทธิบัตรอาจต้องใช้เวลาอยู่ที่สำนักงาน ประชุมกลยุทธ์กับเพื่อนร่วมงาน เป็นส่วนใหญ่  แต่ถ้าเป็นทนายความเกี่ยวกับอาญา ทำร้ายร่างกาย ฟ้องหย่าก็สามารถทำงานได้จากที่บ้านตราบใดที่ทนายความนั้นมีสำนักงานที่สะดวกสบายเหมาะจะพบปะกับลูกความโดยเฉพาะ

10.  นักเขียน / ผู้ผลิตคอนเท้นต์

เงินเดือนโดยประมาณ: $ 50,000 – $ 100,000

บริษัท ขนาดใหญ่โดยเฉพาะเอเจนซี่โฆษณาและเอเจนซี่ด้านการตลาดมักจะไว้วางใจ ก็อปปี้ไรต์เตอร์ และผู้ผลิตคอนเท้นต์ เพื่อเขียน บทความ ก็อปปี้ให้ลูกค้า ไม่ว่าจะเป็น บล็อกจดหมายข่าว  เสิร์ชเอ็นจิน โครงการ ghostwriting

ที่มา : www.thestreet.com

อ่านข่าวธุรกิจและการตลาดเพิ่มเติม คลิก

Share.