ราช กรุ๊ป  จับมือกลุ่ม Geleximco ขยายฐานธุรกิจในเวียดนาม

0

SMmagonline – บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) โดย บริษัทอาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชั่น จำกัด (“RHIS”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ลงนามสัญญาหุ้นส่วนกับ Geleximco Group Joint Stock Company (“Geleximco”) เพื่อเข้าลงทุนในกองทุน ABEIF กองทุนที่มุ่งเน้นการลงทุนในธุรกิจพลังงานและโครงสร้างพื้นฐานในเวียดนามโดย RHIS จะถือหุ้นในกองทุน ABEIF 49% มูลค่าการลงทุน 78.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (ประมาณ 2,500 ล้านบาท) ขณะที่ Geleximco ถือหุ้น 51%

กิจจา ศรีพัฑฒางกุระ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า Geleximco เป็นกลุ่มบริษัทอุตสาหกรรมรายใหญ่ของเวียดนาม ที่ดำเนินธุรกิจแกนหลักที่มีความหลากหลายครอบคลุมด้านพลังงาน สาธารณูปโภคพื้นฐาน อุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์ การเงิน การค้าและการบริการ จึงถือว่าเป็นพันธมิตรท้องถิ่นที่แข็งแกร่งซึ่งจะช่วยเสริมหนุนบริษัทฯ ในก้าวย่างสำคัญอีกก้าวหนึ่งในการขยายฐานการลงทุนใหม่ในประเทศเวียดนามที่มีศักยภาพการเติบโตสูง

โดยมีกองทุน ABEIF เป็นกลไกเชิงกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนเป้าหมายการลงทุนของบริษัทฯ ในโครงการด้านพลังงานและสาธารณูปโภคพื้นฐาน ตอบสนองการเติบโตของบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพปัจจุบันกองทุน An Binh Energy and Infrastructure Fund (“ABEIF”) ลงทุนและพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงฟอสซิลและโครงการพลังงานทดแทนรวม 4 โครงการ มีกำลังการผลิตรวม 2,620 เมกะวัตต์ และ1ใน 4 โครงการนี้มีขนาดกำลังการผลิต 620 เมกะวัตต์ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเวียดนามเป็นโครงการที่ก่อสร้างแล้วเสร็จและเดินเครื่องเชิงพาณิชย์แล้ว

“บริษัทฯ ยินดีอย่างยิ่งกับความสำเร็จในครั้งนี้ ซึ่งมีนัยสำคัญในการเริ่มต้นการผสานศักยภาพและผนึกความแข็งแกร่งกับพันธมิตรใหม่อย่าง Geleximco Group ร่วมกันพัฒนาธุรกิจในเวียดนาม ตามทิศทางและเป้าหมายที่สอดคล้องกันอันได้แก่ ธุรกิจที่สร้างความมั่นคงด้านพลังงาน  ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจของเวียดนามให้เจริญเติบโตและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น  อีกทั้งรัฐบาลเวียดนามมีเป้าหมายที่จะพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเป็น 130 กิกะวัตต์ ภายในปี 2573 จากปัจจุบันที่ 54 กิกะวัตต์บริษัทฯ จึงมีความเชื่อมั่นว่า เศรษฐกิจของเวียดนามจะยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง” กิจจา กล่าว

กองทุน An Binh Energy and Infrastructure Fund (“ABEIF”)

เป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2560 โดยผ่านความเห็นชอบของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เวียดนาม มุ่งเน้นการลงทุนในธุรกิจพลังงาน สาธารณูปโภคพื้นฐาน และอสังหาริมทรัพย์เป็นหลัก  สินทรัพย์ของกองทุนในปัจจุบันประกอบด้วย

  • โครงการโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงถ่านหินแอนทราไซด์Thang Long ขนาด 620 เมกะวัตต์ เดินเครื่องเชิงพาณิชย์แล้ว ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศ
  • โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินขนาด 650 เมกะวัตต์ อยู่ระหว่างการพัฒนาโครงการ ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศ
  • โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินขนาด 1,200 เมกะวัตต์ อยู่ระหว่างการเริ่มพัฒนาโครงการ ตั้งอยู่ทางตอนกลางของประเทศ
  • โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาด 150 เมกะวัตต์ อยู่ระหว่างการเริ่มพัฒนาโครงการ ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศ

ติดตามข่าวการตลาดและข่าวธุรกิจเพิ่มเติม คลิก

Share.