ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ ยึดพันธกิจ We Promise เดินหน้าบรรเทาทุกข์ทั้งคน-ช้าง-ป่า

0

 SMmagonline – (WP) สานต่อพันธกิจ “We Promise” เดินหน้ากิจกรรมเพื่อสังคม ภายใต้สถานการณ์อันยากลำบากของวิกฤติโควิด-19 และปัญหาไฟป่าทางภาคเหนือ เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นในทุกด้านให้กับ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมไทย เพื่อสร้างการจดจำในฐานะองค์กรที่สามารถพึ่งพาได้สำหรับคนไทยต่อไปอย่างยั่งยืน

ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ ธุรกิจจัดจำหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ภายใต้แบรนด์เวิลด์แก๊ส แบรนด์แก๊สหุงต้ม ซึ่งมีคำมั่นสัญญาภายใต้แนวคิด  “We Promise” ในการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมชุมชน สิ่งแวดล้อม ผู้ที่มีส่วนได้เสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัททุกฝ่ายอย่างจริงจัง

WP-ceo-smmagonline

ด้วยความมุ่งมั่นในการเป็นแบรนด์ที่น่าเชื่อถือ และสามารถพึ่งพาได้ให้กับคนไทยต่อไปอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ยากลำบากของสถานการณ์โควิด-19 นี้ ชมกมล พุ่มพันธุ์ม่วง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ทำให้บริษัทสานต่อพันธกิจ We Promise สร้างกิจกรรมเพื่อสังคมในรูปแบบที่แตกต่างและหลากหลายตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา

WP We promise Wonder- Food-smmagonline

เริ่มตั้งแต่การจับมือกับวันเดอร์ ฟู้ด คอมปานี ส่งอาหารสตรีทฟู้ดเพื่อสุขภาพโดย “เชฟแอนดี้” ไปสนับสนุนและเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลรัฐ

ตามด้วยการสนับสนุนอุปกรณ์และเครื่องมือในการลาดตระเวนและเฝ้าระวังไฟป่า ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ที่ต้องเผชิญกับไฟป่าในแนวหน้า ที่จังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงการร่วมมือกับกลุ่มพันธมิตรเพื่อมอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบปัญหาในช่วงโควิด รวมถึงการมอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือชุมชนรอบคลังก๊าซและชุมชนรอบโรงบรรจุตลอดจนการช่วยรับซื้อผลิตผลทางการเกษตรจากกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดขอนแก่นที่ได้รับความเดือดร้อน

WP We promise-smmagonline

บริษัทฯ ยังร่วมมือกับกลุ่มพันธมิตร จัดถุงยังชีพเพื่อมอบเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 10,000 ชุด เพื่อเป็นการส่งความช่วยเหลือฉุกเฉินให้กับผู้ที่กำลังยากลำบาก ที่ต้องตกงาน ขายของไม่ได้ ขาดรายได้ ให้ได้อิ่มท้องและผ่านพ้นช่วงเวลาวิกฤติครั้งนี้ไปให้ได้ โดยในขณะเดียวกัน ด้วยความใส่ใจในคุณภาพชีวิตของคนใกล้ตัว อย่างชาวชุมชนรอบคลังและชุมชนรอบโรงบรรจุก๊าซ ทางบริษัทฯ จึงได้จัดชุดถุงยังชีพซึ่งประกอบด้วย ข้าวสารอาหารแห้ง หน้ากากอนามัยและแอลกอฮอล์ เพื่อส่งความช่วยเหลือให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19

พร้อมกันนี้ ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ ได้ส่งมอบความช่วยเหลือแก่กลุ่มเกษตรกรชุมชนในพื้นที่รอบคลังก๊าซ “กลุ่มข้าวกล้องอินทรีย์” ในการรับซื้อผลิตผลทางการเกษตร เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการถูกยกเลิกคำสั่งซื้อมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้สีทองจากต่างประเทศจำนวน 2 ตัน โดยมีการส่งมอบมะม่วงจำนวนหนึ่ง ให้แก่กลุ่มลูกค้าผู้ทรงเกียรติของบริษัทฯเพื่อแสดงออกถึงความห่วงใยในสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และนำมะม่วงในบางส่วนส่งมอบให้แก่รายการ เรื่องเล่าเช้านี้ ภายใต้โครงการ เรื่องเล่าแบ่งปัน ซึ่งเป็นสื่อกลางนำอาหาร เครื่องดื่ม ไปแจกจ่ายในชุมชนต่าง ๆ ต่อไป

อีกทั้ง ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ ได้สานต่อการสนับสนุนดูแลช้าง ณ “ศูนย์อนุรักษ์ช้างกาญจนบุรี” หรือ “บ้านช.ช้างชรา” จังหวัดกาญจนบุรี  ซึ่งเป็นโครงการที่เกิดขึ้นเพื่อแก้ปัญหาช้างเร่ร่อนช้างบาดเจ็บ พิการ และปลดระวาง เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มช้างเหล่านี้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

WP We promise-smmagonline

ในครั้งนี้บ้านช.ช้างชรา ได้รับผลกระทบจากจำนวนนักท่องเที่ยวลดลงทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 อีกทั้งยังได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศ ทำให้ขาดแคลนน้ำสำหรับใช้ในแปลงพืชอาหารช้าง ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จึงให้การสนับสนุนการจัดทำระบบน้ำเพื่อสูบน้ำจากแม่น้ำแควใหญ่เพื่อใช้ในแปลงพืชอาหารช้าง อันได้แก่ เครื่องสูบน้ำ ปั๊มน้ำ ท่อน้ำและวัสดุอุปกรณ์ต่อท่อ และถังเก็บน้ำขนาด 8,000 ลิตร จำนวน 2 ถัง เพื่อสนับสนุนให้ช้างเหล่านี้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในระยะยาว

“ทั้งหมดนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นที่เราจะสานต่ออย่างไม่มีวันหยุดนิ่งเพื่อสร้างรอยยิ้มให้กับคนไทยต่อไป ไม่ว่าเรากำลังจะเผชิญหน้ากับสถานการณ์ที่ยากลำบากของการแพร่ระบาดของโควิด-19 หรือไม่ หากเรายังพอมีกำลังในการช่วยเหลือคนไทย ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ก็พร้อมที่จะช่วยเหลือและอยู่เคียงข้างคนไทยต่อไป” ชมกมล กล่าวสรุป

ติดตามข่าวการตลาดและข่าวธุรกิจเพิ่มเติม คลิก

Share.