NIA โชว์สุดยอดสตาร์ทอัพไทยแลนด์ลีคแห่งปี 63

0

SMmagonline : สำนักงานนวัตกรรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA ประกาศสุดยอดสตาร์ทอัพไทยแลนด์ลีคแห่งปี 2563 ระดับมหาวิทยาลัย หลังเปิดมิติใหม่แห่งการ Pitch ธุรกิจสตาร์ทอัพ ให้นิสิตนักศึกษาทั่วประเทศกว่า 400 ทีม ร่วมประชันไอเดียในการประกวดแข่งขัน Pitching STARTUP THAILAND League 2020 ระดับประเทศ ผ่านระบบ Zoom รับกระแส New Normal

นักรบใหม่ทางเศรษฐกิจ

ปริวรรต วงษ์สำราญ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ หรือ NIA กล่าวว่า โครงการ STARTUP Thailand เริ่มต้นในปี 2559 เกิดขึ้นตามที่รัฐบาลมีนโยบายปรับโครงสร้างระบบเศรษฐกิจของประเทศ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้น หรือ Startup ให้เป็นนักรบใหม่ทางเศรษฐกิจ

NIA

ปริวรรต วงษ์สำราญ

ทั้งนี้ เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนประเทศ พร้อมมอบให้กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้นหรือสตาร์ทอัพ เพื่อพัฒนาความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคการศึกษา ในการสร้างความตระหนักและการรับรู้  จิตวิญญาณความเป็นผู้ประกอบการ สู่กระบวนการบ่มเพาะและการพัฒนาผู้ประกอบการ ตลอดจนการเร่งรัดธุรกิจสู่ตลาดสากล

NIA 1

ที่ผ่านมาได้พัฒนาระบบนิเวศวิสาหกิจเริ่มต้นตั้งแต่ระดับสถาบันการศึกษาทั้งในมหาวิทยาลัยและสถาบันอาชีวศึกษา โดยมีมหาวิทยาลัย 39 แห่งทั้งภาครัฐ เอกชนและสถาบันอาชีวศึกษากว่า 1,000 แห่งทั่วประเทศไทย ได้สร้างแนวคิด แผนงานธุรกิจ และนวัตกรรมใหม่ๆ ของวิสาหกิจเริ่มต้นเป็นจำนวนกว่า 1,500 ราย และในปีนี้ด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19  เราได้เปลี่ยนรูปแบบการแข่งขัน Pitching เป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ นับเป็นมิติใหม่แห่งการแข่งขัน Pitching ผ่านระบบ Zoom

NIA 3

ทั้ง 390 ทีม ที่ได้นำเสนอแผนงานธุรกิจไปแล้ว จะได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการ รวม 200 ทีม ให้ได้รับทุนสนับสนุน ทีมละ 25,000 บาท เพื่อจัดทำผลงานต้นแบบนำเสนอในงานแสดงผลงานที่ NIA จะจัดขึ้นในช่วงกลางเดือนกันยายนที่จะถึงนี้ ซึ่งนับเป็นอีกเวทีสำคัญในการจัดแสดงแผนงานธุรกิจและผลิตภัณฑ์ของจริง เพื่อนำเสนอต่อสาธารณชนต่อไป และถือเป็นโอกาสสำคัญของการก้าวไปสู่อนาคตข้างหน้าของทุกคน

ผลการแข่งขันมีดังต่อไปนี้

  • รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ Happy Grocers ผลงานของนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับโล่รางวัล พร้อมรางวัล 50,000 บาท
  • รางรัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ Automa ผลงานของนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้รับโล่รางวัล พร้อมรางวัล 30,000 บาท
  • รางรัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ Termtem ผลงานของนิสิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับโล่รางวัล พร้อมรางวัล 20,000 บาท

 

ติดตามข่าวการตลาดและข่าวธุรกิจเพิ่มเติม คลิก

Share.