บ้านปูฯ ส่งมอบหน้ากากผ้าให้ครูและนักเรียนในพื้นที่ห่างไกล

0

SMmagonline – บ้านปู ดูแล เด็กนักเรียน-ครู ในโรงเรียนพื้นที่ห่างไกลต่อเนื่อง ส่งหน้ากากอนาัยแบบผ้าป้องกันโควิด-19 ช่วงเปิดเรียนเสริมมาตรการป้องกันเข้มจากภาครัฐ

banpu-smmagonline

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) เล็งเห็นถึงความเสี่ยงในช่วงเปิดภาคเรียน โดยเฉพาะการป้องกันครูและนักเรียนจากความเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโควิด-19 แม้จะมีมาตรการป้องกันจากภาครัฐที่เข้มข้นก็ตาม จึงจัดส่งหน้ากากอนามัยแบบผ้าคุณภาพดีจำนวนเกือบ 40,000 ชิ้น มูลค่ารวมกว่า 720,000 บาท ไปยังโรงเรียน 151 แห่งทั่วประเทศ

Connext ED_banpu-smmagonline

เด็กจากโรงเรียนบ้านโนนทันวิทยา

ประกอบด้วย โรงเรียนในภาคเหนือที่อยู่ในโครงการสนับสนุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โรงเรียนในโครงการสานอนาคตการศึกษา (CONNEXT ED) ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนที่บ้านปูฯ ให้ความช่วยเหลือจากเหตุการณ์พายุปาบึก เมื่อปี 2562 ในจังหวัดนครศรีธรรมราช และโรงเรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

banpu-smmagonline (2)

โรงเรียนบ้านตลาดนัดคลองขุด

โดยโรงเรียนเหล่านี้ล้วนได้รับการสนับสนุนด้านการศึกษาจากบริษัทฯ มาอย่างต่อเนื่อง ส่วนการมอบหน้ากากอนามัยแบบผ้านี้เป็นการสนับสนุนให้ทั้งนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเหล่านี้ มีความปลอดภัยและสามารถดำเนินการเรียนการสอนไปได้อย่างราบรื่น

ติดตามข่าวการตลาดและข่าวธุรกิจเพิ่มเติม คลิก

Share.